Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HVA ER REGRESJONSANALYSE? SOS3003/JFRYE. 2 Hvordan påvirkes et sosial fenomen av andre sosiale fenomener? Eks: Hvordan påvirkes lønnsnivå av kjønn,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HVA ER REGRESJONSANALYSE? SOS3003/JFRYE. 2 Hvordan påvirkes et sosial fenomen av andre sosiale fenomener? Eks: Hvordan påvirkes lønnsnivå av kjønn,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HVA ER REGRESJONSANALYSE? SOS3003/JFRYE

2 2 Hvordan påvirkes et sosial fenomen av andre sosiale fenomener? Eks: Hvordan påvirkes lønnsnivå av kjønn, alder, etnisitet, utdanning, ansiennitet, bransjetilknytning? SOS3003/JFRYE

3 3 Lønn SOS3003/JFRYE KjønnAlderEtnisitetUtdanningAnsienitetBransje

4 4 Matematisk estimering av forholdet mellom variablene y (lønnsnivå) = b 0 (konstantledd) + b 1 * (kjønn) + b 2 * (alder) + b 3 * (etnisitet) + b 4 * (utdanning) + b 5 * (ansiennitet) + b 6 * (bransjetilknytning) + e (feilledd) Regresjonsligningen I SOS3003/JFRYE

5 5 Matematisk estimering av forholdet mellom y og x’er y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 +b 4 x 4 +b 5 x 5 +b 6 x 6 + e Den ’generaliserte’ regresjonsligningen У = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 3 + β 4 x 4 +... + β k x i + ε i Regresjonsligningen II SOS3003/JFRYE

6 6  Kausalitet  Avhengige og uavhengige variabler  Samvariasjon, tidsdimensjon og spuriøsitet  Modeller  Fra utvalg til populasjon  konfidensintervall og hypotesetesting  Datas kvalitet  Målenivå  Uni-, bi- og multivariate analyser  Enheter og variabler  Hva er SPSS? Forutsetninger for regresjon SOS3003/JFRYE

7 7 Kausalitetsbegrepet I SOS3003/JFRYE Y X1X1 X2X2 X3X3

8 8 Avhengige og uavhengige variabler (Eng.: Dependent and independent variables) Tre forutsetninger for kausalitet 1: Samvariasjon 2: Tid 3: Spuriøsitet Kausalitetsbegrepet II SOS3003/JFRYE

9 9 Kausalitetsbegrepet innen samfunnsvitenskapene er veldig komplisert og omdiskutert Samfunnsvitenskap dreier seg ikke utelukkende om kausale relasjoner! Alle kausale relasjoner kan ikke tallfestes! ► Deskriptiv forskning ► Forstående sosiologi ► Kvalitativ forskning SJEKK SAMSVAR MELLOM FORSKNINGSSPØRSMÅL OG METODE! Kausalitetsbegrepet III SOS3003/JFRYE

10 10 Modell: En forenklet/fortettet fremstilling av virkeligheten Et analytisk verktøy Ulike typer modeller, f.eks.: Teoretiske modeller Empiriske modeller - grafiske modeller - matematiske modeller Modeller SOS3003/JFRYE

11 11 Teoretisk modell SOS3003/JFRYE InntektEktefelleSosial bakgrunn Utdanning

12 12 SOS3003/JFRYE Lønn Kjønn Alder Etnisitet Utdanning Ansienitet Bransje Empirisk modell

13 13 y (lønnsnivå) = b 0 (konstantledd) + b 1 * (kjønn) + b 2 * (alder) + b 3 * (etnisitet) + b 4 * (utdanning) + b 5 * (ansiennitet) + b 6 * (bransjetilknytning) + e (feilledd) y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 + b 4 x 4 + b 5 x 5 + b 6 x 6 + e У = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + β 3 x 3 + β 4 x 4 +... + β i x i + ε Matematiske modeller SOS3003/JFRYE

14 14 Sannsynlighetsregning Forutsetningen: Sannsynlighetsutvalg Konfidensintervall Hypotesetesting  T-tester  F-tester Fra utvalg til populasjon StatisticStd. Error ALDERMean49,70,267 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 49,17 Upper Bound 50,22 Kjikvadrat-test: Alder og tilfredshet med gårdsøkonomien Valuedf Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square678,826570,001 N of Valid Cases 1618 Konfidensintervall SOS3003/JFRYE

15 15 Er utvalget virkelig et sannsynlighetsutvalg? Datas kvalitet  validitet (forhold mellom teori og empiri: måler man det man ønsker å måle?)  reliabilitet (feilmålinger: måles det som måles nøyaktig?) Datas kvalitet SOS3003/JFRYE

16 16 Nominalnivå Ordinalnivå Intervallnivå Forholdstallnivå Kvalitative og kvantitative data Kategoriske og kontinuerlige data Målenivåer SOS3003/JFRYE

17 17 Uni-, bi- og multivariate analyser Y SOS3003/JFRYE

18 18 Uni-, bi- og multivariate analyser YX SOS3003/JFRYE

19 19 Uni-, bi- og multivariate analyser Y X1X1 X2X2 X3X3 SOS3003/JFRYE

20 20 Datamatrise NRV1V2V3V4V5 1242123 2233 2 3221 2 4242 2 5232 2 6142 3 7151 3 8241 3 9241 3 1026213 11241123 141 3 13243123 SOS3003/JFRYE


Laste ned ppt "1 HVA ER REGRESJONSANALYSE? SOS3003/JFRYE. 2 Hvordan påvirkes et sosial fenomen av andre sosiale fenomener? Eks: Hvordan påvirkes lønnsnivå av kjønn,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google