Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IC Rating Presentasjon av IC Rating – styringssystem for intellektuell kapital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IC Rating Presentasjon av IC Rating – styringssystem for intellektuell kapital."— Utskrift av presentasjonen:

1 IC Rating Presentasjon av IC Rating – styringssystem for intellektuell kapital

2 Organisasjonsutvikling Applikasjoner som leveres av IC Intellektuell kapital IC Rating™IC Stock Valuation™ IC Mergers & Aquisitions™ IC Credit Scoring™ Selskapsvurdering FusjonerKredittgivning

3 Intellektuell kapital Forretnings- konsept Humankapital Organisasjonseid strukturkapital Nettverk Vare- merke KunderProsess Relasjonsbasert strukturkapital Med- arbeidere Ledelse IC Rating™ vurderer hele virksomheten Immaterielle rettigheter

4 IC Rating™: tre fokus 1. Virkningsgrad 3. Fornyelse og utvikling 2. Risiko Nå Regnskaper

5 Ratingfokus Virkningsgrad Fornyelse og utvikling Risiko

6 IC Rating™ Verdiskala A A A A A A B B B B B B C C C C C C D A A A A A A B B B B B B C C C C C C D - R R R R - R R R R A A A A A A B B B B B B C C C C C C D A A A A A A B B B B B B C C C C C C D Fornyelse Risiko Virkningsgrad DårligstBest

7 Virkningsgrad -case ProsessLedelse Medarbeidere NettverkVaremerkeKunder Human Relasjon Organisasjon Forretnings- konsept Immaterielle rettigheter Intellektuell kapital A A- BBB BB CC A BB B CC

8 Fornyelse & utvikling - case A BBB+ A BBB BB ProsessLedelse Medarbeidere NettverkVaremerkeKunder Human Relasjon Organisasjon Forretnings- konsept Immaterielle rettigheter Intellektuell kapital BB BBB A CCC A

9 Risiko - case - R RR - R ProsessLedelse Medarbeidere NettverkVaremerkeKunder Human Relasjon Organisasjon Forretnings- konsept Immaterielle rettigheter Intellektuell kapital RR -

10 Kunder - case Relasjon til kunde Interaksjon med kunde Kundenes utnyttelsesgrad Kundeforholdenes lengde Imagekunder Kompetanseutviklende kunder Prosessterkende kunder Strategisk leverandør Sårbarhet 86 79 54 25 11 81 76 56 31 80 75 79 78 73 71 77 57

11 Medarbeidere (1) - case 82 77 92 78 83 78 Markedskommunikasjon Handel Pedagogikk Målgruppsanalyse Strategi Sosial evne 55 76 89 54 76 44

12 Summering av resultat IC Rating™ Forretnings- konsept HumanRelasjonOrganisasjon ProsessLedelseMedarbeidereNettverkVaremerkeKunderImmateriella rettigheter Intellektuell kapital A BBB A A- BBB BB+ AA BB A A Prosesser for reklamasjon Prosesser for kundehåndtering Prosesser for dokumentasjon av erfaring og kompetanse Hantera info om kunder og prospekt Systematiserade salgsrutiner Kunde- og salg system (Fornyelse og Utvikling) 71 49 65 54 81 60 Prosesser för dokumentasjon av erfaring og kompetanse: (54) ”Vid varje möte blir det kjennt vilka som har vilken kompetanse, men det finns inget nedskrivet.” ”I de olika arbetsgrupperna vet man vilken kompetanse som finns men mellan grupperna är vetskapen lite sämre.” ”En databas för detta skulle vara mycket användbart. Det som finns dokumenterat har endast personalavdelningen tillgång till idag.” Hantera info om kunder og prospekts: (81) ”Detta system är mycket välutvecklat, vi har tillgång till all tänkbar informasjon om våra kunder. Dessutom mycket användbart og anpassningsbart.” ”Databasen med all kundinformasjon är ett meget bra verktøy.” Systematiserade salgsrutiner: (60) ”Vi har vissa mallar, men det kan bli mycket bedre.” ”Vi jobbar mycket på rutin og erfarenhet, og det är i stor utsträckning personberoende.” 1. Strategisk nivå2. Operativt nivå3. Kommentarer

13 Intellectual Capital AB • •IC ble startet i 1997 på et initiativ fra Leiv Edvinsson • •Har gjennomført IC Rating i ca 100 virksomheter i Scandinavia, USA og England. Arbeider med ytterligere 25 pr. i dag. • •IC Rating ble våren 2000 validert gjennom et masterstudie ved Ørebro Universitetet

14 IC Rating oppsummert • •ett moderne styringssystem for IC • •en oversiktelig analyse for forbedringstiltak tilpasset strategisk og operativt ledelsesnivå • •en strukturering av virksomhetens verdiskapende ressurser for anvendelse i finanskommunikasjon • •et verktøy for intern informasjon, der verktøyet også øker forståelsen for IC og sammenhengen med de forretningskritiske prosessene


Laste ned ppt "IC Rating Presentasjon av IC Rating – styringssystem for intellektuell kapital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google