Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OM 08: Process Technology

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OM 08: Process Technology"— Utskrift av presentasjonen:

1 OM 08: Process Technology
Prosessteknologi Teknologi for å produsere og levere varer og tjenester Prosessteknologi for transformasjonen Materialprosessering Informasjonsprosessering Kundeprosessering Prosessteknologi for støttefunksjoner BUS240 - OM

2 Produksjonslederens oppgaver
Produksjonsledelse og prosessteknologi Kjenne produksjonens behov Velge prosessteknologi Installere og ta i bruk valgte systemer Integrere med eksisterende systemer Overvåke prestasjonen Oppgradere og erstatte

3 Materialprosessering
OM 08: Process Technology Materialprosessering Maskiner som er numerisk styrt (NC) eller numerisk styrt med datamaskin (CNC) CNC: Datamaskin er interface mot maskinen Antall frihetsgrader Magasin med ulike verktøy Roboter Manipulator for handtering av deler og utstyr Programmerbar, kan ha sensorer Typer: Handteringsrobot, Prosesseringsrobot, Monteringsrobot BUS240 - OM

4 Materialprosessering II
OM 08: Process Technology Materialprosessering II Automatisk styrte kjøretøy (AGV) Brukes til automatisk transport mellom stasjoner og inn/ut av lager Følger ofte nedgravde kabler i gulvet, får ordre fra sentral datamaskin Fleksible produksjonssystemer (FMS) CNC maskiner Roboter laster på og av AGV-er Sentral datamaskin styrer det hele BUS240 - OM

5 Materialprosessering III
Fordeler med fleksible produksjonssystemer (FMS) Selvstendig deloperasjon Kortere ledetid og hurtigere gjennomløpstid Små partier, mindre varer i arbeid (WIP) Bedre flyt Økt utnytting Redusert omstilling mellom produkter Færre maskiner Bedre kvalitet NB! Mulighetsområde (Envelope of capability)

6 Automatiseringsalternativer
Arbeidsoperasjoner som er automatiserte Manuell Enkel CNC CNC maskin- senter FMS Flytte til maskin X Laste på og feste X Velge verktøy X X Velge hastighet X X X Kontrollere kutting X X X Skifte verktøy X X Laste av X Flytte mellom maskiner X

7 Integrering av produksjonsteknologi
OM 08: Process Technology Integrering av produksjonsteknologi Design DAK Produksjon DAP Handtering Robot/AGV Ledelse og planlegging DAK/DAP FMS Datasystemer fra andre funksjoner, leverandører og kunder Computer Integrated Manufacturing (CIM) Computer Integrated Enterprise (CIE) BUS240 - OM

8 Informasjonsprosesseringsteknologi
OM 08: Process Technology Informasjonsprosesseringsteknologi Samle, manipulere, lagre og distribuere data IT og IKT Utvikling Mainframe, mini og personal computer (PC) LAN / WAN (Intranet) Internet og World Wide Web Extranet og Electronic Data Interchange (EDI) E-business og E-handel BUS240 - OM

9 OM 08: Process Technology
Ledelsesinformasjon Ledelsesinformasjonssystem (Management Information Systems, MIS) Beslutningsstøttesystem (DSS) Lagre, bearbeide og presentere data Beskrive konsekvenser av ulike beslutninger Simuleringer Ekspertsystem (ES) Prøver å løse problemer Beslutningsregler (kunnskapsbase) Avgrenset, kostbart (tid, datakraft), datakvalitet BUS240 - OM

10 Ledelsesinformasjon II
OM 08: Process Technology Ledelsesinformasjon II Automatisk identifikasjon Strekkode Elektronisk kode (Radio Frequency Identification - RFID) Forenkler produksjons- og lagerstyring BUS240 - OM

11 Kundeprosesseringsteknologi
OM 08: Process Technology Kundeprosesseringsteknologi Kunden er operatør Aktiv interaksjon - kunder bruker systemet aktivt Passiv interaksjon - teknologien leder kunden Ingen interaksjon / skjult teknologi Mellommann er operatør Kundesikkerhet er viktig Opptrening av kunder Viktige faktorer: Teknologiens kompleksitet, antall repetisjoner, antall ulike tjenester BUS240 - OM

12 Faktorer ved valg av prosessteknologi
OM 08: Process Technology Faktorer ved valg av prosessteknologi Graden av automatisering Kapitalintensiteten - forholdet mellom bruk av teknologi og arbeidskraft Høy automatisering sparer arbeidskraft Reduserer variasjoner i prosessene (kvalitet) Andre vurderinger: Sikkerhet, behov for støttefunksjoner, produktfleksibilitet, menneskelig kreativitet og problemløsning Teknologi kan ikke kompensere for dårlige metoder - metodene bør forbedres først ! BUS240 - OM

13 Faktorer ved valg av prosessteknologi II
OM 08: Process Technology Faktorer ved valg av prosessteknologi II Størrelse på det tekniske utstyret Fordeler med få, store maskiner: Mindre faste og variable kostnader, støtteelementer er ofte inkludert, god utnyttingsgrad Fordeler med små maskiner: Miks-fleksibilitet, robusthet, mindre risiko for utdatering, kan lokaliseres nærmere brukerstedet Integrasjon mellom ulikt teknisk utstyr Bedre synkronisering og hastighet, mindre lager, enkel flyt Mer kostbart, økende kunnskapsbehov og vedlikehold, mer sårbart BUS240 - OM

14 Valg av teknologi Markedskrav Produksjonsressurser Finansiell analyse
Hvordan bidrar teknologien til de fem prestasjonsmålene (kvalitet, hastighet, leveringspålitelighet, fleksibilitet og kostnad)? Produksjonsressurser Hvilke begrensninger medfører teknologien? Hvilke muligheter skaper den? Finansiell analyse Er investeringen lønnsom? Analysemetoder: Nåtidsverdi, internrente, pay-back

15 OM 08: Process Technology
Prosessteknologi Høy Prosjekt Stykktilvirkning Partitilvirkning Kompleksitet Økende integrasjon og kapitalintensitet Massetilvirkning Kontinuerlig Lav Lav Volum Høy BUS240 - OM


Laste ned ppt "OM 08: Process Technology"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google