Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv?
Elisabeth Bratland Johansen Avdelingsoverlege, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos LEVE KONFERANSEN

2 En byrde, tenkte han En byrde Tenkte han Han tenkte det gang på gang
Helt til han trodde det så fast At det ikke kunne forandres Han ville ikke være En klamp om foten For oss Men vi lengter etter den byrden Eva Brekke Voss, 2003

3 SELVMORD -OMFANG -Ca. 500 pr. år i Norge ( kilde dødsårsaksregisteret)
-10 ganger flere er sannsynligvis selvmordstruede; dvs. har tanker om å ta sitt eget liv eller skader seg slik at livet er truet -stor andel har i tiden før selvmordet vært i kontakt med fastlegen i månedene før selvmordet -antall suicid går ned: >700 i ”toppår” 1988, 517 i 1999, - alle sosiale lag/hele landet - Hyppigst hos de unge og gamle - Flest menn ( menn:kvinner=3:1) begår suicid - Flest kvinner prøver å begå suicid ( velger oftere usikre metoder) - den viktigste risikofaktoren er psykisk lidelse - i psykiatriske autopsistudier har 90% psykisk lidelse på selvmordstidspunktet ( depresjon, schizofreni, bipolar lidelse, rusmisbruk, ustabil personlighetsforstyrrelse, dyssosial personlighetsforstyrrelse)

4 Selvmordsprosessen-I
-SELVMORDSTANKER -SELMORDSSNAKK/TRUSLER -SELVMORDSFORBEREDELSER/ PLANLEGGING/FORSØK -SELVMORD

5 Selvmordsprosessen -II
- utvikles oftest over tid -selvmordsønsket varierer -omstendighetene som gjør at man har suicidale tanker kan være belagt med følelser av skam, nederlagsfølelse og smerte —dermed vanskelige å snakke om —man vil skjule dem så lenge det går..

6 HVA ER FARESIGNALENE - Endret adferd
( spise/sovemønster, tilbaketrekking, risikosøking, skjødesløshet.) - snakker om død eller selvmord - økt rusbruk - depresjon - Gjør forberedelser - nylig opplevd tap ( samlivsbrudd, dødsfall, tap av arbeid, helse , økonomi) - manglende sosial støtte -tidligere gjennomgått selvmordsforsøk -selvmord i nær krets kan redusere barriære for selvmord

7 faresignaler -INNSNEVRING OG ISOLASJON -AGGRESJON
-FLUKT FRA VIRKELIGHETEN

8 KLASSISKE UTLØSERE -KRENKELSE AV SELVFØLELSEN
-PARTNER KONFLIKT -FAMILIEPROBLEMER -ARBEIDSITUASJON/UTDANNING -ØKONOMI -STRAFF/SKAM/SKANDALE -HELSE OG SYKDOM -TAPSOPPLEVELSER OG ENSOMHET

9 DE TRE A` er -AGGRESJON mot seg selv og/eller ”den viktige andre” hvis en føler seg avvist/krenket i selvfølelsen -APELL rop om hjelp, ofte rettet mot den viktige andre, ønske om tid og omsorg -AMBIVALENS tvilrådighet hos personen— hvor kan man finne ”døra på gløtt”?? Ønsker hjelp og endring i livssituasjon , men ønsker samtidig å dø

10 VURDERING AV SELVMORDSFARE
ETABLER KONTAKT, TIILIT, SKAP TRYGGHET,FORMIDLE STØTTE OG AKSEPT - Presenter deg - informer om hva som skal skje - inviter pasienten til å selv fortelle hva saken gjelder - sørge for at samtale skjer uten forstyrrelser Pasientens kontakt evne gjennom blikkontakt og evne til å svare adekvat må legges vakt på— (-- dårlig kontaktevne kan indikere psykose, depresjon eller tilbakeholdelse av informasjon) INNHENT ADEKVAT OG NOK INFORMASJON!!

11 Vurderingssamtalen Kartlegg den aktuelle situasjon
Kartlegg psykisk status precens Vurder risk for selvmord Beslutte hvilke tiltak som må settes i verk Dokumenter!!!

12 1)Kartlegge aktuell situasjon
Hva har brakt pasienten i kontakt med deg? -selvmordsforsøk?, bekymringer fra andre, selvmordstrusler

13 2)Kartlegg psykisk status precens
Hvordan framtrer pasienten? - agitert - rolig - affektflat - mimikkfattig Hva er den psykiske tilstanden akkurat nå? Spør om suicidale planer eller tanker

14 3)Vurdere risiko for selvmord
Sammenfatt informasjon fra komparenter, tidligere journal ( tidligere forsøk??) pasientsamtalen, den aktuelle situasjon , psykisk status precens, egne inntrykk 1)Høy risiko 2)moderat risiko 3)Lav risiko 4)Ingen risiko MINI-SUICID ,+KLINISK VURDERING KAN VÆRE TIL HJELP

15 4)BESLUTTE HVILE TILTAK SOM MÅ SETTES I VERK
AVHENGER AV DIN MYNDIGHET: 1)FASTLEGEN KAN HENVISE 2)POLITIET KAN BEGJÆRE INNLAGT/FJERNE VÅPEN ETC 3)BEHANDLER I PSYK.KLINIKK KAN INNLEGGE PERSONEN, HOLDE HAM INNLAGT, FORORDNE BEHANDLING, BESKYTTELSESTILTAK ( ransaking, restriksjoner på bevegelsesfrihet og fotfølging , fastvakt) 4)PÅRØRENDE KAN RINGE POLITI ELLER LEGE

