Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablering av privat praksis – lag din egen drømmejobb

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablering av privat praksis – lag din egen drømmejobb"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablering av privat praksis – lag din egen drømmejobb
Advokat Jan Gunnar Ness Oslo, 23. november 2011

2 Ergoterapeuter som sakkyndig
Ny næring? Noen få lever av sakkyndigrollen Viktig – lite kjent ressurs

3

4 Stadig flere benytter ergoterapeuter i erstatningssaker (Tm nr
”Kristin Tverberg er daglig leder i Ergoressurs og kan fortelle at mange opplever at en funksjonsvurdering øker sjansen for en riktig erstatningsutmåling”

5 Viktige elementer i erstatningsoppgjør
Inntektstap Restarbeidsevne Nødvendig utgifter for et ”normalt” liv Bistandsbehov – timeantall Engangsutgifter Årlig beløp kapitaliseres

6 Hovedelementer i et oppdrag
Akuttfasen Rapport som grunnlag for krav Sakkyndig i domstolene Oppfølging

7 Akuttfasen Få offentlige ytelser på plass
Grunn hjelpestønad, omsorgslønn etc. Tilrettelegging/ombygging bolig Bil Kontaktperson til kommunen

8 Rapport som grunnlag for krav
Mandat 1. Beskrive kort den skadde og familien før ulykken. 2. Beskrive den skaddes funksjonsnivå i dag, fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt. 3. Redegjøre for den skaddes hverdag etter skaden i hjem, arbeid, utdannelse og fritid inklusiv ferie, reiser etc. 4. Redegjøre for eventuelle hjelpebehov (både fysiske tilrettelegginger og personavhengige tiltak) og hjelpebehov i timeantall pr. uke. 5. Beskrive familiens muligheter til å bistå i fremtiden. 6. Kartlegge den offentlige bistand, økonomisk og personellmessig (hjemmehjelp, støttekontakt m.m.) eller annen bistand som har vært og hvilken bistand som vil bli gitt i fremtiden. Konkretiser med beløp Samarbeid med lege, sosionom etc.

9 I domstolene Oppdatert rapport Avgi forklaring i retten
Privat/rettsoppnevnt

10 Ergoterapeutens innflytelse
Får ut offentlige ytelser Estimatet av fremtidig utgiftsnivå blir sikrere Detaljert beskrivelse av dagens situasjon De medisinsk rettsoppnevnte bygger på rapporter

11 Rettens gang 1991 s. 299 ”I følge beregningen fra ergoterapeut Røed Andersen yter A’s mor etter dette en hjelpeinnsats på 8,5 timer pr. dag, forutsatt at hjemmesykepleien i tillegg til å ta morgenstellet slik som i dag, også eventuelt tar kveldsstellet. A’s mor er lønnet fra kommunen som hjemmehjelp med 15 timer pr. uke. Dette utgjør ca 2,1 timer pr. dag. Hvis de betalte hjemmehjelpstimene trekkes fra, utgjør hennes ulønnede hjelpeinnsats ca 45 timer pr. uke.” ”Ovennevnte gjennomgang av ergoterapeut- rapporten gir etter rettens mening en rimelig dekkende fremstilling av A’s hjelpe- og pleiebehov i løpet av en vanlig dag. ”

12 Sør-Østerdal tingretts dom av 21. februar 2006 (s. 31, 1. avsnitt)
”Det er på grunn av Flesvigs påførte skader nødvendig at han bor sentralt slik at det på sommerstid er mulig for han å komme seg ut på egenhånd. Hans skader nødvendiggjør også en større og mer rommelig leilighet som egner seg for rullestol og som gir plass til en assistent som kan hjelpe han med påkledning, til stell på badet og til matlaging med videre. Flesvigs kognitive skader gjør det også påkrevet med ekstra plass fordi det bedrer hans muligheter til å holde oversikten, jf forklaringen fra Dihle om dette.”

13 Etterarbeid/oppfølging
Løpende bistand i forhold til offentlig hjelpeapparat Administrere privat bistand/BPA Case manager Samarbeid med sosionom/hjelpeverge

14 Hvordan motivere ergoterapeuten
Ufarlig Økonomi Faglig stimulerende Markedsføring av ergoterapeutfaget

15 Markedsføring Forsikringsselskap/NPE Advokater
Landsforeningen for Trafikkskadde Samarbeid med andre helsearbeidere


Laste ned ppt "Etablering av privat praksis – lag din egen drømmejobb"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google