Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut MSc Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) Tromsø Rehabiliteringsklinikken UNN HF

2 Ambulant rehabiliteringsteam (ART) UNN Tromsø Tverrfaglig sammensatt team med 6 stillinger, pr i dag består teamet av spesialergoterapeuter, spesialfysioterapeut, vernepleier og psykiatriske sykepleiere. Overlege er tilknyttet teamet. Målgruppe: pasienter med sammensatte og langvarige rehabiliteringsbehov Mål: at den enkeltes rehabiliteringsprosess blir planlagt og koordinert for å oppnå vedkommendes mål Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) Tromsø Rehabiliteringsklinikken UNN HF

3 3 Kart over ART m/geografisk Arbeidsomr å de Per juni 2013 ART Sørlig grense for Helse Nord Tegnforklaring

4 Pasientforløp ART Primærrehabilitering FRMA Kommunal rehab. institusjon Hjem ART Senfaserehabilitering/kronikere Hjem FRMA henvisning Innleggelse FRMA ART forundersøkelse Innleggelse FRMAART Privat rehab. institusjon Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) Tromsø Rehabiliteringsklinikken UNN HF

5 5 LMS-tilbud – usynlige vansker Kurs for personer med usynlige vansker etter hodeskade, uke 42/2014 –5 dagers kurs med 2 dager oppfølging Kurs for pårørende til personer med usynlige vansker etter hodeskade, 27. og 28.10.14 –2 dagers kurs med 1 dag oppfølging Fortløpende inntak, kursene arrangeres 2x per år (høst og vår) Mer informasjon finnes her: http://www.unn.no/art-tromsoe/category28134.html Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) Tromsø Rehabiliteringsklinikken UNN HF

6 Pasienter med EHS som ART gir tilbud til Arbeidsfør alder (18 – 70 år) Pasienter med lett, moderat og alvorlig EHS –som på henvisningstidspunktet har levd med følgevirkninger etter EHS i 1-2 måneder - >40 år. Problemstillingene i henvisningene til ART kan grupperes slik: tilbakeføring til arbeid koordinering av kommunale tilbud oppfølging etter utskrivning Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) Tromsø Rehabiliteringsklinikken UNN HF

7 Kognitiv rehabilitering Pasient: alvorlig hodeskade, utfordringer ift. redusert hukommelse og utholdenhet, 50 år, gift. Rollefordeling: –Direkte arbeid med kognitiv rehabilitering –Koordinator for oppstart av IP ” Dersom jeg også skulle vært IP- koordinator, hadde jeg ikke kommet så langt i den direkte oppfølgingen av pasienten” (kommunal ergoterapeut)

8 Senfaserehabilitering Pasient: alvorlig hodeskade, vedvarende redusert bevissthet ca. 7 år etter skade,30 år, enslig. Rollefordeling: –Kommunen følger opp pasienten direkte –ART har en veiledende rolle for å synliggjøre medisinske spørsmål, problemstillinger knyttet til aktivitet og deltakelse samt ivaretakelse av pårørende Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) Tromsø Rehabiliteringsklinikken UNN HF

9 Pårørende Pasient: moderat hodeskade, tilbake i full jobb cirka åtte måneder etter skade, i tidlig fase hadde pasienten innsiktssvikt i egen væremåte. Rollefordeling: –ART har fulgt opp pasientens familie; barn som pårørende og pasientens ektefelle. –Fastlege –Arbeidsgiver

10 Foreldrerollen etter hodeskade Viktig å synliggjøre foreldrerollen og familiens samlede behov for støtte –Hvilken av foreldrene har blitt skadet? –Hvor gamle er barna? –Hvor bor barna? –Trenger pasienten noe tilrettelegging for å være forelder for delta på arenaene som barna er? –Kan pasienten være alene sammen med barna? –Samlivsbrudd – før eller etter hodeskade Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) Tromsø Rehabiliteringsklinikken UNN HF

11 ”Alt tar lengre tid hos oss – det andre gjør på ½ time, bruker vi ½ dag på” Kommentar fra pårørende Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) Tromsø Rehabiliteringsklinikken UNN HF

12 12 Takk for oppmerksomheten! http://www.unn.no/art Kontakt oss på: Tlf. 77 62 67 26 (sekretær) 77 62 75 75 (teamkoordinator ) Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) Tromsø Rehabiliteringsklinikken UNN HF


Laste ned ppt "Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google