Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pygmalion Av Ragnhild Wiik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pygmalion Av Ragnhild Wiik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pygmalion Av Ragnhild Wiik

2 motivere - movere – sette i bevegelse
”We know nothing about motivation. All we can do is to write books about it” Av Ragnhild Wiik

3 Ord Av Ragnhild Wiik

4 Hva vi har gjort og hvorfor
Hva karakteriser studiemotiverte studenter kontra dem som ikke er det Hvilken sammenheng er det mellom studiemotivasjon og personlighet Hva karakteriserer kreative studenter, og henger kreativitet sammen med studiemotivasjon? Metode: Spørreskjema og multivariat dataanalyse Hvorfor: For at vi skal oppnå et bevisst, felles bilde av hvordan vi oppnår motiverte studenter. Av Ragnhild Wiik

5 NB! Dobbeltsidig kopiert
Helt uenig / Veldig sjelden eller aldri Helt enig / Veldig ofte eller alltid 1 2 3 4 5 6 7 Jeg liker å være student ved BI. Jeg går inn for å gjøre det godt på BI. Jeg ser fram til forelesningene. Jeg ser for meg hvilken type jobb jeg ønsker å ha etter at jeg er ferdig på BI. Jeg har mål for hva jeg vil oppnå på BI. Jeg får hjelp av administrasjonen til å sette opp mål. Jeg får hjelp av foreleserne til å sette opp mål. Jeg er veldig fornøyd med at jeg har valgt utdanning ved BI. Hver morgen er det slik at jeg ikke har lyst til å gå til BI. Jeg går inn for å få karakteren A i fagene. Jeg har ikke ambisjoner for hvilke karakterer jeg vil ha. Jeg har til nå fått rettferdige karakterer på BI. Jeg synes jeg gjør det godt på BI. Det jeg lærer på BI bidrar stadig til at jeg får et mer interessant liv. Av Ragnhild Wiik

6 Av Ragnhild Wiik

7 Tema under motivasjon Målfokus Mestringsopplevelse
Jeg går inn for å få karakteren A i fagene. Jeg har mål for hva jeg vil oppnå på BI. Mestringsopplevelse Jeg synes jeg gjør det godt på BI. Jeg har følelsen av å ikke mestre ting på BI. Forhold til forelesere Forhold til administrasjon Forhold til medstudenter Lojalitet til BI Livsstil Personlighetsspørsmål Av Ragnhild Wiik

8 Motivasjonsindikator på basis av
Hva den enkelte svarer på samtlige spørsmål I forhold til hva alle de andre svarer på samtlige spørsmål I forhold til en topp motivert person Av Ragnhild Wiik

9 Av Ragnhild Wiik SeFramFore LikStuBI GåInGodt LikStuBI GåInGodt
LikStuBI GåInGodt SeFramFore TypJobb 1MIUMo06 6 4 2MIUMo06 5 3 3MIUMo06 4MIUMo06 7 5MIUMo06 6MIUMo06 7MIUMo06 8MISBAno06 Les20min 4 6 7 3 MI (%) 62 46 45 52 61 48 42 82 SeFramFore LikStuBI GåInGodt Av Ragnhild Wiik

10 Høy Lav Av Ragnhild Wiik

11 Av Ragnhild Wiik

12 Av Ragnhild Wiik

13 Av Ragnhild Wiik

14 Av Ragnhild Wiik

15 Sammenligning av MI for ulike klasser
Orgpsyk Met06 LiA EM05 EM06 Av Ragnhild Wiik

16 Av Ragnhild Wiik

17 Personlighet Femfaktormodellen Av Ragnhild Wiik Ekstrovert
Jeg elsker å snakke med folk. Omgjengelighet (H) Jeg er hjelpsom overfor andre studenter. Nevrotisisme (H) Jeg gruer meg til eksamener. Åpenhet (H) Jeg liker å gjøre nye ting. Planlegging (H) Jeg er nøye med å notere ned det jeg skal være med på. Planlegging (L) Jeg kommer for sent til forelesning. Nevrotisisme (L) Jeg tror jeg får den jobben… Åpenhet (L) Jeg foretrekker det jeg er vant med. Omgjengelighet (L) Jeg blir sur/irritert når jeg ikke får det som jeg vil når vi har gruppearbeid. Introvert Jeg liker å være alene. Av Ragnhild Wiik

