Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør Jørund Vandvik Nordea Liv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør Jørund Vandvik Nordea Liv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør Jørund Vandvik Nordea Liv

2 2 FraTil  Få valgmuligheter  Ytelsespensjon  Risiko hos arbeidsgiver  Mange konkurrenter, deretter få  Frivillighet  Overskuddsdeling  Gode marginer  Lavinteresseprodukt  Mange skattefavoriserte produkt  Stabile rammebetingelser  Mange valgmuligheter  Innskuddspensjon  Risiko hos arbeidstaker  Mange og nye konkurrenter  Lovpålegg  Forhåndsprising  Synliggjøring og prispress  Høyinteresseprodukt  Mindre skattefavorisering  Høy endringstakt Få valgmuligheter Relativt stabilt Mange muligheter Stor endringstakt

3 3 FraTil  Få valgmuligheter – Ytelsespensjon – Nivå og dekningstype – Kasse eller livselskap  Mange valgmuligheter – Ytelsespensjon – Innskuddspensjon – Risikodekninger med fripoliseoppbygging eller naturlig premie – Ulike investeringsporteføljer, også for ytelsespensjon – Ettårige / flerårige rentegarantier – Generelt: Det som etterspørres kan produseres

4 4 FraTil  Ytelsespensjon  Innskuddspensjon – ”Alle” nye bedrifter velger innskuddspensjon – Stor overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon – Kostnadene blir mer forutsigbare for bedrift – LOF gir større premiehopp ved lønnsendringer enn tidligere lovgivning gjorde – Bedrift er eksponert for endringer i grunnlagsrente og dødelighet og avkastning – Regnskapsføringsprinsipper – NRS6 Pensjonskostnader Sluttlønnsprinsippet….

5 5 FraTil  Risiko hos arbeidsgiver – Avkastning – Lønnsøkning – Levealder – Renteutvikling  Risiko hos arbeidstaker – Avkastning – Lønnsøkning – Levealder – Fripoliseoppbygging eller ikke – Stor usikkerhet / uvitenhet hos mange! Usikkerhet er ikke borte, men overført fra arbeidsgiver til arbeidstaker

6 6 FraTil  Lavinteresseprodukt  Høyinteresseprodukt ”Pensjon er like interessant å snakke om som døden. Men døden er adskillig enklere å forstå.” C. Wright, kanadisk professor

7 7 FraTil  Frivillighet  Lovpålegg (OTP) – Enorm økning i antall kunder – Kort tidsaspekt – Stort fokus – Prispress – Relativt små kunder – Store utviklingskostnader Endring i produkter og prosesser nødvendig for å kunne betjene kunder og eierkapital

8 8 FraTil  Mange konkurrenter – Norske Liv, Uni, Storebrand, Gjensidige, Hygea, NKP, Alfa, LivNor, David, Samvirke etc.  Mange og nye konkurrenter – Silver, Skagen, Frende, Gjensidige, Danica, ”alle” banker, ”alle” fondsselskap ++ Via  Konsolidering – Nordea, Storebrand, Vital, SpB-1

9 9 FraTil  Overskuddsdeling  Forhåndsprising Risikoresultat Livselskapenes forretningsmodell fundamentalt endret

10 10 FraTil  Gode marginer i gode tider  Synliggjøring Risikoresultat Synliggjøring gir øket konkurranse og fokus på god drift – livselskapet kan ikke lene seg på renteresultatet

11 11 FraTil  Stor grad av skattefavorisering – EPES – IPA – Tjenestepensjon – Livrenter – Kapitalforsikring – Kollektive livrenter  Mindre grad av skattefavorisering – IPS – Tjenestepensjon Produktene må stå på egne ben, i konkurranse med andre spareformer (og forbruk)

12 12 FraTil  Relativt stabile rammebetingelser  Høy endringstakt – LOF – LOI – OTP – Ny forsikringsvirksomhetslov – Livrenter / IPA / kollektive livrenter – IPS – Nettopremie til meglede kunder – mm Store krav til endringer i system- og kundeprosesser

13 Oppsummering Markedet gir flere utfordringer enn noen gang! Markedet gir større muligheter enn noen gang!


Laste ned ppt "Utviklingen i markedet sett fra en pensjonsleverandør Jørund Vandvik Nordea Liv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google