Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder INDEKSER OG FORDELINGER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder INDEKSER OG FORDELINGER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder INDEKSER OG FORDELINGER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 14

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Systematisering av data i form av tall Kvantitative data foreligger som tall Analysen gjennomføres etter datainnsamlingen og baseres på statistiske metoder og standardiserte analyseteknikker Analysene utføres ved hjelp av dataprogrammer Materialet organiseres i en datamatrise, med utgangspunkt i en kodebok

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Utsnitt av datamatrise

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempel på kodebok

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Omkoding og indekskonstruksjon Omkoding innebærer at flere verdier på en og samme variabel slås sammen, ut fra logiske eller empiriske kriterier Ved omkoding kan målenivået bli endret Indekskonstruksjon innebærer at flere variabler (indikatorer) slås sammen til en indeks Vi skiller mellom ulike typer av indekser, for eksempel typologibaserte og additive indekser

6 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Indekskonstruksjon ved hjelp av typologi

7 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Indikatorer i en additiv indeks

8 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Fordelinger Fordelingen av enhetene på en variabel kalles univariat fordeling Slike fordelinger kan analyseres ved hjelp av ulike typer av frekvenser, grafiske framstillinger og statistiske mål Vi skiller mellom absolutte, relative og kumulative frekvenser Vi skiller mellom ulike typer av grafiske framstillinger, for eksempel søylediagram, kakediagram og linjediagram Vi skiller mellom mål for sentraltendens og mål for spredning Fordelinger kan være positivt skjeve, negativt skjeve eller symmetriske En symmetrisk fordeling omtales som en normalfordeling Normalfordelinger spiller en viktig rolle i sannsynlighetsutvelging av enheter og statistisk generalisering av analyseresultater

9 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Frekvensfordelinger

10 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Søylediagram

11 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kakediagram

12 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Linjediagram

13 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Typisk normalfordeling

14 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Statistiske mål på sentraltendens Typetall (nominalnivå): Verdien med størst frekvens Median (ordinalnivå): Verdien der fordelingen deles i to like store deler (når verdiene er ordnet i stigende rekkefølge) Aritmetisk gjennomsnitt (intervall- og forholdstallsnivå):

15 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Statistiske mål på spredning Modalprosent (nominalnivå): Den prosentandelen som har typetallsverdien Normert modalprosent (nominalnivå): Kvartilavvik (ordinalnivå): Varians (intervall- og forholdstallsnivå): Standardavvik (intervall- og forholdstallsnivå):


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder INDEKSER OG FORDELINGER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google