Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR Personaløkonomi innledning – 3 (oversikt) Harald Romstad Forelesning 31.01.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR Personaløkonomi innledning – 3 (oversikt) Harald Romstad Forelesning 31.01.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR Personaløkonomi innledning – 3 (oversikt) Harald Romstad Forelesning 31.01.03

2 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR TEMA 2: PERSONALØKONOMI - PERSPEKTIVER OG METODER ”Menyen”  ”KUNNSKAPSORGANISASJONEN”  ”HUMAN-KAPITAL” SOM PERSPEKTIV  PERSONALØKONOMI - FOR HELHETENS SKYLD  PERSONALØKONOMI = “HUMAN RESSOURCE ACCOUNTING”  HELHETSPERSPEKTIV I PERSONALØKONOMI  ANVENDELSE AV PERSONALØKONOMI  INTERN STYRING  ARGUMENTASJON  HUSHOLD AV RESSURSER  STRATEGISKE VALG

3 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” Definisjon av kunnskapsbedriften- (Konradgruppen (1989)  ”KONRADGRUPPEN” BESKRIVER PRIVATE KUNNSKAPSBEDRIFTER I SVERIGE  KUNNSKAPSFÖRETAGEN HAR OFTA HÖGT UTBILDAD PERSONAL OCH LÖSER KOMPLEXA PROBLEM  SOM INTE ÄR LIKA FRÅN FALL TIL FALL.  DET MEST TYPISKA KUNNSKAPSFÖRETAGET ÄR KONSULTORGANISATIONEN, REKLAMBYRÅN, ADVOKATFIRMAN ELLER REVISIONSBYRÅN. KONRADGRUPPEN (1989)

4 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” Definisjon av kunnskapsbedriften- (Konradgruppen (1989)  KUNSKAPSFÖRETAGETS PRODUKTION ÄR:  A) ICKE STANDARDISERAT  B) KREATIV  C) STARKT INDIVIDBEROENDE  D) KOMPLEXT PROBLEMLÖSANDE KONRADGRUPPEN (1989)

5 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” Finanskapital og kunnskapskapital (Konradgruppen 1989)  VARJE ORGANISATION BEHÖVER KAPITAL FÖR ATT KUNNA LÖSA SINA KUNDERS PROBLEM.  VI RÄKNAR MED ATT DET FINNS TVÅ OLIKA TYPER AV KAPITAL I ORGANISATIONEN:  DET TRADITIONELLA FINANSIELLA KAPITALET  KUNNSKAPSKAPITALET KONRADGRUPPEN (1989)

6 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” Individkapital og strukturkapital (Konradgruppen 1989)  TVÅ TYPER AV KUNNSKAPSKAPITAL SOM ÄR INTERESSANTA ATT URSKILJA:  DET INDIVIDBUNDNA KUNNSKAPSKAPITALET  DET ORGANISATIONSBUNDNA KUNNSKAPSKAPITALET KONRADGRUPPEN (1989)

7 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” Finanskapital, kunnskapskapital, individkapital og strukturkapital

8 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” Individkapital og strukturkapital (Konradgruppen 1989)

9 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” Elementene i strukturkapital (Konradgruppen 1989)  GRUNNELEMENTER I STRUKTURKAPITALEN  PERSONALETS PROBLEMLØSNINGSEVNE  EVNE TIL Å SKAPE OG FOREDLE PRODUKTER  EVNE TIL Å ETABLERE KUNDERELASJONER  KUNDEKAPITALEN  NETTVERK

10 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” Elementene i strukturkapital (Konradgruppen 1989)  FOU = INVESTERINGER I NY STRUKTURKAPITAL  ÅRSRAPPORTEN BØR INNEHOLDE BESKRIVELSER AV FORETAKETS INVESTERINGER I NY STRUKTURKAPITAL  BEDRIFTENS FOU-ARBEID  (KONRADGRUPPEN 1989)

11 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” 4 typer av kunnskapsbedrifter- (Konradgruppen (1989)

12 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” 4 typer av kunnskapsbedrifter- (Konradgruppen (1989)  BYRÅET ER EN TRIVELIG ARBEIDSPLASS FOR DE PROFESJONELLE MEDARBEIDERNE, MEN DEN VIL HA VANSKER MED Å OVERLEVE LANGSIKTIG. MANGEL PÅ STRUKTURKAPITAL.  KANSELLIET HAR BÅDE LAV PROFESJONELL KOMPETANSE OG LAV ORGANISATORISK KOMPETANSE, OG VIL HA OVERLEVELSESPROBLEMER BÅDE PÅ KORT OG LANG SIKT.

13 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN” 4 typer av kunnskapsbedrifter- (Konradgruppen (1989)  FABRIKKEN MANGLER INDIVIDER MED PROBLEMLØSNINGSKOMPETANSE, MEN FUNGERER ADMINISTRATIVT  DEN PROFESJONELLE ORGANISASJONEN ER EN IDEALTILSTAND, MED HØY DEKNING AV INVIDIVKAPITAL OG STRUTURKAPITAL.

