Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgangen skole-lærebedrift, etablering av flere læreplasser i arbeidslivet Prosjektpresentasjon Ragnhild Heggen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgangen skole-lærebedrift, etablering av flere læreplasser i arbeidslivet Prosjektpresentasjon Ragnhild Heggen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgangen skole-lærebedrift, etablering av flere læreplasser i arbeidslivet Prosjektpresentasjon Ragnhild Heggen

2 Bakgrunn Etterspørselen etter læreplasser for ungdom som ønsker yrkesutdanning øker Oppland fylke har et udekket behov for læreplasser Behovet for helsefagarbeidere er spesielt stort Dette gjelder både kommunesektoren, private institusjoner og helseforetakene

3 Mandat Hensikt: Fremskaffe flere godkjente lærebedrifter i Oppland Fokus: Etablere læreplasser i de fagområdene der behovet er størst Forberede for og gi god opplæring i det nye helsearbeiderfaget Vurdere skolenes ansvar og rolle knyttet til formidling av læreplasser Vurdere fylkeskommunens systemer for å tilby og følge opp tilbudet om læreplass

4 Organisering Prosjekteier: Jørgen Skaug Prosjektansvarlig: Hilde Engvik Prosjektleder: Ragnhild Heggen Styringsgruppe: Yrkesopplæringsnemnda Referansegruppe 1: Generell fokus Referansegruppe 2: Fokus på helsefagarbeideren Tidsramme for prosjektet: 2 år

5 Hva skal vi oppnå? Hovedmål : Rekruttere flere lærebedrifter som kan drive opplæring ihht læreplanen for bedrift Utvikle og forsterke samarbeidet mellom bransjer, fylkeskommunen og skolene Skape et helhetlig kvalitetssystem innen formidling av lærlinger/lærekandidater

6 Hva skal vi gjøre? Samarbeide med partene i arbeidslivet og NAV om fag og yrkesopplæring i Oppland Besøke og følge opp potensielle lærebedrifter for å orientere om fagopplæring Heve kunnskapen om hva som kreves av faglige ledere og instruktører i nye lærebedrifter

7 Hva skal vi gjøre? (forts..) Etablere tilstrekkelige læreplasser av god kvalitet i helsearbeiderfaget Bidra til å etablere gode systemer og godt samarbeid mellom skole, elev og bedrift Øke bevisstheten blant elever om hva som kreves for å kvalifisere seg for å få læreplass

8 Hvorfor er dette viktig? 1.Flere godkjente lærebedrifter vil bedre utdanningstilbudet i Oppland: –Flere søkere får sitt første ønske oppfylt –Flere elever formidles til læreplasser –Behovet for alternativt VK2 i skole reduseres –Velfungerende samarbeid mellom skole, elev og bedrift

9 Hvorfor er dette viktig? 2.Bidrar til å opprettholde lokale leverandører av produkter og tjenester: –Hensiktsmessig dimensjonering av opplæringstilbudet ut fra arbeidslivets behov –Rekruttere arbeidskraft til bransjer med stort behov for faglært kompetanse –Rekruttere fagutdannede med høy kvalitet til kommuner, privatsektor og spesialisthelsetjenesten

10 Våre største utfordringer? Helsearbeiderfaget Bygge nettverk/få folk i tale Avtale om læreplasser i kommune og spesialisthelsetjeneste Godkjenning av lærebedrifter Informasjon/rekruttering

11 Våre største utfordringer? Formidlingsprosessen På kort sikt: Vurdere og beskrive formidlingsbegrepet Definere hvem som skal formidles (krav og vilkår for formidling). Utvide samarbeidet skole/bedrift/FOS Utprøving av ”ny modell” på 1- 2 skoler

12 Våre største utfordringer forts På lengre sikt:  Erfaringsspredning jfr. FT-vedtak i sak om Fag-og yrkesopplæring Koordinere drift/prosjekt Skape et helhetlig kvalitetssystem innen formidling

13 Prioritering av arbeidsoppgaver 0607-0808 hovedvekt helsefag læreplasser i andre fag samordning prosjekt/drift 0108-0109 generell systemutvikling -formidlingsprosessen -kompetanse på lavere nivå 0109-0609 utprøving av system/modeller tilråding av endringer

14 Hva betyr dette for dere?


Laste ned ppt "Overgangen skole-lærebedrift, etablering av flere læreplasser i arbeidslivet Prosjektpresentasjon Ragnhild Heggen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google