Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barn som pårørende – er pasientens barn også vårt ansvar? Fagrådgiver Signegun Romedal Tromsø 12. juni 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barn som pårørende – er pasientens barn også vårt ansvar? Fagrådgiver Signegun Romedal Tromsø 12. juni 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barn som pårørende – er pasientens barn også vårt ansvar? Fagrådgiver Signegun Romedal Tromsø 12. juni 2014

2 Systematisk og kvalitetssikret ivaretakelse av barn som pårørende BarnsBeste Nettverk Opplæring Forskernettverk, Koordinatorer for barneansvarlige i helseforetak Somatikknettverk, minoritetshelsenettverk ++ System Informasjon

3 Mamma med hjerneslag - film

4 Bakgrunn for ivaretakelse av barn som pårørende Foreldres sykdom og strev utgjør en risiko også for barns helse og utvikling. De fleste barn som er pårørende klarer seg bra, men noen utvikler egne problemer. Noen barn utvikler angst, depresjon, atferds - og konsentrasjonsvansker, rusproblemer og frafall fra skole og utdanning. Problemene kan vise seg i oppveksten eller oppstå i voksen alder. Viktig at barna blir sett, hørt og inkludert i det som skjer.

5 Når en i familien blir alvorlig syk Sykdom rammer hele familien Hverdagen endres Kaotiske følelser Nye utfordringer Behov for informasjon Behov for nettverksstøtte

6 Barns rettighet og helsepersonells plikt 1.1.2010 fikk mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk sykdom/skade lovfestede rettigheter. Helsepersonell har plikt til å kartlegge om pasienten har barn under 18 år og bidra til at barna får informasjon og nødvendig oppfølging (Helsepersonelloven §10a). Barneansvarlige i spesialisthelsetjenesten skal bidra til en systematisk og forpliktende tilnærming til barn som pårørende (Spesialisthelsetjenesteloven § 3- 7a).

7 Camilla – digital fortelling

8

9 www.snakketøyet.nowww.snakketøyet.no – www.snakketoyet.nowww.snakketoyet.no

10 Undervisningspakker for spesialisthelsetjenesten Innhold Tre undervisningspakker (powerpoint med notatsider) om barn som pårørende – rettet mot helsepersonell, nyansatte og studenter, barneansvarlige og behandlingsansvarlige. Hensikt Tilby et tilrettelagt og kvalitetssikret undervisningsmateriell for barneansvarlige og andre som underviser om barn som pårørende i spesialisthelsetjenesten. Målgruppe Ansatte i spesialisthelsetjenesten som direkte eller indirekte møter foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Bruk Presentasjonene kan brukes som de er eller tilrettelegges for egen virksomhet. BarnsBestes elektroniske opplæringsprogram er et godt supplement til undervisningspakkene Undervisningspakkene er laget av en arbeidsgruppe i BarnsBeste bestående av Tove Bergh (Ahus), Trude Aamotsmo (OUS), Signegun Romedal (BarnsBeste) og Gunder Christophersen (BarnsBeste) Mai 2014.

11 www.barnsbeste.no Facebook Twitter


Laste ned ppt "Barn som pårørende – er pasientens barn også vårt ansvar? Fagrådgiver Signegun Romedal Tromsø 12. juni 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google