Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etablert 01.01.04. Interkommunalt selskap (IKS) 4 ansatte Kontor i Bodø Daglig leder: Katalin Nagy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etablert 01.01.04. Interkommunalt selskap (IKS) 4 ansatte Kontor i Bodø Daglig leder: Katalin Nagy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Etablert 01.01.04. Interkommunalt selskap (IKS) 4 ansatte Kontor i Bodø Daglig leder: Katalin Nagy (kn@hmts.no) www.hmts.no

2 Meløy – Hamarøy: 317 km Bodø – Hamarøy: 220 km Bodø – Saltdal: 100 km Ca 77 000 innbyggere Salten Størrelse - avstander Beiarn Bodø Røst Værøy Fauske Steigen Gildeskål Meløy Saltdal Hamarøy Sørfold 11 eierkommuner www.hmts.no

3 Hvorfor interkommunalt samarbeid Hvordan – etablering og eksempler Suksessfaktorer Disposisjon: ” Eksempler på interkommunalt samarbeid”

4 Tilføre kommunene fagkompetanse de ikke har selv Ha tjenester som kommunene ser nytte av, trenger og som i en del saker er lovpålagt Samarbeid og løsninger utover kommunegrensene Sikre enhetlig saksbehandling i regionen Økonomisk besparelse Bidra til at innbyggerne får bedre helse og bedre miljø Hvorfor interkommunalt samarbeid?

5 Vertskommune: Saksbehandler i en kommune utfører arbeid for andre kommuner etter egen avtale Interkommunale selskap (IKS) Ulike interkommunale samarbeid

6 Formell etablering - egen juridisk enhet Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven):  Alle deltakere er kommuner, fylkeskommuner eller IKS  Selskapsavtale: må vedtas av alle deltakerne  Representantskap oppnevnes av kommunestyret Begrensning Lovverkets mulighet til å delegere Økonomi Interkommunale selskap - etablering

7 Representantskap  Utpekes av deltakerne / kommunestyrene  Utøver deltakernes eierskap  Årsmøte og budsjettmøte Styre  Velges av representantskapet Administrasjon  Tjenesteyting Organisering av et IKS

8 Omorganisering av interkommunalt næringsmiddeltilsyn i Salten: Deler over i statlig Mattilsyn, miljørettet helsevern ”til overs” Kommunene ønsket å beholde fagkompetanse innenfor miljørettet helsevern Nye oppgaver vurdert: Støy, avfall, forurensning, avløp Ulike behov store og små kommuner Økonomi Etablering av Helse- og miljøtilsyn Salten www.hmts.no

9 Hjelpe kommunene med befaring, saksbehandling, kampanjer, prosjekter, etc som det ikke er naturlig at et avfallsselskap utfører. Avfallsselskapet (IRIS Salten) finansierer arbeidet. Prosjekt avfall

10 ”Et renere Salten” Forsøpling, brenning: Befaring, saksbehandling, oppfølging: IKS utfører befaring, lager forslag til brev, følger opp frister Kommunen gjør vedtak – sender ut brev Lokal forskrift: IKS lager forslag til politisk sak med forskrift til kommunen.  Åpen brenning m.m.  Nedgravde oljetanker Nettopp brent Ryddet opp?

11 ”Et renere Salten” Metallinnsamling; kampanje 2006 Mål: Bli kvitt skjemmende og / eller forurensningsfarlig metallavfall Samarbeid kommune, HMTS og avfallsselskap Gratis levering på faste mottak og kortvarige midlertidige Organisering, informasjon, annonsering: HMTS Midlertidige lokale mottak: Kommunene Henting: Avfallsselskap Resultat: 1800 tonn mottatt

12 Delegert kommunene i 2003 etter forurensningslovens § 48: ”Tilsyn med næringsavfall som i art eller mengde ikke skiller seg vesentlig fra husholdningsavfall”. Avfallsfraksjoner – før og nå Næringsavfall Husholdnings- avfall Delegert Forbruksavfall Produksjonsavfall NÅ: FØR: Produksjonsavfall Spesialavfall Farlig avfall

13 Husholdningsavfall: Kommunene (avfallsselskap) Næringsavfall  Tidligere forbruksavfall (papp, papir, restavfall, plast, trevirke, etc): Delegert kommunene / HMTS (gebyrfinansiert tilsyn)  Tidligere produksjonsavfall: Fylkesmannen Farlig avfall: Fylkesmannen Myndighet - avfall

14 Myndighet på begrenset fraksjon, men kan veilede generelt Andre fraksjoner: Kan anmode om opprydding eller melde videre til rette myndighet (fylkesmannen) Tilsyn deler av næringsavfall Anmodet om opprydning

15 Ulovlig deponering av byggeavfall Etter pålegg om levering til godkjent avfallsmottak: Ble gravd ned. Byggeavfall - privat

16 Samarbeid innenfor byggeavfall, kap 15 Gjennomgang av avfallsplaner  saksbehandling  innspill til byggesaksbehandler i kommunen Tilsyn/befaring på anleggsplassen  rapport til kommunen Gjennomgang av sluttrapport  rapport til kommunen Generell rådgivning

17 Suksessfaktorer for drift Ha det formelle på plass – sørge for politiske vedtak Aktivt samarbeid med kommunene Følge opp saker etter tilsyn/befaring Informasjon og rapportering til kommunene Suksessfaktorer for samfunnet Være til nytte for befolkningen; Ivareta helse og miljø Være til nytte for næringslivet; Tilsyn/befaring, veiledning, oppfølging Sikre at kommunale oppgaver løses på en god faglig måte Økonomisk besparende www.hmts.no


Laste ned ppt "Etablert 01.01.04. Interkommunalt selskap (IKS) 4 ansatte Kontor i Bodø Daglig leder: Katalin Nagy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google