Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.mercer.no Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted 12.11.2008 Kristin Tosseviken Peer Review: Jon Egil Strand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.mercer.no Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted 12.11.2008 Kristin Tosseviken Peer Review: Jon Egil Strand."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.mercer.no Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted 12.11.2008 Kristin Tosseviken Peer Review: Jon Egil Strand

2 1 Mercer Mercer in the Nordics Nordic presence (~200 empl.)  Denmark (~50)  Finland (~20)  Norway (~50)  Sweden (~80) Business areas  Employee Benefits Consulting - Retirement - Health & Benefits  HR Services (outsourcing)  Human Capital Consulting  Information Product Solutions  Investment Consulting

3 2 Mercer Bare noen spørsmål? - Generelt  Bedriften – Hva slags type pensjon?  Ytelsesordning  Innskuddsordning – Pensjonsalder – ny folketrygd – AFP  Hva forventer den ansatte? – God pensjon ved nådd alder – Pensjonsalder? – tidlig pensjonering – Arbeidsgiver som tilrettelegger for en god pensjon  Både bedriften og den ansatte – Høy avkastning – sammenlignet med andre tilbydere – Kunnskap og forståelse

4 3 Mercer Svaret for mange bedrifter har vært innskuddspensjon Bedrifter tror at ved å velge innskuddspensjon er all risiko fjernet  Avkastningsrisiko  Forsikringsrisiko  Inflasjonsrisiko Men innskuddspensjon kan være en farlig bommerang!

5 Bedriftens ståsted

6 5 Mercer Hvorfor har man valgt den pensjonsordningen man har? Ytelsesordning  KOM HIT og BLI HER så får du 66% av lønnen i pensjon! – God og trygg pensjonsordning hos en generøs arbeidsgiver  Oppbygging av premiereservene før 2001 var også av en slik natur at det svært ugunstig å slutte – mest opptjening de siste årene – Lineær opptjening etter 2001  God avkastning betalte deler av premien  Langt horisont - stor risikotoleranse - fellesskap

7 6 Mercer Hva driver endringene?  Ytelsesordningen medfører at man må vise forpliktelsen i balansen og man får uforutsigbare pensjonskostnader – Nye regnskapsregler  Endrede regler fra myndighetene – Grunnlagsrenten – Prising av rentegaranti – Økt premie på risiko (død – uførhet)  Endret ansettelsesmønster – Større turnover – både arbeidsgiver og ansatte er pådrivere – Synliggjøre pensjonen – Sammenlignbart – både for arbeidsgiver og ansatte

8 7 Mercer Hva var begrunnelsen for å endre pensjonsordning? Typisk fordeler svarene seg slik:

9 8 Mercer Bedriftenes valg Resultat fra UK Source: ACA Pension Trends Survey 2005 0 10 20 30 40 50 60 Lukker ytelsesord. for nye medlemme r Terminerer ytelses- ordningen Flytter ansatte over i innskudds- ordning Wound-up Scheme Valgte ordninger Andel foretak som har gjort endringer Blandet ytelses- og innskudds- ordning Set up Career Average Scheme Reduced percentage of employees covered by Scheme

10 9 Mercer Ny situasjon: Må administrere to pensjonsordninger  Lukker dagens ytelsesordning – Må ajourføres mht lønnsendringer – Må regnskapsføre pensjonsforpliktelsen og kostnadene – Mer homogen gruppe, mindre risikoutjevning  Konsekvensene av lengre levealder blir ikke utjevnet med de unge som kommer inn i ordningen  Kortere tid å fordele avvik på  Innfører ny innskuddsordning – Viktig med korrekte og ajourførte opplysninger – Velge rett leverandør Kostbart å administrere to ordninger

11 10 Mercer Er innskuddsmarkedet transparent ? Utvalg porteføljer med ”balansert” eller ”middels” risiko

12 11 Mercer Avkastning og risiko  Vi har sett på avkastningen for såkalt like produkter. For den ansatte fremstår disse tilbyderne som like – Men forskjellene internt i produktene er store  geografisk spredning  aktiv vs indeksnær forvaltning  valg av aktivaklasser  ulik aksjeandel  ulik nedtrappingsprofil  valutasikring  rebalansering – Som medfører at produktene har ulik risiko selv om de fremstår som like

13 12 Mercer Risikojustert avkastning

14 13 Mercer Mercers svar: Alle bedrifter trenger styring av sine pensjonsordninger  Hva skjer med ytelsesordningen (lukket/åpen) i fremtiden?  Hva hvis bedriften har valgt en leverandør som gir lav avkastning sammenlignet med andre? Eller har lavere avkastning enn lønnsøkningen? Benchmark Buy-in Periodical monitoring (Governance) Analysis Finalize Communicate

15 Den ansattes ståsted

16 15 Mercer Den ansattes holdning til risiko Anta at vi tilbyr deg følgende 2 scenarioer. Hvilken vil du velge? A eller B Risiko for å vinne A. 75% sannsynlighet for å vinne 60.000 og 25% for å vinne 0 B. 100% sannsynlighet for å vinne 40.000 Risiko for å tape A. 60% sannsynlighet for å tape 70.000 og 40% for å tape 0 B. 100% sannsynlighet for å tape 40.000

17 16 Mercer Den ansattes holdning til risiko Risiko for å vinne Risiko for å tape Konsekvens – Alt annet likt velger en ansatt en dårligere ytelsesordning enn innskuddsordning Source: Prospect Theory, Kahneman 60% av 70.000 = 42.000

18 17 Mercer Fins det noen likheter mellom en pub, global oppvarming og pensjon ? Den ansattes ståsted Risiko i et annet perspektiv

19 18 Mercer Den ansattes ståsted Risiko i et annet perspektiv Hva er felles for en norsk pub, global oppvarming og pensjon ? – Risikoen inntreffer ikke umiddelbart – Utfallet er usikkert – Kunnskap påvirker adferden

20 19 Mercer Den ansattes ståsted Få valg – mange valg  Blir vi tilbudt noen få valgmuligheter - vi velger  Blir vi tilbudt mange valgmuligheter - vi velger ikke Source : Sethi-Iyengar and Lepper (2000)

21 20 Mercer Ansattes ståsted Hvordan kan bedriften redusere ’risikoen’ for den ansatte?  Reduserer risiko ved – Ha få valg eller segmenterte valg for investering – Finansiell kunnskap - opplæring  Bedriften tar styringen over pensjonsordningen – Beskrive hvordan ordningen administreres – Beskrive hvordan innskuddene fastsettes – Hvordan beste leverandør mht avkastning velges – Hvor ofte kontrolleres leverandørene – overvåke markedet Kommunikasjon

22 21 Mercer Konklusjon  Både fra bedriften og fra den ansatte er det risiko som er tema når man velger og tenker pensjon  Alle ønsker å ’fjerne’ risiko fra seg selv  Risiko kan bare håndteres ved å ha gode styringsverktøy Benchmark Buy-in Periodical monitoring (Governance) Analysis Finalize Communicate

23 www.mercer.no


Laste ned ppt "Www.mercer.no Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted 12.11.2008 Kristin Tosseviken Peer Review: Jon Egil Strand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google