16 BESLUTTE HVILE TILTAK SOM MÅ SETTES I VERK-II
Hos fastlegen; Høy risiko; innleggelse —frivillig eller ved tvang Moderat risiko; vurdere innleggelse evt. Poliklinisk behandling. Medikamentell behandling Lav risiko; vurdere medikamentell behandling, vurdere henvisning psyk. pol eller følge opp pas. selv I psykiatrisk avdeling; Høy risiko; medikamentell behandling, psykoterapi, beskyttelsestiltak Moderat risiko; medikamentell behandling, regelmessig tilsyn, avtaler, utgang med følge Lav risiko; behandling med psykoterapi, medikament, ingen beskyttelsestiltak

17 Vurdering av selvmordsfare- sentrale spørsmål
1)Hvor nær var personen ved å ta sitt eget liv? 2) Er det overhengende fare for gjentagelse? 3)Hvilke akutte og kroniske problemer har pasienten som kan utløse nye suicidalhandlinger? 4) Har personen psykisk lidelse forbundet med økt risiko? 5) Hva slags hjelp er personen innstilt på å ta i mot?

18 De viktigste faktorene i vurderingen
1)Ytre tegn på psykisk lidelse 2)Psykisk lidelse 3)Rusmisbruk 4) Selvmordsforsøk, gjennomført eller planlagt 5)Faktorer i eller forut for den aktuelle situasjon 6) Kartlegging av pasientens ressurser

19 1)Ytre tegn forbundet med SELVMORDSFARE
Dårlig kontakt evne -lite eller ingen blikkontakt, svarer ikke, eller usammenhengende svar Indre uro - tyder på psykisk smerte, sitter ikke stille, konsentrasjonsvansker Agitasjon - opphisset, ute av seg, oppsperrede øyne, rask pust Ytre tegn til depresjon -latenstid, redusert psykomotorisk tempo, liten mimikk, kroppssmerter eller andre fysiske plager

20 2)Psykiske lidelser forbundet med selvmordsfare
-SCHIZOFRENI -ALVORLIG DEPRESJON -RUSMISBRUK -PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER -SPISEFORSTYRRELSER

21 3) rusmisbruk Gjelder alkohol og narkotika
Svekker barriære ved å svekke rasjonell tenkning og impulskontroll Kan gi økt forekomst av selvmordtanker Noen suiciderer ved Overdose En stor andel er påvirket av rusmidler ved suicidet.

22 4) Selvmordsforsøk, gjennomført eller planlagt
Den suicidal intensjon!!! impulsivt eller planlagt? kunne regne med å bli avbrutt i sitt forsøk eller ikke? Avskjedsbrev eller forberedt døden? søkt hjelp selv ? hvor dødelig var selvmordsmetoden? beklager pasienten overlevelse? 1)Aktuelle selvmordstanker 2)Planer og forberedelser 3)Tilgang til selvmordsmidler 4)Tidligere suicidale episoder 5) Suicidalhandlinger hos nærtstående personer

23 5)Faktorer i eller forut for den aktuelle situasjon
Tapsopplevelse Smerter Håpløshet

24 6) Kartlegging av pasientens ressurser
Indre ressurser Hva foreslår pasienten selv for å takle problemene Hvordan har han taklet dette før? Hav er han god til? Ytre ressurser Nettverk, fortrolige Holdning til å ta i mot hjelp

25 Oppsummering av forhold som tilsier høy grad av selvmordsrisiko-
Personen : Har gjort selvmordsforsøk med høy grad av suicidal hensikt Har tidligere gjort suicidal forsøk Har alvorlig depresjon eller annen alvorlig psykisk lidelse Misbruker rusmidler Er sosialt isolert eller ensom Har alvorlig somatisk lidelse Nylig opplevd tap Mangler sperrer mot selvmord i form av tabuer, bindinger til mennesker eller idealer Har ofte utvist dårlig evne til å mestre belastninger , særlig tap eller konflikter som gir opphav til følelse av forlatthet, selvforakt eller morderisk raseri

26 HVA SKAL JEG GJØRE? VÆR OPPMERKSOM
BRY DEG, VÆR TILGJENGELIG, GI STØTTE SPØR DIREKTE; TENKER DU PÅ Å TA LIVET AV DEG? SNAKK ÅPENT, IKKE INDIREKTE OG I GÅTER GI IKKE LØFTER OM TAUSHET PEK PÅ AT DET ER MULIG Å FÅ HJELP

27 aldri Så lenge Fikk livet aldri tråkke rundt øynene dine
At det laget seg stier der Aldri streket vinden opp linjer Når den øvet seg i skjønnskrift på pannen din Håret hang høyt og langt en blank stjernenatt Aldri Skjerpet alderen sølv Oss skyver årene videre ,jager på Du hviler På mjuk ,eviggrønn ungdom I veikanten og bortenfor verdensrommet Kolbjørn Falkeid, Fra en annen sol, 1989


Laste ned ppt "Hva skjer når en person bestemmer seg for å ta sitt eget liv?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google