Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haukeland universitetssykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haukeland universitetssykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Haukeland universitetssykehus
JULENØTT 2004 av Dr. Karsten Gravdal Avd. for patologi Haukeland universitetssykehus

2 Sykehistorie: -73 år gammel mann.
-Flere år stort lyskebrokk venstre side. -Siste år økende hevelse i ve. skrotum. -UL: Cyste med knutet vegg, adherent til testis. -CT bekken, neg. funn. -Aug.-04: Radikal operert. -Brokket urørt.

3

4

5 Solide partier

6 Endotellignende

7 Papillært/testisinfiltr.

8 Eosinofili

9 Epididymis

10 Rete testis

11 Tunica vaginalis

12 AB-PAS

13 CK PAN

14 CK AE1/AE3

15 Vimentin

16 Calretinin

17 Andre funn: EMA(+), Ber EP4 –, TAG-72(=B72.3)- CEA- PSA- S-100-, CD15-
PLAP-

18 DIAGNOSE: Malignt mesoteliom fra tunica vaginalis testis

19 Malignt mesoteliom: Sjeldne, nr. 2 etter sarcomer 2002: 80 cases
Peak 65 år 10% under 25 år, alle aldre ! 20-50% asbest assosiert Svak assosiert med lyskebrokk Synkrone svulster forekommer

20 Malignt mesoteliom: 75% ”pure epitelial” 25% bifasiske(+sarcomatoid)

21 Bifasisk, sarcomatoid:
Som ledd i bifasisk tumor Spolceller, fascisculært, storiformt, eller MFH lignende CK AE1/AE3+ Evt. tap av alle immunfenotyper

22 Tunica vaginalis: Ofte mesotel med irregulær hyperplasi, dysplasi eller in situ i tunica vaginalis Kan utredes med usikker suksess, konf. referanse nr. 8 i kursheftet

23 Tunica vaginalis

24 Behandling: Radikal kirurgi gir ”eneste” håp om kurasjon
Orchiectomi med høy reseksjon av funikkel, evt. med hemiskrotectomi Metastaser: Stråle/kjemoterapi, lite effekt.

25 Prognose/spredning: De fleste lokalrecidiverer innen 2 år
Median overlevelse: 23 mnd Metastaser til inguinale-, retroperitoneale lymfeknuter, abdominal peritoneum, lungene, mediastinum, skjelett, og hjerne Stadium Alder Asbest, noe verre prognose Histologisk type betyr mindre

26 Andre funn: Squamoid metaplasi+- Psammomlegemer+-

27 Diffdiagnoser: Mesotelial hyperplasi
Lokalisert(monosentrisk) papillært, benignt mesoteliom

28 Adenomatoid tumor: Benign Vanligste adnextumor Alle aldre
Fra epididymis, tunica albuginea med intratestikulær vekst, rete testis og funikkel Tubulært, endotellignende, vacuoliserte celler Immun, identisk

29 Multicystiske mesoteliom(lymfangiomlignende), negative for karmarkører
WDPMs, well differentiated papillary mesoteliomas, borderline, noen er aggressive.

30 Papillært serøst cystadenokarsinom
Ovarial-analog Mer kjernepleomorfi Psammom, begge+- Mindre eosionfili i cytoplasma B72.3+, CA125+-, BEREP4+, hormonrec+, s-100+, vimentin- calret- CD15+ Merk: CK7+, CK20-, som mesotel/ovarie

31 Rete testis, AC, knutet vekst
Epididymis AC(tubulopapillære, cystiske, kubisk-sylindriske celler, EMA+++) Metastase, adenokarsinom, prostata vanligst, PSA+

32 Svaroversikt: Malignt mesoteliom, 1 Mesoteliom, 8
Mesotelial tumor benign/malign?, 1 Adenomatoid tumor, 10 Reaktiv mesotelial hyperplasi, 9 Arraktig tumoraktig infiltrat, 4 Teratom, 1 Fibromatøs periorchitt, 1 Seminom, evt metastase, 1 Leydigcelletumor, 1


Laste ned ppt "Haukeland universitetssykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google