Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder SAMMENHENGER MELLOM VARIABLER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder SAMMENHENGER MELLOM VARIABLER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder SAMMENHENGER MELLOM VARIABLER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 15

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Sammenhenger mellom variabler: Ulike analysemetoder

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Tabellanalyse Bivariat og multivariat tabellanalyse går ut på å sammenlikne betingede fordelinger. Prosentdifferansen (tallverdien) er et mål på sammenhengens styrke. Multivariat tabellanalyse kontrollerer for spuriøsitet og avklarer: –Hvor sterk effekt hver av de uavhengige variablene har på den avhengige variabelen. –Om det er samspill mellom de uavhengige variablene

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Prosentdifferanser Sett opp tabellen med verdiene på den avhengige variabelen til venstre og verdiene på den uavhengige variabelen øverst Prosentuer vertikalt Sammenlikne horisontalt Prosentdifferansen: d = 56 – 33 = 23

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Effekter og samspill Effekter: Samspill:

6 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Korrelasjonsanalyse Gamma –Korrelasjonsanalyse for variabler på ordinalnivå –Koeffisienten viser i hvilken grad enhetene er ordnet likt eller ulikt på de to variablene –Gamma varierer mellom -1 og +1 og avklarer styrke og retning for monotone sammenhenger Pearsons r –Korrelasjonsanalyse for variabler på intervall- og forholdstallsnivå –Koeffisienten er et uttrykk for hvor stor andel av spredningen rundt gjennomsnittet på hver av de to variablene som er felles for begge variablene –Pearsons r varierer mellom -1 og +1 og avklarer styrke og retning for lineære sammenhenger.

7 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Beregning av gamma

8 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Beregning av Pearsons r

9 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Regresjonsanalyse Regresjonsanalyse går ut på finne den rette linjen (regresjonslinjen) i spredningsdiagrammet som er best mulig tilpasset alle enhetene Dette gjøres ved å beregne en likning (regresjonslikningen) Multippel regresjon kontrollerer for spuriøsitet og avklarer: –Hvor sterk effekt hver av de uavhengige variablene har på den avhengige variabelen (uttrykt ved standardiserte regresjonskoeffisienter) –Hvor stor andel av variansen i den avhengige variabelen som forklares ved hjelp av alle de uavhengige variablene (uttrykt ved R2)

10 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Regresjonslikning og regresjonslinje


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder SAMMENHENGER MELLOM VARIABLER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google