Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANALYSE AV KVALITATIVE DATA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANALYSE AV KVALITATIVE DATA"— Utskrift av presentasjonen:

1 ANALYSE AV KVALITATIVE DATA
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder Kapittel 13 Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

2 Systematisering av data i form av tekster
Kvalitative data foreligger vanligvis som tekst Analysen foregår til dels parallelt med datainnsamlingen Koding av materialet skaper oversikt gjennom forenkling og sammenfatning av tekstenes innhold Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

3 Samfunnsvitenskapelige metoder
Koding av materialet Kode: En forkortelse eller et symbol som brukes om et segment av ord (setning eller avsnitt) for å klassifisere ordene En kode for et bestemt avsnitt kan for eksempel angi et tema som avsnittet dreier seg om, eller noe som omtales i avsnittet Koder kan være deskriptive, fortolkende eller forklarende Koding kan gjennomføres i flere trinn: Åpen koding, med sikte på en første karakterisering og klassifisering av de viktige dataelementene Systematisk koding, med sikte på kategoriutvikling Selektiv koding, med sikte på begrepsutvikling En spesiell metode for koding og kategorisering går ut på gjentatte sammenlikninger av dataelementer, ofte med sikte på empirisk fundert teori Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

4 Typologier, matriser og figurer
Kvalitative analyser tar ofte sikte på å identifisere typer og å utvikle typologier En typologi er et sett av typer som står i et innbyrdes logisk forhold til hverandre I typologien ordnes typene også i forhold til en eller flere generelle dimensjoner Matriser og figurer er viktige hjelpemidler for å identifisere og synliggjøre mønstre og sammenhenger i kvalitative data Matriser gir oversikt over strukturen i materialet og kan danne grunnlag for temasentrerte eller personsentrerte analyser Figurer kan synliggjøre relasjoner mellom enheter eller sammenhenger mellom kategorier Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

5 Eksempel på typologi: Holdning til innkjøp
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

6 Eksempel på typologi: Durkheims selvmordstypologi
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

7 Matrise for ordning av sitater fra uformelle intervjuer
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

8 Samfunnsvitenskapelige metoder
Eksempel på sosiogram Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

9 Eksempel på hierarkisk struktur: Organisasjonskart
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

10 Eksempel på årsaksmodell
Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder

11 To viktige formål med kvalitative analyser
Hypoteseformulering og teoriutvikling. Jakten på avvikende tilfeller står sentralt i dette arbeidet. Helhetlig forståelse av spesifikke forhold. I tillegg til koding og kategorisering kan dette være basert på for eksempel kondensering, beretningsanalyse eller diskursanalyse. Sigmund Grønmo: Samfunnsvitenskapelige metoder


Laste ned ppt "ANALYSE AV KVALITATIVE DATA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google