Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kystsonen: Er det noe å hente?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kystsonen: Er det noe å hente?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kystsonen: Er det noe å hente?
Erlend Moksness Arendal 28. februar 2006

2 Grunnlaget for fiske: om lag 2,5 mill tonn
km kystlinje Areal: km2 Produserte: tonn laks Grunnlaget for fiske: om lag 2,5 mill tonn Turistfiske: øker årlig med 35 % Sesong 2000/2001: om lag personer Fisket: om lag tonn (60 % torsk) Norsk vårgytende sild = 12 mill. tonn eller: vekten av om lag 200 mill. personer eller: gyteproduktene tilsvarer 7x vekten av Norges befolkning

3 Fra: Kystøkologi, Universitetsforlaget, Oslo, 1998

4 Rammebetingelser 2006–2015 · Klimaforandringer (artssammensetting)
Kartlegging av marint biologisk mangfold (DN Håndbok ) St.meld. 43 ( ) Vern og bruk av kystsona St.meld. 12 ( ) Rent og rikt hav                                                                                                             ·        Klimaforandringer (artssammensetting) ·        Oljeutvinning/oljetransport ·        Forandringer i trofiske strukturer ·        Naturlig dynamikk i kystsonen ·        Dynamikken i abiotiske parameter (eutrofiering, kjemisk belastning, oksygensvikt) ·        Biodiversitet/rødliste (truede) arter ·        Havbruk og havbeite ·        Habitat forringelse/restaurering ·        Introduserte arter ·        EUs rammedirektiv for vann ·  Kystfiske

5 Konfliktområder Gyte- og oppvekstområder Taretrålområder
Havbeiteområder Dumpingsområder Skyte- og øvelsesområder Kaste- og låssettingsplasser

6 Aktuelle temaer – 2006 Tareskogene Introduserte arter
Lokale populasjoner, populasjonskomplekser – forvaltning? Kysttorsk – brisling – taskekrabbe – kongekrabbe – kystsel LUR-arter (sjøpølse – kongesnegl) Marin bioprospektering Turist- og fritidsfiske Referanseflåte av kystfiskefartøy Kartlegging – (Kartlegging biologisk mangfold) Kunnskap om økosystemer i kystsonen Arealtilgang Verneområder (MPA) som forvaltningsredskap EUs rammedirektiv for vann

7 Hva finner vi i kystsonen
Permanente beboere Tang og tare Skjell, hummer, kråkeboller Sjøpølse Kongesnegl Kystfisk Næringssøkende Ungfisk av torsk og sild Makrell, sjøørret Gytere Torsk Sild

8 Torsk på Skagerrakkysten
Vi vet Klart atskilt fra nordsjøtorsk Hver fjord sin bestand Gyter på faste lokaliteter Svært varierende rekruttering Rask vekst og meget høy dødelighet Vi vet ikke Hvor store bestandene er Hvor mye fiskes av sportsfiskere yrkesfiskere

9 Marint områdevern (Marine Protected Areas; MPAs)
Sikre marine leveområder og de planter og dyr som lever der

10 Ny marin verneplan under behandling, totalt 38 områder
Transekt fra Tanafjorden Indre Porsangerfjord Lopphavet Ytre Karlsøy Rystraumen Rossfjordstraumen Transekt fra Andfjorden Tysfjorden Kaldvågfjorden og Innhavet Røstrevet Karlsøyvær Saltstraumen Nordfjorden i Rødøy Vistenfjorden Iverryggen Borgan - Frelsøy Froan - Sularevet Kråkvågsvaet Remman Griphølen Borgenfjorden Skarnsundet Tautraryggen Rødberg Gaulosen Giske Stad Dalsfjorden Sognefjorden Lurefjorden og Lindåspollene Korsfjorden Ytre Hardangerfjord Jærstrendene Framvaren Transekt fra Tromøya Østfold Ny marin verneplan under behandling, totalt 38 områder Områdene utgjør 5–3450 km2, tilsvarende: 8 %: < grunnlinjen 7,2 %: grunnlinjen–4 nm 5 %: 4–12 nm 0,4 %: >12 nm Omfatter: Poller Strømrike lokaliteter Spesielle gruntvannsområder Fjorder Åpne kystområder Transekter, kyst-, hav- og sokkelområder

11 Motiver for vern Ta vare på et tverrsnitt av norske naturtyper
Bidra til å hindre fragmentering av sammenhengende naturområder Sikre det ukjente potensialet sin ligger i genressursene Sikre behovet for referanse- og undervisningsområder Ønske om å bevare estetiske og kulturhistoriske verdier i landskapet Ivareta opplevelsesverdiene i landskapet Etiske hensyn Bidra til økologisk bærekraftig utvikling

12 Hummer

13

14 Kunnskapsoppdatering på web: http://www.kystsonen.no
Angi hvor vi kan finne kunnskap Fremheve viktige ressurser og miljøkvaliteter i kystsonen Støtte avveininger mellom bruker- og verneinteresser Les mer i brosjyren

15

16 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Kystsonen: Er det noe å hente?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google