Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medisinsk genetisk avd. ,UNN Christoffer Jonsrud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medisinsk genetisk avd. ,UNN Christoffer Jonsrud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medisinsk genetisk avd. ,UNN Christoffer Jonsrud
NMK fagkonferanse 27/10-05 Medisinsk genetisk avd. ,UNN Christoffer Jonsrud

2

3 Genetisk utredning: Muskeldystrofier
Klinisk undersøkelse og CK Muskelbiopsi Alle normale ved immunfarging?? Redusert calpain3 ? (Western blot) Primær / sekundær ?? FKRP, TTN, CAPN3 Alfa-dystroglykan unormal ? Familieopplysninger >> Bestemmende for genetisk utredning

4 X-bundet, vikende ? arvelig

5 Autosomal dominant

6 Vikende arvelig = autosomal recessiv

7 FKRP: LGMD2I / MDC1C 67 normale funn
Homozygote for c.826C>A (p.L276I) 28 familier (33) “Blandet” heterozygote c.826C>A / c.962C>A (p.A321E) (not reported) MDC1C/LGMD2I?: 2 familier (4 barn) Heterozygot for c.826C>A 1 pasient; LGMD ikke sannsynlig, CK normal Heterozygot for c.341C>G (p.A114G) 3 pasienter, sannsynlig normalvariant

8 LGMD2A; calpainsykdom CAPN3 /calpain3 Ikke sikkert på Western blot ?
Primær / sekundær / normal ?? Stort gen; 24 eksoner >150 ulike mutasjoner, de fleste “private” Ofte mutasjoner med usikker effekt Mange pasienter med bare en mutasjon rapportert Rearrangement? Genet ikke fullt kjent??

9 CAPN3 (alle med calpaindefekt ved WB) 14 familier
Sekvenserer alle 24 eksoner: Ikke helt ferdige Missense mutasjoner, 1 “in frame” delesjon +flere kjente /sannsynlige polymorfier ”Blandet” heterozygote: c.304C>T (p.P102S) / c.2393C>A (p.A798E) 1 søskenpar Heterozygote ( dvs. påvist bare en mutasjon): c.319G>A (p.E107K) c del21 c.304C>T (p.P102S) (2 familie3 /3 affiserte) (Piluso 2005; once) Ingen mutasjoner påvist: 9 pasienter / familier

10 Og hva så ?? Molekylærgenetisk diagnose for sikrest mulig genetisk veiledning Forutsetning for mulig deltagelse i framtidige behandlingsforsøk Men: Betydelig klinisk variasjon innad i samme familie, og mellom familier med samme mutasjon >>Ikke sikkert prognostisk

11 Nye bruksområder ??

12 LOV 2003-12-05 nr 100: Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m. m
LOV nr 100: Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). DATO: LOV DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) PUBLISERT: I 2003 hefte 16 IKRAFTTREDELSE: , , SIST-ENDRET: LOV fra ENDRER: LOV


Laste ned ppt "Medisinsk genetisk avd. ,UNN Christoffer Jonsrud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google