Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder DATAKVALITET, RELIABILITET OG VALIDITET Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder DATAKVALITET, RELIABILITET OG VALIDITET Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder DATAKVALITET, RELIABILITET OG VALIDITET Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 12

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Forutsetninger for datakvalitet Datamaterialet må være basert på prinsippene for forskningens sannhetsforpliktelse Datainnsamlingen må bygge på vitenskapelige prinsipper for logikk og språkbruk Utvelgingen av enheter må gjennomføres på en forsvarlig måte Utvelgingen av informasjonstyper må utføres på en systematisk måte Gjennomføringen av datainnsamlingen må foregå på en forsvarlig måte

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Reliabilitet Reliabilitet refererer til datamaterialets pålitelighet Hovedtyper av reliabilitet: –Stabilitet –Ekvivalens I kvantitative studier undersøkes reliabiliteten ved hjelp av test-retest-metoden, intersubjektivitetsmetoden eller halveringsmetoden. Reliabiliteten kan beregnes på ulike måter. I kvalitative studier finnes det ingen standardiserte metoder for reliabilitetsvurderinger. Vurderingene bygger på empiriske undersøkelser av stabilitet og ekvivalens, samt kritiske drøftinger av intern og ekstern konsistens.

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Reliabilitetstester i kvantitative studier ReliabilitetstypeDefinisjonReliabilitetstest Stabilitet Samsvar mellom uavhengige datainnsamlinger om samme fenomen på ulike tidspunkter Test-retest-metoden Ekvivalens mellom ulike datainnsamlinger Samsvar mellom uavhengige datainnsamlinger om samme fenomen på samme tidspunkt. Intersubjektivitets- metoden Ekvivalens mellom ulike indikatorer Samsvar mellom data basert på ulike indikatorer i samme indeks Halveringsmetoden

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Validitet Validitet dreier seg om datamaterialets gyldighet i forhold til konkrete problemstillinger Ulike typer av validitet i kvantitative studier: –Definisjonsmessig validitet –Intern valididitet –Ekstern validitet Ulike typer av validitet i kvalitative studier: –Kompetansevaliditet –Kommunikativ validitet –Pragmatisk validitet Validitetsvurderinger bygger på systematiske og kritiske drøftinger av undersøkelsesopplegget, datainnsamlingen og datamaterialet med vekt på relevante validitetstyper Slike validitetsvurderinger underbygges empirisk gjennom sammenlikninger av ulike typer av data om de samme fenomenene


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder DATAKVALITET, RELIABILITET OG VALIDITET Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google