Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2014.07.05Posten Norge AS1 Overgang til innskuddspensjon i Posten Norge AS Pensjonsforum 17. september 2007 Marie-Therese Hammersborg direktør - Pensjonsforvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2014.07.05Posten Norge AS1 Overgang til innskuddspensjon i Posten Norge AS Pensjonsforum 17. september 2007 Marie-Therese Hammersborg direktør - Pensjonsforvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 2014.07.05Posten Norge AS1 Overgang til innskuddspensjon i Posten Norge AS Pensjonsforum 17. september 2007 Marie-Therese Hammersborg direktør - Pensjonsforvaltning

2 2014.07.05Posten Norge AS2 Konsernstruktur Økonomi og FinansKonsernkommunikasjon HR / HMS Distribusjonsnett IKT Post Logistikk Produksjon ekspress og gods Produksjon brev og pakker Kommunikasjon og konsument Posten Norge Dag Mejdell

3 2014.07.05Posten Norge AS3 Prosessen – fra SPK til Innskuddspensjon  Posten Norge AS har siden 2002 vurdert selskapets pensjons- og forsikringsordninger, herunder  vurdere endringer i pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse  fremme forslag til ny kollektiv pensjonsordning  Forslag til ny ordning ferdig høsten 2004  Presentasjon for de ansatte våren 2005  Forhandlingene med de ansattes organisasjoner sommer/ høst 2005  Protokoll vedr. ny pensjonsordning med de ansattes organisasjoner (Postkom/ PL/Siviløkonomene/NITO) signert 28. September 2005  29.09.05 beslutter styret i Posten å innføre ny pensjonsordning i Posten Norge AS  30.09.05 Posten sa opp sin pensjonsordning i SPK  01.01.06 Ny innskuddsbasert pensjonsordning innført

4 2014.07.05Posten Norge AS4 Bakgrunn for ønsket om å bytte ordning  Mangel på forutsigbarhet og vanskelig å få til endringer i SPK  Oppnå bedre tilpassede og mer attraktive ordninger  Mer fleksible og moderne løsninger, skape større engasjement  Mer kontroll på kostnadene  Sikre mobilitet i Konsernet ved en viss standardisering

5 2014.07.05Posten Norge AS5 De ulike interessentene: De ansatte Postkom / de øvrige org. Departementene Spekter

6 2014.07.05Posten Norge AS6 Hvilke alternativer ble vurdert: 1.Videreføre ordningen i SPK 2.Overgang til ytelsesbasert ordning utenfor SPK 3.Overgang til ytelsesbasert ordning i egen pensjonskasse 4.Innskuddsbasert ordning i livselskap eller egen pensjonskasse 5.Overgang til innskuddsbasert ordning

7 2014.07.05Posten Norge AS7 Forskjeller – for de ansatte Fortsatt SPK •Minstekrav 37,33% stilling •Bruttogaranti = trygghet •Komplisert regelverk for oppsatte rettigheter •Tap av oppsatte rettigheter ved død •Etterlattepensjon gjelder ikke samboere •Oppsatt rett = 3 år •Gunstig boliglånsvilkår Innskuddspensjon •Minstekrav 20% stilling •Kan oppleves som usikkert ved bortfall av bruttogaranti •Avkastning på sparekapital kan variere •Pensjon fra flere ordninger •Etterlatte arver kapital •Fortsettelsesforsikring •Oppsatt rett = 1 år •Boliglånsvilkår via DnBNOR

8 2014.07.05Posten Norge AS8 Forskjeller – for Posten Fortsatt SPK •Usikker kostnadsutvikling •Mangelfull avtaleregulering •Små endringer = stor økonomisk konsekvens •Vanskelig med kostnadskontroll (korrekt premie ?) •Hindrer ønsket mobilitet Innskuddspensjon •Stor grad av forutsigbarhet i fremtidig kostnads- og premieutvikling •Pensjonsforpliktelse ut av balanseregnskapet •Fremstår som en mer moderne arbeidsgiver •Pensjonskostnad uavhengig av alder •Mobilitet •Engasjement

9 2014.07.05Posten Norge AS9 Den valgte løsningen AlderspensjonInnskuddsordning UførepensjonYtelsesordning Innskuddsfritak EtterlattepensjonArv av kapital – Innskudd Barnetillegg – uførepensjon Gruppelivsdekning FørtidspensjonAFP-ordning i NAVO Fortsatt SPKHel/delvis uførepensjon Hel/delvis AFP Ventelønnsmotttakere

10 2014.07.05Posten Norge AS10 Innskuddspensjon (alderspensjon) 1.1.2006 – 31.03.2006 : 4,5% av lønn over 2G til 6G + 8% av lønn over 6G til 12G Egenandel: 2% av pensjonsgrunnlaget, korrigert for max 50% av innskuddet Oppsatt rett i SPK for ansettelsestiden før 1.1.2006 Innskuddsplanen: 1.4.2006 – 31.12.2007:4,5% av lønn over 1,3G til 6G 1.1.2008 – 31.12.2009:4,9% av lønn over 1,3G til 6G 1.1.2010:5% av lønn over 1G

11 2014.07.05Posten Norge AS11 Risikopensjon (uførepensjon) Oppsatt rett i SPK for ansettelsestiden før 1.1.2006  Uførepensjon = 66% av pensjonsgrunnlaget  Fratrukket en beregnet folketrygd  Forutsatt 30 års tjenestetid  Uten fripoliseopptjening  Innskuddsfritak ved uførhet  Mulig å tegne fortsettelsesforsikring

12 2014.07.05Posten Norge AS12 Den valgte løsningen: Alderspensjon fra tidligere ytelsesordning Oppsatt rett fra SPK Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden Prognose på pensjon fra innskuddsordning Pensjon fra 67 år Kompensasjon ytes for å dekke differansen. Forutsettes spart til pensjon. Tidligere ordningFra 01.01.2006 Beregnet differanse

13 2014.07.05Posten Norge AS13 Rutinestøtte Fokus på de ansattes rettigheter Datateknisk løsning Automatisk overføring av data fra lønnssystem i Posten til Vital Opplæring og Informasjon Postavis, Intranett, Brosjyre, Medlemsbevis, Personlig brev, Info oppsatt rett, Fagkurs, Portal, TEAM POSTEN, etc. Implementeringsprosjekt Oppstart juni 2005 System i drift fra januar 2006

14 2014.07.05Posten Norge AS14 Status etter 20 mnd. med Innskuddspensjon  Hele Posten-konsernet har nå Innskuddspensjon  Pensjon har blitt et synlig gode  De ansatte tar aktivt del i fondsvalg og bruk av personportal i Vital  Kostnadskontroll, enklere budsjettering og årsregnskapsføringer  Det tar tid å få nye rutiner til å fungere  Mye tid er brukt og brukes på den enkelte ansatte som har spørsmål om pensjon og kompensasjon – lite ”støy”  Lang prosess med sluttoppgjør i Spk  Kompensasjonsberegning er nå avsluttet


Laste ned ppt "2014.07.05Posten Norge AS1 Overgang til innskuddspensjon i Posten Norge AS Pensjonsforum 17. september 2007 Marie-Therese Hammersborg direktør - Pensjonsforvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google