Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per Isdal, ATV Vold og selvmord – når to tabuer går sammen 04.06.2010 Spesialsykolog Per Isdal ALTERNATIV TIL VOLD www.atv-stiftelsen.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per Isdal, ATV Vold og selvmord – når to tabuer går sammen 04.06.2010 Spesialsykolog Per Isdal ALTERNATIV TIL VOLD www.atv-stiftelsen.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Per Isdal, ATV Vold og selvmord – når to tabuer går sammen 04.06.2010 Spesialsykolog Per Isdal ALTERNATIV TIL VOLD www.atv-stiftelsen.no

2 Hvor lett? …si: ”Min far tok livet av seg” …si: ”Min datter tok sitt eget liv” Per Isdal, ATV

3 Hvor lett? …si: ”Min far mishandlet mor og meg” …si: ”Min datter ble alvorlig mishandlet av sin kjæreste gjennom mange år” Per Isdal, ATV

4 Hvor vanskelig? …si: ” Min far mishandlet min mor og meg og tok også livet av seg selv” …si: ”Min datter ble mishandlet i mange år av sin kjæreste og til slutt tok hun sitt eget liv. Per Isdal, ATV

5 Vold og selvmord sammen -Kan være et dobbelt tabu og dermed en enda vanskeligere ”hemmelighet” for pårørende -Kan skape en mening og sammenheng som også gjør det lettere for andre å forstå Minus og minus gir pluss? Per Isdal, ATV

6 Per Isdal Terapeut ”Volden er mitt liv” •Terapeut til 3 menn som har tatt sitt liv •Selvmordet er en tilstedeværende mulighet i mye av det jeg jobber med Per Isdal, ATV

7

8

9 Sammenheng Meningen med volden: Jente 21 år, gravid, deprimert -Vil fullføre svangerskap, adoptere bort barnet og så ta sitt eget liv -”Den gode mor” – jeg må skåne mine barn for meg -”Jeg er ond!” -Voldelig og utagerende atferd siden 12 år -Torturerer og dreper sin kanin -Avmakt over fars vold mot mor •Klinikerns oppgave er å skape sammenheng og mening i en verden der avmakt, vold og selvmord ofte har en psyko-logisk sammenheng. Ny mening gir nye muligheter!

10 Per Isdal, ATV Påstander •Det er en sterk sammenheng mellom vold og selvmord •Selvmord kan være vold •Selvmord kan være en konsekvens av vold •Selvmord kan være en flukt fra vold •Selvmord kan være et alternativ til vold •SAMMENHENGEN MELLOM VOLD OG SELVMORD MÅ UTFORSKES STERKERE AV BEHANDLERE •Jeg ønsker å belyse dette gjennom forskningsresultater og gjennom 23 års klinisk erfaring med familievold

11 Per Isdal, ATV Mannlige voldsutøvere og selvmordsatferd ET OMRÅDE MED LITE FORSKNING HOMICIDE-SUICID: 1/3 AV DE SOM TAR LIVET AV PARTNER TAR SAMTIDIG SITT EGET LIV (en mannsgreie!) Selvmordsforsøk og –trusler (antall) predikerer risiko for partnerdrap RISIKOFAKTORER knyttet til vold er risikofaktorer for selvmord: - depresjon - overforbruk av rusmidler - samlivsproblemer - ”mannlighet” - skam VOLDSUTØVERE har markant forhøyet risiko for selvmord

12 Per Isdal, ATV Mannlige voldsutøvere og selvmordsatferd - 2 SELVMORD SOM VOLD: - ”Hun skal lide og vite at hun var grunnen til at jeg tar mitt eget liv” - ”Far tvang meg til å sitte å se på mens han tok sitt eget liv med piller, han fortalte meg samtidig at det var mor som var skyld i det” - Han dro opp og skjøt seg på dørmatta til ex-kjæresten KLINISKE ERFARINGER PÅ AT SELVMORDSTANKER OG -FORSØK TIL MANNLIGE VOLDSUTØVERE ER ”DRAMATISKE” OG ”VOLDELIGE” HYPPIGSTE TANKE/FORSØK: Kjøre seg i hjel med bil (frontkollidere med trailer eller fjellvegg) – også eksempler på at det kombineres med mord

13 Per Isdal, ATV Voldsatferd eller selvmordsatferd? MANN 32 ÅR -Langvarig problemer med vold mot partner -I en situasjon der hun vil avslutte forholdet setter seg i bilen med henne: ”Nå skal jeg kjøre meg i hjel – og jeg skal ta deg med” SELVMORD SOM ENSOMT PROSJEKT VS. SELVMORD SOM RELASJONELT PROSJEKT?

