Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi baner veg for deg !.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi baner veg for deg !."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi baner veg for deg !

2 øker vekstkraften Reduserer avstanden, Full utbygging til Hamar
Fellesprosjektet Reduserer avstanden, øker vekstkraften Full utbygging til Hamar Reisetid tog: 55 min. til Oslo Reisetid bil: 1 time og 20 min. til Oslo

3 Arbeidsplasser (<45 minutter)
Mjøsområdet framstår som sterkt Stort potensiale:

4 Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023

5 Korridor 6

6

7 Åkersvika organisering

8 E6 Åkersvika Fremdriftsplan

9

10

11 Store satsninger! Totalt Veg Jernbane Sjø Framtidens transportsystem
+ 50 prosent Veg De viktigste vegene E6, E10, E16, E18, E39, E134 Dobling til store prosjekter Jernbane +50 prosent InterCity Sjø + 55 prosent Stad skipstunnel Gjennomsnittlig er det årlig 50 % økning i kommende 10-års-periode i forhold til budsjettet for 2013. Rammen til de store prosjektene dobles! Rammen til mindre prosjekter fordobles også. Ny post til fornyelse – 10 mrd Endringer fra saldert budsjett 2013

12 NTP 2014-23 og handlingsprogram for riksveger 2014-17
Videre prosess 18. juni NTP behandles i Stortinget August – november 2013, forslag til handlingsprogram sendes fylkeskommunene 13. november 2013 dialogmøte med fylkeskommunene og SVV Oktober 2013; Statsbudsjettet 2014 legges fram for Stortinget, vedtak i desember handlingsprogrammet stadfestes

13 Handlingsprogram for fylkesveger 2014-17
Videre prosess Fylkesrådet : Saken legges fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar det framlagte forslag av mai 2013 som Handlingsprogram for fylkesveger Fylkestinget mener at handlingsprogrammet vil være godt egnet til å få gjennomført ulike samferdselstiltak som kan skape vekst og utvikling over hele fylket. 2. Fylkestinget viser til Meld. St. 26 ( ) Nasjonal Transportplan om at det foreslås ekstraordinære midler til innhenting av forfall på fylkesvegnettet. Når Nasjonal Transportplan er vedtatt av Stortinget, og fordeling av de ekstra midlene mellom fylkene er kjent, vil fylkestinget få seg forelagt egen sak om hvordan midlene skal disponeres. Fylkestinget vil eventuelt få seg forelagt egen sak om endringer i investeringsbudsjettet/innhenting av forfall. 3. Fylkestinget vil arbeide for å tilrettelegge forholdene for skognæringen ved å utbedre flaskehalser på fylkesvegnettet. Fylkestinget ber Statens vegvesen i samarbeid med tømmernæringen initiere et arbeid med å definere hvilke tømmerruter som er de viktigste. På disse rutene skal veger og bruer dimensjoneres slik at strekningene kan åpnes for 24 m lange tømmervogntog med 60 t totalvekt. Hedmark fylkesting 10. – – vedtak + vedtak høsten Økonomiplan og budsjett

14 E6 Kolomoen – Brumunddal N (eks. Åkersvika)
Fremdriftsplan


Laste ned ppt "Vi baner veg for deg !."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google