18 Av Ragnhild Wiik

19 Av Ragnhild Wiik

20 Genial eller gal Av Ragnhild Wiik

21 Å være kreativ Å løse problemer
Å se for seg flere løsninger på et problem (kjernen i kreativitet i følge Joy Paul Guilford, 1950-tallet) Å trekke sammen mulighetene til en løsning Mental prosess som fører til originale løsninger, teorier og produkter (Lou Tice) Betyr at vi kombinerer eksisterende kunnskap på nye måter, ser sammenhenger og trekker konklusjoner som ingen tidligere har tenkt på, selv om alle nødvendige opplysninger har vært tilgjengelige for mange (Arthur Koestler). Kreativitet dreier seg om å skape nye og nyttige ideeer mens innovasjon i hovedsak er å ta nye ideer i bruk (Gro Ellen Mathisen, UiS) Av Ragnhild Wiik

22 Av Ragnhild Wiik Bisosiasjon
Jeg går inn for å lære meg mange ulike fag. Jeg har jeg god innsikt i hva de andre studieretningene på BI går ut på. Jeg har faglige samtaler med studenter på andre studieretninger. Jeg er medlem i en eller flere frivillige organisasjoner. Jeg får ofte ideer av det andre sier, skriver eller gjør. Latent hemning Jeg legger merke til det når mine medstudenter kommer i nye klær. Jeg hører godt når andre studenter snakker sammen under forelesningene. Etter at jeg har bestemt meg for noe, tenker jeg ikke mer på saken. Jeg er hjelpsom overfor andre studenter. Jeg blir sur/irritert når jeg ikke får det som jeg vil når vi har gruppearbeid. Jeg mener/vet at min IQ er høyere enn gjennomsnittet i befolkningen. Mål Jeg ser for meg hvilken type jobb jeg ønsker å ha etter at jeg er ferdig på BI. Jeg har mål for hva jeg vil oppnå på BI. Jeg når målene mine. Stå-på-holdning Jeg er nøye på å gjennomføre det jeg har tenkt å gjøre. Jeg er utholdende når det gjelder å oppnå det jeg vil. Jeg står på for å gjennomføre ting selv om jeg synes det er krevende. Jeg gjør lite for å få idéene mine gjennomført. Jeg går ut på tur selv om været er stygt. Opplevd kreativitet Jeg får ofte nye ideer. Jeg hører ofte at jeg skiller meg ut. Jeg liker å gjøre nye ting. Jeg holder meg stort sett til kjente og utprøvde måter å gjøre ting på. Jeg er interessert i kunst. Jeg ser på meg selv som en kreativ person. Jeg får ofte tilbakemelding fra andre om at jeg er kreativ. Av Ragnhild Wiik

23 Av Ragnhild Wiik

24 Linking Motivasjon: Sett, fagsnakkende og målfokusert kontra Usynlig, festende og målløs Personlighet: Utadvendt, åpen og strukturert kontra Innadvendt, engstelig og forseintkommende Kreativitet: Åpen, fagsnakkende og målrettet kontra lukket og forkjærlighet for det kjente Av Ragnhild Wiik

25 Hvordan overfører vi følgende til praksis:
Se meg Lær meg å sette bevisste mål Forklar meg hvilken nytte jeg har av å lære mange fag Av Ragnhild Wiik

26 Av Ragnhild Wiik


Laste ned ppt "Pygmalion Av Ragnhild Wiik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google