14 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR “KUNNSKAPSBEDRIFTEN I PRIVAT SEKTOR” Nettverket i “kunnskapsbedriften” (Konradgruppen 1989)  I KUNNSKAPSFÖRETAGET ÄR NÄTVERKET SÅ RÖRLIGT ATT DET SNABBT KAN PÅVERKA LÖNSAMHET OCH AFFÄRSINNRIKTNING.  NÄTVERKET BÖR DÄRFÖR KOMMENTERAST I ÅRSREDOVISNINGEN  T. EX. ATT MAN UPPGER RELATIONERNAS VARAKTIGHET I ANTAL ÅR.  KONRADGRUPPEN (1989)

15 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR PERSONALØKONOMI Fundamentet for faget  PRIVATE ORGANISASJONERS REGNSKAPER UTILSTREKKELIGE (KONRADGRUPPEN 1989)  OFFENTLIGE REGNSKAPER ATSKILLIG MER UTILSTREKKELIGE  ”KUNNSKAPSORGANISASJONEN” HAR STERKERE FOKUS PÅ KOMPETANSE ENN MATERIELLE AKTIVA  KUNNSKAPSBASERTE BEDRIFTER  UTDANNINGSINSTITUSJONER  ”KUNNSKAPSORGANISASJONER” SPILLER EN VIKTIG ROLLE I OFFENTLIG SEKTOR

16 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR PERSONALØKONOMI Basert på helhetsperspektivet  SYNLIGGJØRE IMMATERIELLE VERDIER SOM FINNES I VIRKSOMHETEN “HUMAN CAPITAL”  PERSONALOMSETNING  KOMPETANSE  ARBEIDSMILJØ  TRADISJONELLE ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG FANGER IKKE OPP ”HUMAN CAPITAL” ASPEKTET Fokusområder Viktig for helheten ”human capital” Fokusområder Viktig for helheten ”human capital”

17 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR HELHETSPERSPEKTIVET Formål med helhetsperspektivet  ØKE KVALITETEN I OFFENTLIG PLANLEGGING  SETTE TALL PÅ HELHETSBETRAKTNINGER  LØNN OG SOSIALE KOSTNADER HOVEDVOLUMET I OFFENTLIGE BUDSJETTER  BETRAKTES ISOLERT KUN SOM UTGIFT  GIR ET UTILSTREKKELIG BESLUTNINGSUNDERLAG OG SAMMENLIGNINGSGRUNNLAG

18 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR HELHETSPERSPEKTIVET Formål med helhetsperspektivet  SYNLIGGJØRE FULLSTENDIGE KOSTNADER - OG DOKUMENTERE GEVINSTER PÅ PERSONALOMRÅDET  REKRUTTERING / PERSONALOMSETNING  KOMPETANSEHEVING  ARBEIDSMILJØTILTAK  SYKEFRAVÆR

19 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR ØVRIGE DELPERSPEKTIVER Ressursøkonomi med personalet  HUSHOLDNINGSPERSPEKTIVET  KVANTIFISERE RESSURSENE SOM LIGGER I PERSONALET  GJØRE REDE FOR HVORDAN RESSURSENE ER DISPONERT  FOKUS PÅ HVILKEN TJENESTEYTING EN HAR FÅTT UT AV PERSONALRESSURSENE

20 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR ØVRIGE DELPERSPEKTIVER Internstyring og argumentasjon  INTERNSTYRINGSPERSPEKTIVET  BRUKE PERSONALØKONOMI TIL INTERN STYRING  MÅLET ER INTERNE ARBEIDSPROSESSER  ARGUMENTASJONSPERSPEKTIVET  BRUKE PERSONALØKONOMI TIL Å FORBEDRE ARGUMENTASJON  KVANTIFISERE DELER AV PLANDOKUMENTER  STYRKE POLITISK UTREDNING

21 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR PERSONALØKONONISKE PERSPEKTIVER Sammenhengen Synliggjøre humankapital og investeringer Synliggjøre humankapital og investeringer Intern styring Intern styring Synliggjøre “personalhushold” Synliggjøre “personalhushold” Politisk argumentasjon Politisk argumentasjon Helhets perspektivet Helhets perspektivet Organisasjonsbildet: ”Kunnskapsorganisasjonen” Økonomiske analysemetoder

22 Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR PERSONALØKONOMI Komponenter, objekter og metoder Nytte-kostnads analyse “Human kapital” “Skjulte kostnader” “Skjulte kostnader” Kompetanse- økonomi Kompetanse- økonomi Personalomsetnings- økonomi Personalomsetnings- økonomi Nåverdi- beregninger Immaterielle verdier Immaterielle verdier Arbeidsmiljø- økonomi Arbeidsmiljø- økonomi “Kunnskapsbedrifter” i offentlig sektor “Kunnskapsbedrifter” i offentlig sektor Personaløkonomisk årsavslutning Personaløkonomisk årsavslutning Prosjekt vurderinger Prosjekt vurderinger


Laste ned ppt "Harald Romstad & Jan Merok Paulsen ØSIR Personaløkonomi innledning – 3 (oversikt) Harald Romstad Forelesning 31.01.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google