Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Nasjonalbiblioteket Møte i Flerkulturelt biblioteknettverk, 22.10.2013 Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Nasjonalbiblioteket Møte i Flerkulturelt biblioteknettverk, 22.10.2013 Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Nasjonalbiblioteket Møte i Flerkulturelt biblioteknettverk, 22.10.2013 Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Oktober 2013

2 Nytt: Årets prosjektsøknader Statsbudsjettet 2014 Bibliotekloven – endring fra 1.1.2014 Forskrift på høring Frist 8.11.2013 Leselyststrategi Bibliotekutvikling – nettsider – kalender Bibliotheca Nova – nye utgivelser Oktober 2013

3 Årets prosjektsøknader Antall søknader totalt 157 og ny rekord! Søknadsum: ca. 45 millioner Til disposisjon: ca. 20 millioner Trend -> søknader rettet mot bibliotek som litteraturhus, jf. formålsparagrafen, samt bibliotek og helse. Mangfold og inkludering: 28 nye søknader og Søknadsum ca. 8 mill (søkt om) Samt 4 pågående prosjekt som søker om 2,7 millioner Totalt ca. 10,7 millioner på området Oktober 2013

4 Tildelingskriterier Nyhetsverdi Framtidsperspektiv Praktisk anvendelighet og bredde Tromsø januar 2013

5 Statsbudsjettet 2013-2014 Mål for språk-, litteratur- og bibliotekfeltet bl.a. styrke: Norsk som fullverdig hovedspråk, sikre det norskspråklige og flerspråklige mangfoldet Bibliotekene som møtesteder og arenaer for kulturformidling NB fikk 6 mill til nasjonal bibliotekutvikling. Digitale tjenester fikk 2 mill (Biblioteksøk) Fengselsbibliotek fikk 1 mill i tillegg til vedtatt økning. (kulturtilbud i fengsel) Fra 1.1.2014 innlemmes Jazz- og visearkivet og Folkemusikkavd fra UiO i Nasjonalbiblioteket. Oktober 2013

6 Om faste tilskudd: Kulturdepartementet gir tilskudd til ymse bibliotek- og litteraturrelaterte tiltak over Programkategori 08.20, Kap. 326, post 80 i Statsbudsjettet. Tilskudd til tiltak under denne budsjettposten forvaltes av Nasjonalbiblioteket. Det legges opp til at tilskuddene ikke skal være tidsavgrenset, og ha en viss beløpsmessig stabilitet fra år til år. Oktober 2013

7 Faste tilskudd Bibliotektjenester for innvandrere og flyktninger Bibliotektjeneste på Svalbard Finsk bibliotektjeneste Nord-Sør-biblioteket Norsk Bibliotekforening Bibliotektjeneste i fengsel Oktober 2013

8 Loven behandlet i Stortinget 17.06.2013 Høring om Forskrift om personale i kommunale folkebibliotek ute nå. Frist 8.11.2013 Kompetansekravet og dipensasjon Ny lov og forskrift trer i kraft 1.1.2014 Oktober 2013 Endringer i Bibliotekloven og Forskrift

9 Leselyststrategi Oktober 2013 Leselyststrategi 2013 inneholder en rekke eksempler på gode tiltak og prosjekter som fremheves for å inspirere både kommuner og andre aktører til å sette i gang egne prosjekter eller satse på eksisterende prosjekter i sitt arbeid med leselyst for barn og unge. Som et ledd i dette arbeidet vil regjeringen bruke 1,2 millioner kroner som såmidler til tiltak for å fremme barn og unges leselyst. Disse midlene supplerer Nasjonalbibliotekets søknadsmidler som er rettet mot biblioteksektoren.

10 Nettsider - Bibliotekutvikling Kalender gir oversikt over faglige arrangementer for bibliotekansatte Arrangementer som ønskes registrert kan meldes inn per e-post Oktober 2013

11 Publikasjoner og konferanser Oktober 2013

12 Bibliotheca Nova – nye nummer underveis Lansert august: Nr 1 Kultur og Inkludering Nr 2 Jenter og makt Før jul kommer: Nr 3 Ny digital formidling Nr 4 Informasjonskompetanse og kildebruk Nr 5 Bibliotek og helse Oktober 2013

13 Framtidas bruker - med biblioteket i votten Oktober 2013


Laste ned ppt "Nytt fra Nasjonalbiblioteket Møte i Flerkulturelt biblioteknettverk, 22.10.2013 Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google