Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Julenøttnr 6 Julenøtt nr 6  Ada Thune  Ass. lege  Sykehuset i Vestfold - Tønsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Julenøttnr 6 Julenøtt nr 6  Ada Thune  Ass. lege  Sykehuset i Vestfold - Tønsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Julenøttnr 6 Julenøtt nr 6  Ada Thune  Ass. lege  Sykehuset i Vestfold - Tønsberg

2 Sykehistorie  En 53 år gammel kvinne.  Normale fødsler i 1977 og 1979.  Conisert pga grov dysplasi i cervix i 1989.  Menometrorragier fra 2003; påvist simpel hyperplasi i mars 2003 og fokal kompleks hyperplasi i juni 2003.  I mars 2005 fant man en morken, illeluktende tumor, antatt utgående fra cervix uteri. Snitt fra utskrap fra kavitet, og fra tumor i cervix.

3

4

5

6

7

8

9 Histologi  Overveiende nekrotisk materiale med noen bevarte tumorområder som ofte fremstår som bremmer omkring nekrotiske områder.  Det sees tumorvev omkring flere kar.  Pleomorfe celler, med uttalt kjerneatypi, store nukleoler, og relativt rikelig lyst cytoplasma.  Flerkjernede celler, med eosinofilt cytoplasma og mørke kjerner.

10 Immunhistokjemi  Negativitet for CEA, TAG-72, CK 5/6, HMB-45, hPL, actin, CD31, CD45 og Faktor VIII.  Positivitet for :

11 Immunhistokjemi  CK AE1

12 Immun forts.  hCG

13 Immun forts.  Vimentin

14 Diagnose  Choriocarcinom (i biopsier fra kavitet og tumor i cervix).  Diagnostisert ved DNR.

15 Videre forløp:  Tiltagende tungpusten og det ble påvist multiple, nodulære fortetninger i begge lunger.  En metastase suspekt lesjon i lever.  Serum- HCG var på over 340.000.

16 Billeddiagnostikk

17

18

19 Videre forløp  Hun døde i et bilde av multiorgansvikt og sepsis.

20 Obduksjon:  Choriocarcinom i uterus (diam 7 cm) med utbredte metastaser til begge lunger og til lever.  I tillegg lungefunn forenelig med DAD (ARDS).

21

22

23

24 WHO definisjon  Et malignt neoplasme oppbygget av store flak av bifasiske, markert atypiske trofoblaster uten choriontotter.

25 Histologi  Syncytiotrofoblaster vokser ofte rundt grupper av cytotrofoblaster og intermediære trofoblaster.  Mye blødning og nekrose er vanlig.  Ofte nekrotisk senter med levende tumorvev rundt.  Tumor lager lite ”eget” stroma eller ”egne” kar. Viabelt tumorvev finnes derfor oftest rundt eksisterende kar og det er ofte karinvasjon.

26 Immunhistokjemi  Alle trofoblaster er positive for Pancytokeratiner (CKAE1/AE3).  Syncytiotrofoblaster er positive for hCG, og i mindre grad for hPL.  Intermediære trofoblaster har motsatt mønster.

27 Klinikk  50% av choriocarcinomene oppstår etter komplett mola (1-2% av komplett mola utvikler seg til c.c.).  25% oppstår etter abort.  22,5% etter normalt svangerskap.  2,5% etter ektopisk svangerskap.

28 Klinikk forts.  Metastasering: oftest hematogent, til lunger, hjerne, lever, GI, (vagina og bekken).  Histologisk gradering til liten nytte. Staging: anamnese, klinisk us, lab, radiologi.  HCG nivå reflekterer sykdommen.  Dødsårsaker: vanligst blødning fra metatsaser i hjerne, lunger og GI, og lungesvikt.

29 Negative prognostiske faktorer  > 39 år  Utgangspunkt i fullgått svangerskap  Forutgående konsepsjon >12 mnd siden  hCG > 100 000 IU/liter,  Tumor > 5 cm,  Spredning til hjerne eller lever, > 8 metastaser,  2 eller flere kjemoterapibehandlinger uten effekt

30 Differensialdiagnoser  Tidlig svangerskap med previlløst trofoblastvev.  Persisterende blæremola.  Placental site trofoblast tumor  Epiteloid trofoblast tumor  Udifferensiert carcinom.

31 Placental site trofoblast tumor  Monofasisk, intermediære trofoblaster. (men kan finnes noen flerkjernede)  hPL pos, hCG flekkvis pos, og lavere serumnivå.  Mindre blødning  Vokser mer inn mellom cellene i myometriet

32 Epiteloid trofoblasttumor  Intermediære, chorion- type epiteloide trofoblaster.  Reder og solide masser  Diffust pos. for cytokeratiner, fokalt positiv for hPL og hCG  Malign, metastaserende tumor.

33 Udifferensiert carcinom  Choriocarcinom kan likne andre carcinomer f. eks plateepitelcarcinom i noen områder.  Andre carcinomer kan produsere og uttrykke hCG, men sjelden i så stor grad.

34 Diagnoseforslag

35 Noe å lære:  Choriocarcinom kan forekomme hos postmenopausale kvinner  Det kan gå lang tid fra siste svangerskap/abort/mola.  Bifasisk mønster, blødning og uttalt nekrose leder tankene til choriocarcinom.  Immunpanel ved udifferensiert carcinom bør inneholde hCG.  Lokalisasjonen kan være en annen enn man først tror.

36 Referanser 1)Robert J. Kurmann: Blaustein`s Pathology og the female Genital Tract, fifth edition, 2002. 2)Rosai and Ackerman`s Surgical Pathology, nineth edition, 2004. 3)WHO Tumours of Breast and Female Genital Organs 2003. 4)AFIP Tumors og the Uterine Corpus and Getsational Trophoblastic Disease 1992. 5)Mazur MT. Fatal Gestational Choriocarcinoma: Clinicopathologic Study of Patients Treated at a Trophoblastic Disease Center. Cancer 1982; 50:1833-1946. 6)Dougherty CM. Choriocarcinoma with metastasisin a postmenopausal woman. Am. J. Obstet. Gynecol. 1978; november 15: 700-701.


Laste ned ppt "Julenøttnr 6 Julenøtt nr 6  Ada Thune  Ass. lege  Sykehuset i Vestfold - Tønsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google