Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Antibiotikabruk i sykehjem Per Espen Akselsen Senter for smittevern Helse Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Antibiotikabruk i sykehjem Per Espen Akselsen Senter for smittevern Helse Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Antibiotikabruk i sykehjem Per Espen Akselsen Senter for smittevern Helse Bergen

2 P.E.Akselsen 2007 Sykehjem Største institusjonsvesen 38.000 plasser (17% av alle >80 år) –Kvinner 70% av de med fast plass –Økt andel korttidsplasser (lik kjønnsfordeling) Inngangsbillett: alvorlig funksjonssvikt 70-80% demens –Men heterogen populasjon Gjennomsnittsalder 85 år 3 diagnoser, 5 faste medik. (BEDNURS)

3 P.E.Akselsen 2007 Kunnskap om antibiotikabruk i sykehjem Ingen kontrollerte studier som viser effekt på mortalitet ved behandling av pneumoni Men pneumoni eneste bakterielle infeksjon som bidrar til økt mortalitet i sykehjemspopulasjonen Få studier om selve antibiotikabruken Omfang Hvilke midler? Hensiktsmessig i forhold til aktuell infeksjon??

4 P.E.Akselsen 2007 Konsekvenser av unødvendig antibiotikabruk i sykehjem For den enkelte pasient Bivirkninger Seleksjon av resistente mikrober Interaksjoner med andre legemidler For institusjon Seleksjon av resistente mikrober Kostnader For samfunnet Resistensutvikling

5 P.E.Akselsen 2007 Hva er hensikten med antibiotikabehandling i sykehjem? Redusert mortalitet ? Redusert morbiditet ? Bedret livskvalitet ? Etiske aspekter Alvorlig demens, terminal sykdom Pneumonia – friend or foe of the old? Autonomy, beneficience, non-maleficience

6 P.E.Akselsen 2007 Valg av antibiotika Bakterien må være følsom for legemidlet Det må ikke være utviklet resistens. Det må ikke være stor fare for resistensutvikling. Legemidlet må nå fram til der det er pågående infeksjon. Bakteriologisk prøve må sikres før behandling- målrettet antibiotikabruk

7 P.E.Akselsen 2007 Generelt Å forebygge er bedre enn å behandle. Mobilisering Unngå aspirasjon Unngå bruk av permanent kateter Obs urinretensjon Vaksinasjon mot influensa og pneumokokkpneumoni

8 P.E.Akselsen 2007 Infeksjonsdiagnostikk er vanskelig hos eldre Fokalsymptomer mangler ofte Manglende febril respons Atypisk sykdomspresentasjon –Uspesifikke/generelle symptomer Nedsatt allmenntilstand Fall Konfusjon Diagnostikk er en særlig utfordring

9 P.E.Akselsen 2007 Infeksjoner i sykehjem Bakterielle infeksjoner - 3 på topp Urinveisinfeksjon Nedre luftveisinfeksjon (pneumoni) Eneste bakterielle infeksjon som bidrar til økt mortalitet i sykehjemspopulasjonen Hud/sårinfeksjon

10 P.E.Akselsen 2007 Asymptomatisk bakteriuri vs. klinisk infeksjon Bakteriuri – eldre (>65) –Prevalens ca 10% hos menn –Prevalens ca 20 % hos kvinner –Hyppigere i institusjoner Kvinner 55%, menn 37%

11 P.E.Akselsen 2007 Urinveisinfeksjoner Asymptomatisk bakteriuri skal ikke behandles Forebyggelse av UVI Unngå permanent kateter Blæretømming - –Toalettbesøk –RIK/SIK Medikamenter som påvirker blæretømming »Nevroleptika »Tricykliske antidepressiva Østrogensubstitusjon til kvinner

12 P.E.Akselsen 2007 Urinveisinfeksjoner - diagnostikk Adekvat prøve Sticks-undersøkelse Leukocytter, blod, pH etc Dyrkning Signifikant bakteriuri Tolkning avhenger av hvordan prøven er tatt –Kateterprøve –Blærepunksjon –Permanent kateter

13 P.E.Akselsen 2007 Urinveisinfeksjon - behandling Nedre urinveisinfeksjon – førstevalg Trimetoprim Mecillinam (Selexid®) Trimetoprim Sulfa Øvre urinveisinfeksjon Mecillinam (Selexid®) Trimetoprim Sulfa Kinoloner (Ciproxin®, Tarivid®) Cefuroksim (Zinacef®)

14 P.E.Akselsen 2007 Urinveisinfeksjoner Amoxicillin kan brukes mot mikrober som viser S eller I for ampicillin ved resistenstesting Kinoloner bør kun brukes der det er påvist resistens mot andre midler, eller infeksjonens alvorlighetsgrad tilsier det

15 P.E.Akselsen 2007

16 Luftveisinfeksjoner 50 x økt insidens >75 år vs 15-19 år Virusinfeksjoner (influensa) predisponerer for bakteriell pneumoni Endret bakterieflora Pneumokokker Gram-negative staver Gule stafylokokker Anaerobe bakterier (aspirasjon) Pneumoni i sykehjem 32-57% mortalitet

17 P.E.Akselsen 2007 Pneumoni - mikrobiologi Viktigste agens - Pneumokokker - Haemophilus influenzae - Moraxella catarrhalis - Gramnegative intestinale staver Sjeldnere årsaker –Stafylokokker –Anaerobe –Atypiske Mykoplasma Klamydia

18 P.E.Akselsen 2007 Pneumoni-diagnostikk Klinisk diagnose vanskelig Røntgen som regel lite aktuelt utenfor sykehus, dessuten lav sensistivitet CRP og LPK (m diff) kan støtte diagnosen Ekspektorat lite nyttig Antigentest i urin??

