Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sunnaas sykehus HF – en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sunnaas sykehus HF – en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sunnaas sykehus HF – en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud

2 Psykologspesialist Randi I. Holsen HS7 Avdeling for hjerneskade Spesialsykepleier Merete Karsrud, HS 6 Avdeling for hjerneskade Nasjonal konferanse om traumatisk hjerneskade – Tromsø 12.06.14 Tilbud til barn og voksne pårørende ved Sunnaas sykehus HF

3 Det kliniske tilbudet ved Sunnaas sykehus 159 senger (Nesodden and Askim) Ca. 500 ansatte 2400 antall utskrevne pasienter i 2013 Ca 4300 polikliniske konsultasjoner 62 % menn, 38 % kvinner 90 barn under 18 år (2013) Tverrfaglig behandlingstilbud

4

5 Pårørende – en samarbeidspartner Pårørende er personer som står pasienten nær – både barn og voksne. Den viktigste støtten pasienten har - derfor er pårørende en viktig ressurs og samarbeidspartner. Barn er pårørende som følger mors, fars eller søskens sykdom på nært hold. Loven sier at helsepersonell i samarbeid med foreldre skal være spesielt oppmerksomme på barns behov for informasjon og oppfølging

6 ”Brain Damage is a Family Affair” Muriel D. Lezak Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 1988, Vol. 10, No.1, pp. 111 - 123

7 LegeFysioterapeutErgoterapeutSosionomSykepleier Hjelpepleier/ Helsefag-arbeider PsykologTeamkoordinator Pedagog/ Logoped Det tverrfaglige teamet Etablere en god relasjon til pårørende fra start Presentasjon av det tverrfaglige teamet Invitere til videre samarbeid

8 Samarbeid med pårørende Gjennom å inkludere pårørende i behandling og rehabilitering bidrar vi til at pårørende blir gode støttespillere for den som er syk/skadet. Sørge for at pårørende føler seg ivaretatt gjennom jevnlig kontakt under oppholdet.

9 Hvilke behov har pårørende? For å være en god støttespiller, trenger pårørende: Kunnskap om sykdommen/skaden og hvordan leve så godt som mulig med den Å bli sett og hørt Ha følelsen av å bidra: Pårørende kjenner pasienten og kan bidra med informasjon som er viktig i behandling og rehabilitering Treffe andre i samme situasjon

10 Pårørendedager/seminarer Klinikken har ansvar for pårørendeopplæringen LMS organiserer og kvalitetssikrer og bidrar med brukermedvirkning i læringstilbudene RMN har 4 pårørendeseminarer pr år. HS har 7 pårørendeseminar pr. år

11 Når pasienten er et barn En representant fra barneteamet reiser til akuttsykehuset for å hilse på familien. Foreldre presenteres for det tverrfaglige teamet på nyvisitten. Individuelle samtaler med psykolog, lege og sykepleier. - Noen ganger bor hele familien på sykehuset, andre ganger kommer de på overnatting i helgene

12 Hva med oss? Barn som pårørende

13 Lovpålagt oppgave 1. janunar 2010 Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand.

14 Barneansvarlige på Sunnaas 2 barneansvarlige på hvert team Forankring i ledelse

15 Hvilke behov har barn som pårørende? Åpenhet Ærlighet Aldersadekvat informasjon Deltagelse Støtte i hverdagen

16 Ivaretagelse av barn som pårørende Barnevennlig/velkomment miljø God forberedelse Fast kontaktperson Mulighet for adspredelse og lek Fokus på barnas dagligliv Hjelpe familien til å kommunisere

17 Prosess over tid Barn tar inn ny informasjon svært gradvis Familien skal tilpasse seg en helt ny hverdag og situasjon Mange ulike prosesser å ta hensyn til i familien

18 Egen barnepårørende dag Følge mammas, pappas eller søskens program en dag på Sunnaas Individuelt tilpasset program/timeplan

19 Familieopphold

20 Voksenprogram Hvordan leve sammen når livet brått ble endret? Om hjernen og følgevirkninger Endrede roller i familien Hvordan snakke sammen Hvordan snakke med barna Hjelpeapparatet Fysisk aktivitet og avspenning

21 Ungdomsprogram Møte jevnaldrende i samme sitasjon Mamma eller pappa har forandret seg og er ikke som før Hva sier vi når venner spør Undervisning og samtaler (uformelle) Mye aktivitet !

22 Barneprogram Lek, moro, fellesskap, aktivitet, men kanskje bidra til litt økt ”forståelse”? Sanseleker (vi bruker hjernen til å styre fingrene våre), høytlesning, samtale, hyggelige sommeraktiviteter

23 Opplæring i barnegruppe

24 Tilpasset litteratur

25

26 Takk for oss! Takk for oss og god sommer!

27


Laste ned ppt "Sunnaas sykehus HF – en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google