Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Komplikasjoner ved kreftsykdom Fysioterapeutiske hensyn Hanne Bertnes Råheim Mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Komplikasjoner ved kreftsykdom Fysioterapeutiske hensyn Hanne Bertnes Råheim Mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Komplikasjoner ved kreftsykdom Fysioterapeutiske hensyn Hanne Bertnes Råheim Mars 2014

2 Komplikasjoner •Vena cava superior syndrom •DVT, LE •Hyperkalsemi •Neutropen feber/infeksjon/sepsis •Malign pericardvæske •Blødnigner •Ødem/lymfødem •Skjelettmetastaser •Truende tverrsnittslesjon

3 Skjelettmetastaser •Mest vanlig hos ca mamma, prostata, renis, lunge og myelomatose •Hematogen spredning •I hovedsak lokalisert i akseskjelettet og proksimalt i appendiculærskjelettet •Ofte ledsaget av en inflammatorisk komponent •Sjelden direkte årsak til forkortet levetid

4

5 Symptomer og tegn på skjelettmetastaser •Smerter 80% •Nedsatt bevegelighet 65-75% •Fraktur 10-20% •Truende tverrsnitt •Medullakompresjon, cauda equina <5% •Nedsatt benmargsfunksjon 50% •Hyperkalsemi 10-15%

6 Mulige konsekvenser og komplikasjoner ved skjelettmetastaser •Smerter •Nedsatt bevegelighet •Patologisk fraktur •Tverrsnittslesjon •Kompresjon av nerver •Hypercalsemi •Fortregningsreaksjoner i benmarg (anemi, trombocytopeni, leukopeni)

7 Osteolytisk vs osteosklerotisk •Osteolytisk –Vanlig hos bl.a ca renis, myelomatose, ca pulm –Osteoblastaktivitet utslått –Størst bruddfare –Vanskeligere billeddiagnostikk •Osteosklerotisk –Nydannelse av ben –Særlig bløtvevskomponent –Hyppigst hos ca prostata

8 Skjelettmetastaser og fysioterapi •Vær obs ved nyoppståtte smerter hos pasient med kjent kreftsykdom –Varierende smerteintensitet, gnagende, hvilesmerter •Undersøkelse ved påvist metastase: –Innhent aktuell informasjon; journal, smerte, funksjonsnivå, behov for hjelp/avlastning, behandling –Kartlegg restriksjoner –Vær obs hvis nevrologiske symptomer

9 Skjelettmetastaser kontraindikasjoner og forsiktighet •Unngå testing av passive bevegelsesutslag og testing av muskelstyrke på affisert ekstremitet •Unngå rotasjoner i affisert ben når det vektbærer •Vurder behov for analgetika før mobilisering •Litt smerter tillatt, men skal ikke vedvare •Følg alltid retningslinjer fra ortoped/onkolog mht belastning •Vær forsiktig med massasje og manuelle teknikker på strålefelt under behandlingen og 2-3 uker etter avslutta strålebehandling. (Lymfødembeh enda lengre!) •Vær obs/meld endringer og økte symptomer

10 Målsetning ved skjelettmetastaser •Avhenger av helhetsbildet… •Eks: –Lindre smerte –Forebygge fraktur, ev rehabilitere etter fraktur –Stimulere til meningsfull og trygg aktivitet –Forebygge negative konsekvenser av immobilitet –Bedre/vedlikeholde/optimalisere funksjon

11 (Truende) tverrsnittslesjon •Kan forekomme ved alle typer kreftsykdom •Ulike mekanismer –Hematogen spredning til virvelcolrpus eller ryggtaggene –Direkte infiltrasjon gjennom foramen –Metastaser til epiduralrommet •Ca 20% av pasienter med skjelettmetastaser opplever medullakompresjon i sykdomsforløpet •45-80% kan ikke gå ved diagnosetidspunkt

12

13 Truende tverrsnitt Krefttyper og lokalisering •Cervikalt 10% •Thorakalt 70 % •Lumbalt/sakralt 20% •Ca mamma 29% •Ca pulm 17% •Ca prostata 14% •Lymfom 5% •Myelomatose 4% •Ca renis 4% •Sarkomer 3% •Andre

14 (Truende) tverrsnitt Symptomer •Rygg/nakkesmerter –Kan være belteformet –Hvilesmerter •Pareser •Sensibilitetsforstyrrelser •Blæreparese •Nedsatt sphincterfunksjon

15 Ø-hjelp ved tverrsnittslesjon •Umiddelbar oppstart av sterioder •Behandling skal helst starte innen 24 t •Faktorer som er avgjørende for ev. kirurgi og strålebehandling: –Grad av nevrologiske utfall –Kreftsykdommens omfang –Symptomenes progresjonshastighet –Billeddiagnostikk –Kreftformens strålefølsomhet –Tidligere strålebehandling –Allmentilstand –Leveutsikter

16 Tverrsnittslesjon Fysioterapi •Jmf undersøkelse ved skjelettmetastase! •Spesielle hensyn ved undersøkelse –Nevrologisk funksjon –Respirasjon –Funksjon •Målsetning ved behandling: –Begrense skadeomfang –Bedre/vedlikeholde/optimalisere funksjon –Begrense negative konsekvenser av ev. immobilitet

17 Tverrsnittslesjoner: Kontraindikasjoner og forsiktighet •Mobilisering iht angitt retningslinje •Ev korsett eller krage etter retningslinje •Unngå rotasjoner i aktuelt område •Hvis stabilt kan og bør pasienten mobiliseres •Vær obs ved /meld endringer/forverringer •Sjekk nevrologisk funksjon daglig

18 Sikkerhet versus livskvalitet


Laste ned ppt "Komplikasjoner ved kreftsykdom Fysioterapeutiske hensyn Hanne Bertnes Råheim Mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google