Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder RELASJONER, NETTVERK OG STRUKTURER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder RELASJONER, NETTVERK OG STRUKTURER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder RELASJONER, NETTVERK OG STRUKTURER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 20

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Relasjoner En sosial relasjon er en forbindelse mellom to aktører Vi skiller mellom ulike typer av sosiale relasjoner –dels ut fra relasjonenes innhold –dels ut fra deres formelle egenskaper Relasjoner kan blant annet –være primære eller sekundære –være gjensidige eller ensidige –være positive, nøytrale eller negative –være uniplekse eller multiplekse –ha ulik retning, vekt og styrke

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Relasjonstyper: Mønstervariablene til Parsons

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Nettverk og strukturer Et sett av aktører som har relasjoner til hverandre, utgjør et sosialt nettverk Vi skiller mellom direkte og indirekte relasjoner i nettverket I en nettverkskomponent har alle aktørene direkte eller indirekte relasjoner til hverandre, og det finnes ingen relasjoner mellom aktørene i komponenten og andre aktører I en klikk har alle aktørene direkte relasjoner til hverandre Sosiale nettverk kan framstilles i form av sosiogrammer og sosiomatriser Analyser av nettverk tar sikte på å belyse –mønstre eller trekk ved nettverket som helhet, for eksempel tetthet og sentralisering –aspekter ved ulike aktørers posisjon i nettverket, for eksempel sentralitet (i form av grad, kontaktflate, nærhet eller mellomleddsposisjon) Sosiale nettverk kan betraktes som sosiale strukturer Styrken ved svake bånd er at de ofte utgjør broforbindelser mellom små grupper og dermed er viktige for utviklingen av større strukturer

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Sosiogram

6 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Sosiomatrise

7 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Nettverk med høy grad av sentralisering (a) og lav grad av sentralisering (b)

8 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Sentralitet i form av mellomleddsposisjon (A)

9 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Økonomisk maktstruktur: Nettverk av overlappende styremedlemskap

10 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kvalitative og kvantitative nettverksanalyser Kvantitative nettverksanalyser kan gi oversikt over generelle mønstre og karakteristiske trekk ved nettverket som helhet eller ulike aktørers nettverksposisjoner Slike analyser tar utgangspunkt i bestemte typer av aktører og relasjoner Analysene bygger ofte på sannsynlighetsutvalg av aktører eller relasjoner og kan omfatte store nettverk Kvalitative nettverksanalyser kan gi kontekstuell forståelse av nettverket og innsikt i nettverksrelasjonenes innhold og mening Slike analyser tar utgangspunkt i strategisk utvalgte aktører eller relasjoner Det kan være fruktbart å kombinere kvalitative og kvantitative nettverksanalyser


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder RELASJONER, NETTVERK OG STRUKTURER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google