Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nesten 100 000 lokallag av frivillige organisasjoner i Norge Anslagsvis 10 mill. medlemskap Verdiskapning i 2009: 98 milliarder kr Frivillig sektor er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nesten 100 000 lokallag av frivillige organisasjoner i Norge Anslagsvis 10 mill. medlemskap Verdiskapning i 2009: 98 milliarder kr Frivillig sektor er."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Nesten lokallag av frivillige organisasjoner i Norge Anslagsvis 10 mill. medlemskap Verdiskapning i 2009: 98 milliarder kr Frivillig sektor er STOR

3 ..og kanskje størst i Hedmark

4 1.Lokaler 2.Økonomi 3.Samarbeid 4.Rekruttering 5.Synliggjøring 6.Kompetanse 7.For mye byråkrati – utenfor og inni 8.Private tilskudds-givere 9.Inkludering/mangfold 10.Endringer i samfunnet tvinger fram endringer i frivillig sektor Sentralisering Profesjonalisering Behov for fleksibilitet og individuelle løsninger Kjøper seg ut av medlemsplikter Lettere å rekruttere til tidsavgrensa innsats Ti utfordringer for frivilligheten i Hedmark

5 Det er i lokallagene/kommunene det (meste) skjer Ulik organisering Paraply Fylkeslag Tendens til større variasjon i organisering Begrensa ressurser Utfordringer for fylkeskommunen

6 Idrett/fysisk aktivitet Voksenopplæring/studieforbund Barne- og ungdomsorganisasjoner Pensjonistforeninger Funksjonshemmedes organisasjoner Hedmark og Oppland musikkråd Tilskudd til frivillige organisasjoner fra HFK i 2012

7 Scenekunst, Hamarregionen Teater i Glåmdal, Teater i Fjellregionen RingsakerOperaen Hedemarken symfoniorkester Flerkulturelt samkvem Idrettens kompetansesenter Plan for fysisk aktivitet Andre kulturtiltak Andre kunsttiltak Prosjekt og nyskaping Andre tiltak barn og unge Vassdragsmidler Delvis, direkte eller indirekte

8 Stimulere til størst mulig mangfold og bredde i frivillig sektor i Hedmark Mål

9 Tiltak som inkluderer, involverer og innvirker på så mange frivillige organisasjoner som mulig Tiltak som fremmer kontakt og samarbeid, både mellom organisasjonene mellom det offentlige og organisasjonene Strategier

10 Tiltak Organisasjonsprosjekt Fokus: ungdom To -tre store organisasjoner deler med de øvrige Utvikle kurs-maler, aktivisere kursledere Målgruppe: tillitsvalgte på alle nivå og ungdom Søknads-/tilskuddskurs Både for organisasjoner og kommuner Bør være oppfølging Frivilligforum på fylkesnivå Møteplass/dialogforum Høringsforum for fylkeskommunale planer med mer Informasjon om tilskuddsordninger, satsinger Sette fokus på spesielle temaer «Slik gjør de det der» Utdeling av pris/stipend Tre år, deretter vurderes nytten

11 Videreføre den fylkeskommunale støtten til frivillige organisasjoner med vekt på forutsigbarhet. Øke grunnstøtten. Offentliggjøre alle fylkeskommunale bevilgninger til frivillige organisasjoner på fylkeskommunens hjemmesider Politisk fokus på behov for økte statlige bevilgninger til kulturbygg Utvide ordningen med rimelige lokaler for frivillige organisasjoner i fylkeskommunale skoler Opprette frivilligpris/Ildsjelpris Opprette Brettopperma-stipend - ungdom Politisk gladsak-fokus på frivillig aktivitet Flere tiltak


Laste ned ppt "Nesten 100 000 lokallag av frivillige organisasjoner i Norge Anslagsvis 10 mill. medlemskap Verdiskapning i 2009: 98 milliarder kr Frivillig sektor er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google