14 Per Isdal, ATV Mannlige voldsutøvere og selvmordsatferd - 3 SELVMORD SOM EN DEL AV VOLDSBILDET: -Selvmordsforsøk direkte etter voldsutøvelse -Trusler om selvmord som forsøk på kontroll av partner EGEN STUDIE (2006): Et spørsmål i vår ”voldsanamnese”: ”Truet partner med at du skal ta ditt eget liv” N = 470 FrekvensProsent Nei:28955,9 1 – 2 ganger:11522,2 Mer enn 3: 6612,8 Missing: 47 9,1

15 Per Isdal, ATV ”Stikkprøve” atv- utøvere •Av 45 aktive saker rapporterer behandlere at selvmord som tema har vært tilstede i løpet av behandlingen i ca. 25% av sakene: –i 13 saker som selvmordstanker –i 5 saker som selvmordsplaner –i 3 saker som selvmordsforsøk Undersøkt ved at behandlere på staff (vår 2007) svarte på et enkelt skjema

16 Per Isdal, ATV Selvmord som ”alternativ til vold” Selvmordsatferd: historier om klienters tanker/planlegging av selvmord og den motivasjon de selv rapporterer: -”Jeg orker ikke lenger å være rasende, og jeg har bestemt meg for at jeg aldri skal røre henne igjen” -”Hun var den femte, jeg vil ikke skade flere kvinner” -For å komme bort fra volden (den utsatte)

17 Per Isdal, ATV Voldsutsatte kvinner- 1 Den viktigste grunnen for at voksne kvinner forsøker å ta sitt liv er vold fra partner J.W.Guerro (2006) - 46% av kvinner på krisesenter skårer på selvmordsrisiko •Undersøkelse i et år av kvinner som søkte hjelp etter selvmordsforsøk ved akuttmottak- 29,5% var mishandlet •Studier av mishandlede kvinner viser at 35-40% forsøker selvmord (Stark and Flitcraft, 1995)

18 Per Isdal, ATV Voldsutsatte kvinner- 2 •”13 studier om suicidalitet viser at kvinner utsatt for vold av partner har 3,5 gang større sjanse for å være suicidale enn kvinner som ikke utsettes for vold” (Taft, 2003) •Av 882 kvinner som tok sitt liv (1989-1993) i North Carolina hadde 37,8% en bakgrunn i ”interpersonlige konflikter” mellom kvinnen og partner eller eks-partner •I en studie med 500 kvinner (Utah) som ble utsatt for vold av partner, og som oppsøkte legevakten, bekreftet 40% at de hadde vurdert selvmord (Allen, 2004)

19 Per Isdal, ATV Voldsutsatte kvinner- 3 •VOLD ØKER RISIKO FOR SUICIDAL ATFERD KRISESENTERSEKRETARIATET 2003: -20 – 25% av kvinner på krisesenter siste tre år: selvmordstanker eller selvmordsforsøk ”SLAGEN DAM” -5% av voldsutsatte kvinner: selvmordsforsøk -23% selvmordstanker -72% av selvmordsforsøk er voldsutsatte -64 % av selvmordstanker er voldsutsatte

20 Per Isdal, ATV Voldsutsatte kvinner- 4 HVORDAN VOLDEN KAN LEDE MOT SELVMORD: 1.Avmakt i forhold til vold – kommer ikke unna volden uansett, selvmordet blir en løsning 2.Å bli utsatt for vold over tid skaper endringer i opplevelsen av egen verdi- ”Jeg er ikke verdt noe”- Negativ ”hjernevasking” i kombinasjon med isolasjon, kontroll og fysisk vold kan lede mot selvmord 3.Depresjon og rus (som følge av volden) øker risiko for selvmordsatferd 4.Ønske om å dø kan fjerne voldens kraft

21 Per Isdal, ATV

22 Barn, familievold og selvmord -Forskning på barn vitne til vold viser at dette øker risiko for suicidal atferd hos barn (se oppsummering av Isdal: ”Vold mot mor er vold mot barn” i Barn i Norge – 2003) -Barn blir også vitner til selvmordstrusler og selvmordsforsøk Baldry & Winkel (2003) Journal of adolecence 26; 703 – 716 -Dokumenterer vold og vitne til vold i familien som klar risikofaktor for suicidal kognisjon hos ungdom Predikerer risiko for suicidal kognisjon •Eldre piker i høyest risk •Direkte vold fra far risiko for gutter •Direkte utsatt og vitne til vold mot mor for jenter KLINISKE ERFARINGER PÅ SELVMORDSFORSØK HOS BARN SOM LEVER MED VOLD

23 Per Isdal, ATV Konklusjoner ? •Det er en viktig sammenheng mellom vold og selvmord -Utøver av vold -Utsatt for vold -Vitne til vold •Er det vold må vi tenke selvmord, og er det selvmord må vi tenke vold •Begge deler må utforskes klinisk for å forebygge vold/selvmord •Fokus på synliggjøring av tabuisert vold forebygger selvmord !?! •ATV ser at vi i større grad må utforske selvmordsfare og evaluere risiko

24 Pårørende Den nære sammenhengen mellom vold og selvmord utvider de pårørendes følelsesperspektig: Sorg Sinne Skyld Bitterhet Lettelse Glede Urettferdighet Angst SKAM Per Isdal, ATV

25 Rom for følelser Pårørendearbeidet må gi et uendelig stort rom for ulike følelser og ulike virkeligheter Vold må bli et anerkjent tema i selvmordsarbeidet – også i pårørendeammenhenger Den doble skammen er en stor utfordring Per Isdal, ATV

26 JEG ER PSYKOLOG OG TROR PÅ DET Å SNAKKE OM !!


Laste ned ppt "Per Isdal, ATV Vold og selvmord – når to tabuer går sammen 04.06.2010 Spesialsykolog Per Isdal ALTERNATIV TIL VOLD www.atv-stiftelsen.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google