19 P.E.Akselsen 2007 Pneumoni - behandlingsvalg Som ellers for samfunnservervet pneumoni –Penicillin –Alternativer Amoxicillin Tetracyklin (Doxycyclin®, Doxylin®, Vibramycin®) Makrolider (Erytromycin, klaritromycin, azithromycin)

20 P.E.Akselsen 2007 Antibiotika- behandling av sår

21 P.E.Akselsen 2007 E coliEnterokokkerStaphylococcus aureus PenicillinSR AmpicillinRS MecillinamS OxacillinS TrimetoprimSS NitrofurantoinSS CiprofloxacinSIS

22 P.E.Akselsen 2007 Sårinfeksjoner Infeksjon i et sår er en klinisk diagnose og ikke en mikrobiologisk diagnose Dyrkningsprøver skal ha en klinisk indikasjon Mistanke om infeksjon Manglende tilheling når andre kausale faktorer er utelukket Osteomyelitt (Nedsatt allmenntilstand) Årsaker til sår –Trykksår –Venøse sår –Arterielle sår –Diabetiske fotsår Obs dype infeksjoner - osteomyelitter

23 P.E.Akselsen 2007 Sårinfeksjoner Bakteriologi Kolonisering vs. infeksjon Feilkilder ved prøvetaking Indikasjoner for behandling Allmennsymptomer Betydelig lokal reaksjon Osteomyelitt Manglende sårtilheling Unngå lokal antibiotikabehandling Kausalbehandling Forebygging viktigst

24 P.E.Akselsen 2007 Prøvetaking fra sår Overflateprøver har praktisk talt ingen verdi Vask før prøvetaking, fjern fibrin og sårsekret med tupfer Dyp prøve –Skraping i sårbunn med skarp skje –Biopsi Sårbunn eller randsone

25 P.E.Akselsen 2007 Antibiotikabehandling - indikasjon Bakteriell infeksjon Infeksjonstegn – calor, dolor, tumor, rubor, functio laesa Lokalbehandling ikke tilstrekkelig

26 P.E.Akselsen 2007 Antibiotikabehandling av sårinfeksjoner Stafylokokkinfeksjoner –Kloksacillin/Dikloksacillin (Ekvacillin®, Diclocil®) –Alternativer Klindamycin (Dalacin®) Makrolider (Erytromycin) Trimetoprim-sulfa Streptokokkinfeksjoner (Erysipelas/rosen) –Penicillin, alternativt Klindamycin Gramnegative bakterier –Kinolon (Ciproxin®)

27 P.E.Akselsen 2007 Mikrobiologisk prøvetaking Prøve skal tas på klinisk mistanke om infeksjon Urin dyrkning Urin antigentester Ekspektorat Soppdyrkning fra munn/svelg Dyrkning fra hudsår Aspirat fra abscesser Blodkultur Serologi

28 P.E.Akselsen 2007 Mikrobiologisk prøvetaking forts. Prøvematerialet må være representativt. Remissen skal inneholde følgende: Prøvemateriale og lokalisasjon. Prøvetakingsdato. Gode kliniske opplysninger. Antibiotikakurer, pågående eller nylig avsluttede. Kateterbruk eller andre fremmedlegemer.

29 P.E.Akselsen 2007 Antibiotika lager i sykehjem Penicillin Amoxillin Mecillinam Trimetoprim Trimetoprimsulfa Kinolon Clindamycin Tetracyclin Makrolid Metronidazol

30 P.E.Akselsen 2007 Antibiotika lager forts. Tilstreb hvert legemiddel i tablett form og mikstur. Unngå ulike styrker. Sørg for opplæring av pleiepersonell om legemidler og matinntak.

31 P.E.Akselsen 2007 Bivirkninger – noen eksempler Klindamycin (Dalacin®) –Clostridium difficile – antibiotikaassosiert diaré Nitrofurantoin –økt risiko for bivirkninger pga nedsatt nyrefunksjon Pivmecillinam (Selexid®) –Karnitinmangel Kinoloner (Ciproxin®) –Hallusinasjoner, konfusjon Metronidazol (Flagyl®) –Metallsmak, nedsatt appetitt

32 P.E.Akselsen 2007 Noen viktige interaksjoner Tetracykliner –Jern, kalsium, antacida hemmer opptak (komplekser) Makrolider/erythromycin hemmer CYP –Økt plasmakons av alprazolam, fenytoin, glibenklamid, karbamazepin, metylprednisolon, simvastatin, teofyllin, valproat, warfarin, zopiklon –Cimetidin: øker plasmakons Rifampicin (Rimactan®) –Nedsatt effekt av warfarin

33 P.E.Akselsen 2007 Oppsummering 1.Sykehjemspasienter har ofte atypisk sykdomspresentasjon. 2.Mikrobiologiske prøver skal tas når det er klinisk mistanke om infeksjon. 3.Prøven må tas og forsendes på riktig måte. Remissen må være utfylt. 4.Sykehjemmet bør ha et basislager med smalspektrede antibiotikum.

34 P.E.Akselsen 2007 Anbefalte oppslagsverk IK-2693 Antibiotika i allmennpraksis. Statens helsetilsyn www.interaksjoner.no


Laste ned ppt "Antibiotikabruk i sykehjem Per Espen Akselsen Senter for smittevern Helse Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google