Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2010. Metode og gjennomføring • Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2010. Metode og gjennomføring • Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2010

2 Metode og gjennomføring • Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen av resultatene. • Formålet med brukerundersøkelsen er bla å kartlegge hvilke veiledningstiltak de besøkende ønsker seg. - Besøk av utdanningsinstitusjon(er) på din skole - Personlig samtale med rådgiver - Besøk på utdanningsmesser - Besøk på universitet eller høgskole • Totalt har 1672 personer besvart undersøkelsen. Den statistiske feilmarginen for utvalget som helhet er på inntil +/- 2,4. Ved nedbrytninger i tallmaterialet er feilmarginene større. • De besøkendes vurdering av veiledningstiltak er gjort vha en skala fra 1 til 5. Denne skalaen er i ettertid regnet om til en poengsum fra 0-100 poeng: 1: 0 poeng 2: 25 poeng 3: 50 poeng 4: 75 poeng 5: Best 100 poeng

3 Utdanningsmesser Antall svarProsent (%) Lillestrøm28217% Oslo18111% Hamar18111% Sandefjord1428% Kristiansand18711% Bergen1217% Ålesund19111% Trondheim20712% Bodø282% Tromsø1529% Total1672 100

4 Kan utdanningsmesse påvirke valg av utdanning?

5 Påvirke valg av utdanning Påvirke valg (prosent) ¾ av de besøkende tror at en utdanningsmesse kan påvirke valg av utdanning eller studiested.…. Spørretekst: Tror du at en utdanningsmesse som denne kan påvirke ditt valg av utdanning eller studiested? Base: 1672

6 Vurdering av veiledningstiltak

7 Veiledningstiltak (prosent) De besøkende vurderer utdanningsmesser som det beste alternativet sammenlignet med de andre veiledningstiltakene….. Spørretekst: Ranger de ulike veiledningstiltakene ut fra hva du ønsker deg, fra 1 til 5, der 5 er best. Base: 1672

8 Veiledningstiltak Mens tre av veiledningstiltakene vurderes om lag likt, skiller utdanningsmessene seg ut som det alternativet de besøkende i størst grad ønsker seg..… Vurdering av veiledningstiltak (Skalagjennomsnitt poeng 0-100) Spørretekst: Ranger de ulike veiledningstiltakene ut fra hva du ønsker deg, fra 1 til 5, der 5 er best. Base: 1672

9 Veiledningstiltak - nedbrytninger på messe

10 Besøk på skolen Spørretekst: Rangerer veiledningstiltaket: ”Besøk av utdanningsinstitusjon(er) på din skole” ut fra hva du ønsker deg, fra 1 til 5, der 5 er best. Base: 1670 Besøk på skolen (Skalagjennomsnitt poeng 0-100)

11 Samtale med rådgiver Spørretekst: Rangerer veiledningstiltaket: ”Personlig samtale med rådgiver” ut fra hva du ønsker deg, fra 1 til 5, der 5 er best. Base: 1670 Samtale med rådgiver (Skalagjennomsnitt poeng 0-100)

12 Utdanningsmesse Spørretekst: Rangerer veiledningstiltaket: ”Besøk på utdanningsmesse” ut fra hva du ønsker deg, fra 1 til 5, der 5 er best. Base: 1670 Utdanningsmesse (Skalagjennomsnitt poeng 0-100)

13 Universitet/høgskole Spørretekst: Rangerer veiledningstiltaket: ”Besøk på universitet/høgskole” ut fra hva du ønsker deg, fra 1 til 5, der 5 er best. Base: 1670 Universitet/høgskole (Skalagjennomsnitt poeng 0-100)

14 Publikumsundersøkelse 2010 Oppsummering Påvirke valg: • Totalt oppgir om lag ¾ av utvalget at de tror at en utdanningsmesse kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. Kun 1 av 10 oppgir at messen ikke påvirker valget deres. Veiledningstiltak: • De besøkende på messen ble bedt å vurdere fire ulike veiledningstiltak mht hva de ønsket seg. • Resultatene viser at de besøkende vurderer ”besøk på utdanningsmesser” klart høyest. Deretter følger ”besøk på universitet/høgskole”. ”Personlig samtale med rådgiver” og ”Besøk av utdanningsinstitusjoner på skolen” vurderes lavest. • Selv om det er forskjeller i resultatene mellom de ulike messene ser vi at ”Besøk på utdanningsmesser” skårer høyt på samtlige messer over hele landet. • I denne sammenheng er det hensiktsmessig å påpeke at intervjuene ble gjennomført på utdanningsmesser. Dette kan til en viss grad påvirke resultatene. Likevel vurderes skårene til messene som bra, og ”besøk på utdanningsmesser” kommer ut som det klart beste alternativet sammenlignet med de andre veiledningstiltakene.


Laste ned ppt "Tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2010. Metode og gjennomføring • Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google