Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder UTSPØRRING AV RESPONDENTER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 9.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder UTSPØRRING AV RESPONDENTER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 9."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder UTSPØRRING AV RESPONDENTER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 9

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Uformell intervjuing: Forberedelser til datainnsamlingen •Utforme intervjuguide –vurdere informasjonsbehov –spesifisere tema –vurdere kommunikasjonsform •Avgjøre grad av åpenhet og avklare spørsmål om konsesjon

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Uformell intervjuing: Gjennomføring av datainnsamlingen •Informere respondentene og avtale intervju •Gjennomføre intervjuet –etablere god kommunikasjonssituasjon –ta utgangspunkt i guiden –vurdere temaenes rekkefølge og formulere spørsmål ut fra intervjuets utvikling –bruke lydopptak og/eller notater •Utskrift av lydopptak •Eventuelt velge ut flere respondenter og intervjue disse

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Uformell intervjuing: Typiske problemer •Kommunikasjonen mellom forskeren og respondenten kan fungere dårlig •Forskeren kan påvirke svarene •Respondentens erindringsfeil eller selvpresentasjon kan påvirke svarene

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Strukturert utspørring: Forberedelser til datainnsamlingen •Avklare utspørringsmåte •Utforme spørreskjema –formulere spørsmål –formulere svaralternativer –avgjøre spørsmålenes rekkefølge –vurdere omfang og layout •Preteste og eventuelt forbedre spørreskjemaet •Instruere eventuelle intervjuere •Avgjøre grad av åpenhet og ordne konsesjon •Informere respondentene

6 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempel på åpent (1) og lukket (2) spørsmål

7 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Utforminger av lukket spørsmål

8 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Spørsmål med kombinasjon av åpent og lukket format

9 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Sammensatt spørsmål

10 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempler på nøytrale (1-2) og ledende (3-5) spørsmål

11 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Grafisk vurderingsskala

12 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempel på Likert-skala

13 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Strukturert utspørring: Gjennomføring av datainnsamlingen •Gjennomføre utspørringen –respondenten mottar spørreskjemaet, eller blir oppsøkt eller oppringt av en intervjuer –respondenten fyller ut skjemaet selv, eller intervjueren stiller spørsmålene og fyller ut skjemaet –det utfylte spørreskjemaet hentes hos respondenten, sendes tilbake av respondenten, eller tas med av intervjueren •Eventuelt foreta purring eller gjenbesøk

14 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Strukturert utspørring: Typiske problemer •Frafall eller upålitelige svar, som følge av: –Respondentenes vilje til å svare –Respondentenes evne til å svare –Respondentenes forståelse av spørsmålene

15 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Datainnsamling ved utspørring: Oppsummering


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder UTSPØRRING AV RESPONDENTER Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 9."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google