Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (3ØB112) Forelesninger H-2006 Harald Romstad Lærebok: HOFF (2002, eller sendere): Grunnleggende bedriftsøkonomisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (3ØB112) Forelesninger H-2006 Harald Romstad Lærebok: HOFF (2002, eller sendere): Grunnleggende bedriftsøkonomisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (3ØB112) Forelesninger H-2006 Harald Romstad Lærebok: HOFF (2002, eller sendere): Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse kap.1 Innledning

2 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse kap.1 Innledning The age of Chivalry is gone; thats of sophisters. Economists and calculators has succeded. Edmund Burke

3 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Kap. 1 - Innledningen - Læringsmål: •Skille mellom makro-, mikro- og bedriftsøkonomi •Ha en forståelse av bedriftens plass i samfunnet og hvor avhengig den er av samfunnsutviklingen og omvendt •Beskrive produksjonsfaktorene •Forklare hvordan økonomien “bygger bro” mellom ressursknapphet og samfunnets umettelige behov og ønsker for varer og tjenester •Forklare det økonomiske kretsløp, tilbud- og etterspørselsteorien •Skille mellom markeds-, kommando- og blandingsøkonomi kap. 1

4 Harald Romstad4 OVERSIKT OVER ØKONOMISKE FAG •SAMFUNNSØKONOMI (SOSIALØKONOMI) Beskriver de økonomiske forholdene i samfunnet og forsøker å forklare sammenhengene, vi deler sosialøkonomien opp i: –MAKROØKONOMI Omhandler forholdene i økonomien som helhet –MIKROØKONOMI omhandler de enkelte beslutningstageres adferd: hovedoppgaven er å studere hvordan pris, produksjon og omsetning bestemmes i markedet for hver vare •BEDRIFTSØKONOMI Har sitt teoretiske fundament i mikroøkonomien og beskriver og forklarer forholdene i den enkelte bedrift kap. 1

5 Harald Romstad5 BEDRIFTSØKONOMI •Fagfeltet utvikler begreper og metoder som kan bedre styringen av og kontrollen med bedriftens virksomhet og utvikling •Avledede fagområder •regnskap •revisjon •markedsføring •investering-finansiering •budsjettering og økonomistyring •Bedriftsøkonomien omhandler ikke •personalledelse •organisasjonsfag •administrasjon kap. 1 ”Harde fag” ”Myke fag” LEDELSE men bedriftsøkonomien gir sammen med disse faga grunnlaget for å drive en effektiv ledelse

6 Harald Romstad6 BEDRIFTSØKONOMI •Fagfeltet utvikler begreper og metoder som kan bedre styringen av og kontrollen med bedriftens virksomhet og utvikling •Avledede fagområder •regnskap •revisjon •markedsføring •investering-finansiering •budsjettering og økonomistyring •Bedriftsøkonomien omhandler ikke •ledelse/administrasjon •organisasjonsfag •administrasjon kap. 1 men bedriftsøkonomien gir sam- men med disse faga grunnlaget for å drive en effektiv ledelse Mange vil hevde at studier og bruk av incentivmekanismer i en led- elsesfunksjon er bedriftsøkonomi

7 Harald Romstad7 En modell Mål forretningsidé Organisasjons- struktur marked Produksjon produkter Bedrifts- økonomi Et av redskapene, bl. flere: -organisasjonsfag -samfunnsøkonomi -makro -mikro -administrasjon -kommunikasjon kap. 1 LEDELSE-MANAGEMENT Er det ikke et konsistent samsvar mellom de fire relasjonene vil bedriften/organisasjonen ha problemer

8 Harald Romstad8 MAKROØKONOMI •Makroøkonomi omhandler de økonomiske forholdene i samfunnet som helhet –Nasjonalproduktet (BNP, NNP) –Sysselsetning –Konsum –Investeringer –Eksport/import –Inflasjon –Rentedannelsen •En forståelse av makroøkonomien og dynamikken i samfunnsutviklingen blir ofte undervurdert ved bedriftsøkonomiske, organisatoriske og samfunnsmessige beslutninger kap. 1

9 Harald Romstad9 TRE GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER FOR ØKONOMISK TEORI •Samfunnets materielle og immaterielle ønsker, dvs. de varer og tjenester som ønskes av dets innbyggere og institusjoner, er i prinsippet ubegrensede eller umettelige •Det er knapphet på økonomiske ressurser Økonomiske ressurser def. = produksjonsfaktorene: –Arbeidskraft –Naturlige Ressurser –Produserte Produksjonsmidler –Kapital •Menneskets tidspreferanse kan def. = rente, dvs vår vilje (lyst) til å forbruke produksjonsfaktorer “i dag” i forhold til “i morgen” kap. 1 •Arbeidskraft •Naturlige ressurser •Produserte produksjonsmidler •Maskiner/teknologi •Kapital •Humankapital

10 Harald Romstad10 En definisjon av økonomi •Økonomien kan defineres som den mekanisme som allokerer de begrensede ressurser til konkurrerende bruk •Mekanismen påvirkes av “den usynlige hånd” –Forbrukernes behov og ønsker for hvilke varer og tjenester de ønsker (og hvordan de skal produseres) –Konkurransen blant produserende virksomheter om hvordan varene og tjenestene produseres –Rentenivået, et uttrykk for usikkerhet og forventninger om framtida kap. 1

11 Harald Romstad11 DET ØKONOMISKE KRETSLØP Husholdninger Det offentlige (kommuner og staten) Bedriftene Skatter og avgifter Varer og tjenester Skatter og avgifter Parkin (1993) kap. 1 Tilbud Etterspørsel Varer og tjenester Betaling for varer og tjenester Varer og tjenester Lønninger, renteinntekter, fortjeneste Arbeidskraft, realkapital

12 Harald Romstad12 Likevekt mellom pris og kvantum for en gitt vare basert på markedets tilbud og etterspørsel Tilbud Etterspørsel 5432154321 2 4 6 8 10 12 p r i s pr. e n h e t kvantum enheter kap. 1

13 Harald Romstad13 Likevekt mellom pris og kvantum for en gitt vare basert på markedets tilbud og etterspørsel Tilbud Etterspørsel 5432154321 2 4 6 8 10 12 p r i s pr. e n h e t kvantum enheter Overskuddstilbud Overskudds- etterspørsel kap. 1

14 Harald Romstad14 TRE ØKONOMISKE SYSTEM • MARKEDSØKONOMI –Markedet bestemmer hva, hvor og for hvem - lærebøkene •KOMMANDOØKONOMI –Sentralisert planøkonomi - de tidligere kommunistland •BLANDINGSØKONOMI –markedskreftene og kommandoøkonomien i samspill –graden vil variere: USA  SVERIGE kap. 1

15 Harald Romstad15 Kunder Leverandører Bedriften Bedriften og dens omgivelser

16 Harald Romstad16 Det problematiske forholdet mellom teori og praksis •Teori –nyttig kvalitetssikring –sikre at en arbeider med de rette faktorer –kan bli håpløst teoretisk (ugjennomførlig) –nytte - kostnadstanker –sannsynliggjøre at dette er viktig/riktig/galt •Praksis –erfaringsbasert kunnskap er undervurdert –kan bli direkte feil vinklet –er ofte for opptatt av fortiden (erfaringen) •Ulike skoler, revisor, regnskapsfører, siviløkonom, sosialøkonom kap. 1


Laste ned ppt "Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse (3ØB112) Forelesninger H-2006 Harald Romstad Lærebok: HOFF (2002, eller sendere): Grunnleggende bedriftsøkonomisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google