Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS240 1 Prosessteknologi Teknologi for å produsere og levere varer og tjenester Prosessteknologi for transformasjonen  Materialprosessering  Informasjonsprosessering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS240 1 Prosessteknologi Teknologi for å produsere og levere varer og tjenester Prosessteknologi for transformasjonen  Materialprosessering  Informasjonsprosessering."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS240 1 Prosessteknologi Teknologi for å produsere og levere varer og tjenester Prosessteknologi for transformasjonen  Materialprosessering  Informasjonsprosessering  Kundeprosessering Prosessteknologi for støttefunksjoner

2 BUS240 2 Produksjonslederens oppgaver Produksjonsledelse og prosessteknologi  Kjenne produksjonens behov  Velge prosessteknologi  Installere og ta i bruk valgte systemer  Integrere med eksisterende systemer  Overvåke prestasjonen  Oppgradere og erstatte

3 BUS240 3 Materialprosessering Maskiner som er numerisk styrt (NC) eller numerisk styrt med datamaskin (CNC)  CNC: Datamaskin er interface mot maskinen  Antall frihetsgrader  Magasin med ulike verktøy Roboter  Manipulator for handtering av deler og utstyr  Programmerbar, kan ha sensorer  Typer: Handteringsrobot, Prosesseringsrobot, Monteringsrobot

4 BUS240 4 Materialprosessering II Automatisk styrte kjøretøy (AGV)  Brukes til automatisk transport mellom stasjoner og inn/ut av lager  Følger ofte nedgravde kabler i gulvet, får ordre fra sentral datamaskin Fleksible produksjonssystemer (FMS)  CNC maskiner  Roboter laster på og av  AGV-er  Sentral datamaskin styrer det hele

5 BUS240 5 Materialprosessering III Fordeler med fleksible produksjonssystemer (FMS)  Selvstendig deloperasjon  Kortere ledetid og hurtigere gjennomløpstid  Små partier, mindre varer i arbeid (WIP)  Bedre flyt  Økt utnytting  Redusert omstilling mellom produkter  Færre maskiner  Bedre kvalitet  NB! Mulighetsområde (Envelope of capability)

6 BUS240 6 Automatiseringsalternativer Arbeidsoperasjoner som er automatiserte Flytte til maskin Laste på og feste Velge verktøy Velge hastighet Kontrollere kutting Skifte verktøy Laste av Flytte mellom maskiner Manuell Enkel CNC maskin- senter FMS X X XX XXX XXX XX X X

7 BUS240 7 Integrering av produksjonsteknologi Design DAK Produksjon DAP Handtering Robot/AGV Ledelse og planlegging DAK/DAPFMS Datasystemer fra andre funksjoner, leverandører og kunder Computer Integrated Manufacturing (CIM) Computer Integrated Enterprise (CIE)

8 BUS240 8 Informasjonsprosesseringsteknologi Samle, manipulere, lagre og distribuere data IT og IKT Utvikling  Mainframe, mini og personal computer (PC)  LAN / WAN (Intranet)  Internet og World Wide Web  Extranet og Electronic Data Interchange (EDI)  E-business og E-handel

9 BUS240 9 Ledelsesinformasjon Ledelsesinformasjonssystem (Management Information Systems, MIS) Beslutningsstøttesystem (DSS)  Lagre, bearbeide og presentere data  Beskrive konsekvenser av ulike beslutninger  Simuleringer Ekspertsystem (ES)  Prøver å løse problemer  Beslutningsregler (kunnskapsbase)  Avgrenset, kostbart (tid, datakraft), datakvalitet

10 BUS240 10 Ledelsesinformasjon II Automatisk identifikasjon  Strekkode  Elektronisk kode (Radio Frequency Identification - RFID)  Forenkler produksjons- og lagerstyring

11 BUS240 11 Kundeprosesseringsteknologi Kunden er operatør  Aktiv interaksjon - kunder bruker systemet aktivt  Passiv interaksjon - teknologien leder kunden  Ingen interaksjon / skjult teknologi Mellommann er operatør Kundesikkerhet er viktig Opptrening av kunder  Viktige faktorer: Teknologiens kompleksitet, antall repetisjoner, antall ulike tjenester

12 BUS240 12 Faktorer ved valg av prosessteknologi Graden av automatisering  Kapitalintensiteten - forholdet mellom bruk av teknologi og arbeidskraft  Høy automatisering sparer arbeidskraft  Reduserer variasjoner i prosessene (kvalitet)  Andre vurderinger: Sikkerhet, behov for støttefunksjoner, produktfleksibilitet, menneskelig kreativitet og problemløsning  Teknologi kan ikke kompensere for dårlige metoder - metodene bør forbedres først !

13 BUS240 13 Faktorer ved valg av prosessteknologi II Størrelse på det tekniske utstyret  Fordeler med få, store maskiner: Mindre faste og variable kostnader, støtteelementer er ofte inkludert, god utnyttingsgrad  Fordeler med små maskiner: Miks-fleksibilitet, robusthet, mindre risiko for utdatering, kan lokaliseres nærmere brukerstedet Integrasjon mellom ulikt teknisk utstyr  Bedre synkronisering og hastighet, mindre lager, enkel flyt  Mer kostbart, økende kunnskapsbehov og vedlikehold, mer sårbart

14 BUS240 14 Valg av teknologi Markedskrav  Hvordan bidrar teknologien til de fem prestasjonsmålene (kvalitet, hastighet, leveringspålitelighet, fleksibilitet og kostnad)? Produksjonsressurser  Hvilke begrensninger medfører teknologien?  Hvilke muligheter skaper den? Finansiell analyse  Er investeringen lønnsom?  Analysemetoder: Nåtidsverdi, internrente, pay- back

15 BUS240 15 Prosessteknologi Prosjekt Stykktilvirkning Partitilvirkning Massetilvirkning Kontinuerlig Høy Lav Høy Volum Kompleksitet Økende integrasjon og kapitalintensitet


Laste ned ppt "BUS240 1 Prosessteknologi Teknologi for å produsere og levere varer og tjenester Prosessteknologi for transformasjonen  Materialprosessering  Informasjonsprosessering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google