Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder ANALYSE AV KVALITATIVE DATA Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder ANALYSE AV KVALITATIVE DATA Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder ANALYSE AV KVALITATIVE DATA Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 13

2 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Systematisering av data i form av tekster Kvalitative data foreligger vanligvis som tekst Analysen foregår til dels parallelt med datainnsamlingen Koding av materialet skaper oversikt gjennom forenkling og sammenfatning av tekstenes innhold

3 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Koding av materialet Kode: En forkortelse eller et symbol som brukes om et segment av ord (setning eller avsnitt) for å klassifisere ordene En kode for et bestemt avsnitt kan for eksempel angi et tema som avsnittet dreier seg om, eller noe som omtales i avsnittet Koder kan være deskriptive, fortolkende eller forklarende Koding kan gjennomføres i flere trinn: –Åpen koding, med sikte på en første karakterisering og klassifisering av de viktige dataelementene –Systematisk koding, med sikte på kategoriutvikling –Selektiv koding, med sikte på begrepsutvikling En spesiell metode for koding og kategorisering går ut på gjentatte sammenlikninger av dataelementer, ofte med sikte på empirisk fundert teori

4 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Typologier, matriser og figurer Kvalitative analyser tar ofte sikte på å identifisere typer og å utvikle typologier –En typologi er et sett av typer som står i et innbyrdes logisk forhold til hverandre –I typologien ordnes typene også i forhold til en eller flere generelle dimensjoner Matriser og figurer er viktige hjelpemidler for å identifisere og synliggjøre mønstre og sammenhenger i kvalitative data –Matriser gir oversikt over strukturen i materialet og kan danne grunnlag for temasentrerte eller personsentrerte analyser –Figurer kan synliggjøre relasjoner mellom enheter eller sammenhenger mellom kategorier

5 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempel på typologi: Holdning til innkjøp

6 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempel på typologi: Durkheims selvmordstypologi

7 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Matrise for ordning av sitater fra uformelle intervjuer

8 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempel på sosiogram

9 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempel på hierarkisk struktur: Organisasjonskart

10 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Eksempel på årsaksmodell

11 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder To viktige formål med kvalitative analyser Hypoteseformulering og teoriutvikling. Jakten på avvikende tilfeller står sentralt i dette arbeidet. Helhetlig forståelse av spesifikke forhold. I tillegg til koding og kategorisering kan dette være basert på for eksempel kondensering, beretningsanalyse eller diskursanalyse.


Laste ned ppt "Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder ANALYSE AV KVALITATIVE DATA Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google