Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Erfaringer fra innsamling av fiskeridata i Troms. Universitetet i Tromsø 4.mars 2010 Rådgiver Steinar Larsen Fiskeridirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Erfaringer fra innsamling av fiskeridata i Troms. Universitetet i Tromsø 4.mars 2010 Rådgiver Steinar Larsen Fiskeridirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Erfaringer fra innsamling av fiskeridata i Troms. Universitetet i Tromsø 4.mars 2010 Rådgiver Steinar Larsen Fiskeridirektoratet Region Troms

2 Livet i havet – vårt felles ansvar Innsamling og registrering av fiskernes erfaringskunnskap Innsamling av fiskeridata: Gytefelt - 171 Oppvekstområder - 58 Fiskefelt, passive redskaper - 337 Fiskefelt, aktive redskaper - 41 Låssettingsplasser- 86 Tare - 40 Skjell - 55

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Innsamling og registrering av fiskernes erfaringskunnskap Metode for datafangst: Veiledning for innsamling av kystnære fiskeridata - Ressursområder - Gytefelt (ulike arter, sesonger) - Oppvekstområder - Beiteområder, vandringsveier - Tang/tare forekomster - Skjellforekomster - Koraller

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Innsamling og registrering av fiskernes erfaringskunnskap - Bruksområder - Fiskefelt / passive redskaper (ulike arter, sesonger) - Fiskefelt / aktive redskaper (rekefelt, seinotfelt) - Låssettingsplasser (sesonger, bruksfrekvens)

5 Livet i havet – vårt felles ansvar Innsamling og registrering av fiskernes erfaringskunnskap Verdisetting av registrerte områder - Gytefelt - nasjonalt, regionalt, lokalt - Fiskeområder - nasjonal bruk, regional bruk, lokal bruk - svært viktig, viktig, mindre viktig - Låssettingsområder - nasjonal bruk, regional bruk, lokal bruk -

6 Livet i havet – vårt felles ansvar

7 Innsamling og registrering av fiskernes erfaringskunnskap Veileder i intervjuteknikk ved registrering av fiskeridata - utvelging av informanter - tidspunkt for møter, vi oppsøker informantene - kartmateriale - registreringsskjema - protokoller - arkivering av rådata

8 Livet i havet – vårt felles ansvar Innsamling og registrering av fiskernes erfaringskunnskap Erfaringskunnskap – partsinnlegg fra fiskerne - subjektiv kunnskap Subjektiv kunnskap blir objektiv kunnskap Verifisering av registrerte gytefelt – HI (Havforskningsinstituttet) Ny metode for verifisering av registrerte gytefelt - HI i Storfjord i 2009

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Innsamling og registrering av fiskernes erfaringskunnskap HI ’ s oppsummering av arbeidet med metodeutvikling - Ved å styrke metoden for kartlegging av gytefelt i fjorder med grunne terskler med kunnskap om genetikk og oseanografi fås et metodisk grunnlag for stedfesting, avgrensning og verdisetting av gytefelt for kysttorsk, også i fjorder med dype terskler, åpne havbukter og sund. - Det å kombinere oseanografi og biologi for å lokalisere gyteområder har vist seg meget vellykket og helt nødvendig


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Erfaringer fra innsamling av fiskeridata i Troms. Universitetet i Tromsø 4.mars 2010 Rådgiver Steinar Larsen Fiskeridirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google