Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marie-Therese Hammersborg direktør - Pensjonsforvaltning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marie-Therese Hammersborg direktør - Pensjonsforvaltning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marie-Therese Hammersborg direktør - Pensjonsforvaltning
Overgang til innskuddspensjon i Posten Norge AS Pensjonsforum 17. september 2007 Marie-Therese Hammersborg direktør - Pensjonsforvaltning Posten Norge AS

2 Konsernstruktur Posten Norge Dag Mejdell Økonomi og Finans
Konsernstruktur Posten Norge Dag Mejdell Økonomi og Finans Konsernkommunikasjon HR / HMS Post Logistikk IKT Kommunikasjon og konsument Produksjon ekspress og gods Distribusjonsnett Produksjon brev og pakker Posten Norge AS

3 Prosessen – fra SPK til Innskuddspensjon
Prosessen – fra SPK til Innskuddspensjon Posten Norge AS har siden 2002 vurdert selskapets pensjons- og forsikringsordninger, herunder vurdere endringer i pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse fremme forslag til ny kollektiv pensjonsordning Forslag til ny ordning ferdig høsten 2004 Presentasjon for de ansatte våren 2005 Forhandlingene med de ansattes organisasjoner sommer/ høst 2005 Protokoll vedr. ny pensjonsordning med de ansattes organisasjoner (Postkom/ PL/Siviløkonomene/NITO) signert 28. September 2005 beslutter styret i Posten å innføre ny pensjonsordning i Posten Norge AS Posten sa opp sin pensjonsordning i SPK Ny innskuddsbasert pensjonsordning innført Posten Norge AS

4 Bakgrunn for ønsket om å bytte ordning
Bakgrunn for ønsket om å bytte ordning Mangel på forutsigbarhet og vanskelig å få til endringer i SPK Oppnå bedre tilpassede og mer attraktive ordninger Mer fleksible og moderne løsninger, skape større engasjement Mer kontroll på kostnadene Sikre mobilitet i Konsernet ved en viss standardisering Posten Norge AS

5 De ulike interessentene:
De ulike interessentene: De ansatte Postkom / de øvrige org. Ansatte Reiserunde i hele landet Informasjon på Postens intranett og gjennom Postavisen Q&A gjennom Postavisen Brev til alle ansatte om effekt av ny ordning (pensjonskompensasjon) Postkom og organisasjonene Prosess preget av åpenhet og dialog Svært mye tid benyttet til gjennomgang av løsning Justeringer gjort etter innspill fra tillitsvalgte Partene har lagt vekt på å komme til enighet ”Frysavtalen” SD, MOD, FD SD løpende orientert om prosess, positiv holdning Prosess formidlet til MOD, signaler om ryddig behandling Statsbudsjettet gir føringer for sluttoppgjør, (MOD, FD) NAVO (nå Spekter) Involvering Løpende diskusjoner Departementene Spekter Posten Norge AS

6 Hvilke alternativer ble vurdert:
Hvilke alternativer ble vurdert: Videreføre ordningen i SPK Overgang til ytelsesbasert ordning utenfor SPK Overgang til ytelsesbasert ordning i egen pensjonskasse Innskuddsbasert ordning i livselskap eller egen pensjonskasse Overgang til innskuddsbasert ordning Posten Norge AS

7 Forskjeller – for de ansatte
Forskjeller – for de ansatte Fortsatt SPK Minstekrav 37,33% stilling Bruttogaranti = trygghet Komplisert regelverk for oppsatte rettigheter Tap av oppsatte rettigheter ved død Etterlattepensjon gjelder ikke samboere Oppsatt rett = 3 år Gunstig boliglånsvilkår Innskuddspensjon Minstekrav 20% stilling Kan oppleves som usikkert ved bortfall av bruttogaranti Avkastning på sparekapital kan variere Pensjon fra flere ordninger Etterlatte arver kapital Fortsettelsesforsikring Oppsatt rett = 1 år Boliglånsvilkår via DnBNOR Posten Norge AS

8 Forskjeller – for Posten
Forskjeller – for Posten Fortsatt SPK Usikker kostnadsutvikling Mangelfull avtaleregulering Små endringer = stor økonomisk konsekvens Vanskelig med kostnadskontroll (korrekt premie ?) Hindrer ønsket mobilitet Innskuddspensjon Stor grad av forutsigbarhet i fremtidig kostnads- og premieutvikling Pensjonsforpliktelse ut av balanseregnskapet Fremstår som en mer moderne arbeidsgiver Pensjonskostnad uavhengig av alder Mobilitet Engasjement Posten Norge AS

9 Den valgte løsningen Alderspensjon Innskuddsordning Uførepensjon
Ytelsesordning Innskuddsfritak Etterlattepensjon Arv av kapital – Innskudd Barnetillegg – uførepensjon Gruppelivsdekning Førtidspensjon AFP-ordning i NAVO Fortsatt SPK Hel/delvis uførepensjon Hel/delvis AFP Ventelønnsmotttakere Posten Norge AS

10 Innskuddspensjon (alderspensjon)
Innskuddspensjon (alderspensjon) Innskuddsplanen: Oppsatt rett i SPK for ansettelsestiden før – : 4,5% av lønn over 2G til 6G + 8% av lønn over 6G til 12G – : 4,5% av lønn over 1,3G til 6G – : 4,9% av lønn over 1,3G til 6G : 5% av lønn over 1G Egenandel: 2% av pensjonsgrunnlaget, korrigert for max 50% av innskuddet Posten Norge AS

11 Risikopensjon (uførepensjon)
Risikopensjon (uførepensjon) Oppsatt rett i SPK for ansettelsestiden før Uførepensjon = 66% av pensjonsgrunnlaget Fratrukket en beregnet folketrygd Forutsatt 30 års tjenestetid Uten fripoliseopptjening Innskuddsfritak ved uførhet Mulig å tegne fortsettelsesforsikring Posten Norge AS

12 Prognose på pensjon fra innskuddsordning
Den valgte løsningen: Pensjon fra 67 år Tidligere ordning Fra Kompensasjon ytes for å dekke differansen. Forutsettes spart til pensjon. Beregnet differanse Alderspensjon fra tidligere ytelsesordning Prognose på pensjon fra innskuddsordning Oppsatt rett fra SPK Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden Posten Norge AS

13 Opplæring og Informasjon
Implementeringsprosjekt Datateknisk løsning Automatisk overføring av data fra lønnssystem i Posten til Vital Oppstart juni 2005 System i drift fra januar 2006 Rutinestøtte Fokus på de ansattes rettigheter Opplæring og Informasjon Postavis, Intranett, Brosjyre, Medlemsbevis, Personlig brev, Info oppsatt rett, Fagkurs, Portal, TEAM POSTEN, etc. Posten Norge AS

14 Status etter 20 mnd. med Innskuddspensjon
Status etter 20 mnd. med Innskuddspensjon Hele Posten-konsernet har nå Innskuddspensjon Pensjon har blitt et synlig gode De ansatte tar aktivt del i fondsvalg og bruk av personportal i Vital Kostnadskontroll, enklere budsjettering og årsregnskapsføringer Det tar tid å få nye rutiner til å fungere Mye tid er brukt og brukes på den enkelte ansatte som har spørsmål om pensjon og kompensasjon – lite ”støy” Lang prosess med sluttoppgjør i Spk Kompensasjonsberegning er nå avsluttet Posten Norge AS


Laste ned ppt "Marie-Therese Hammersborg direktør - Pensjonsforvaltning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google