Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emner i faget Kvalitetsbegrepet Planlegging for kvalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emner i faget Kvalitetsbegrepet Planlegging for kvalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Emner i faget Kvalitetsbegrepet Planlegging for kvalitet
Systemets kvalitetsattributter Kvalitetssystemet, kvalitetsstandarder, beste praksis Gjennomgåelser Konfigurasjonsstyring Kvalitetsplanen Prosesser og prosessforbedring Prosjektstyring

2 Et spørsmål Hva forbinder du med et programvaresystem som har kvalitet?

3 Utviklingen i kvalitetstenkningen – illustrert ved et nærstående eksempel (meg)
Dagfinn Kvalitetssikring? Ja, selvfølgelig – hun sitter der borte Urias og jeg – ansvar for kvalitetssystemet BPR KK-ledelse

4 - og relevansen for programvare
Kvalitetsbegrepet - og relevansen for programvare

5 Læringsmål Kjenne ISO 9000:2000-seriens definisjon av kvalitet og kunne ta hensyn til dette når du skal: vurdere om et produkt har kvalitet planlegge utvikling av et produkt som har kvalitet Spesielt forstå og kunne ivareta rollene til produsenten, kunden og samfunnet når det gjelder krav til, og vurdering av, et produkts kvalitet Kunne diskutere forholdet mellom kvalitet og økonomi for en utviklingsbedrift, og kunne svare på spørsmål som: Hva koster det å satse på økt kvalitet? Er det alltid riktig for en bedrift å investere i kvalitetsforbedring? Hva er forholdet mellom produktegenskaper og et produkts konkurransekraft?

6 Hvordan defineres kvalitet?

7 En formell definisjon av kvalitet
ISO9000:2000 Kvalitet – i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav Krav: behov eller forventninger som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatoriske Krav kan fremsettes av forskjellige interesseparter

8 Å merke seg om kvalitetsdefinisjon:
stemmer godt med den intuitive oppfatningen kvalitet er subjektivt og tidsavhengig kvalitetskravene er ikke alltid uttalt andre enn kunden kan ha krav

9 Andre kvalitetsdefinisjoner
Tidligere kvalitetsdefinisjon fra ISO: « Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, som vedrører dens evne til å tilfredsstille fastsatte krav eller behov som er antydet. » Zen and the art of motorcycle maintenance: Kvalitet kan ikke defineres, men du kjenner det igjen når du ser det Fremtidens kvalitetsdefinisjon? «Et produkt har god kvalitet når det med minimum av totale levetidskostnader bidrar maksimalt til helse og lykke for alle mennesker involvert i dets fremstilling, distribusjon, bruk, vedlikehold, destruering og gjenvinning – forutsatt minimalt forbruk av energi og andre ressurser og med generelt sett akseptable konsekvenser for samfunnet og miljøet.»

10 Kvalitet – som skjønnhet – er avhengig av øyet som ser

11

12 Kvalitetsstandarden må være 0-feil

13 Hvem har ansvaret for kvaliteten
Under produksjon? Hvis et produkt har feil og mangler og det går galt?

14 Er det lønnsomt å satse på kvalitet – for utviklerne?

15 Hva koster det å satse på kvalitet?
Produktegenskaper Fravær feil og mangler Bedre kvalitet gjør det mulig for firmaet å: Øke kundens tilfredshet Øke salgbarheten av produktet Øke konkurranseevnen Øke markedsandelen Øke fortjenesten Øke prisen på produktet Redusere kundens missnøye Redusere feilrate, vrak, omarbeiding Redusere kostnader til erstatninger etc. Redusere inspeksjoner og feilkontroller Korte ned produksjonstiden Øke produksjonskapasiteten Øke leveringsdyktigheten Effekt: Hovedeffekten er på fortjeneste. Bedre kvalitet koster MER for produsenten Hovedeffekten er på kostnader Bedre kvalitet koster MINDRE for produsenten

16 Kano-modellen for kvalitet som konkurransefaktor
Elsker produktet Grad av kundetilfredsstillelse Attraksjoner Tilfredsstillere Lav Høy Selvfølgeligheter Avskyr produktet Grad av oppfyllelse

17 Strategier for å oppnå kvalitet
- ”det er aldri tid til å gjøre jobben skikkelig, men alltid tid til å gjøre den om igjen”!

18 Hva er TKL?

19 Kvalitet og programvare
Kvalitetsbegrepet og programvare Kunden, systemutvikleren og kvaliteten Kvalitet og økonomi Begrepet systemutvikling Etikk for systemutviklere

20 Læringsmål Kjenne og kunne forklare sammenhengen mellom begrepene:
prosesskvalitet og produktkvalitet ekstern kvalitet og intern kvalitet Kunne forklare innhold og betydning av (i forbindelse med programvare) begrep som: ytelse, brukervennlighet, korrekthet, robusthet, pålitelighet og vedlikeholdbarhet Forstå hvordan generelle kvalitetsattributter kommer til anvendelse for et konkret programvareprodukt – vite hva ISO9126 er og hva den kan brukes til Vite hva ”Code of Ethics ” for systemutviklere er, hva den inneholder og hvor den kan finnes Kunne diskutere betydningen av kvalitet for en bedrift som tar programvaren i bruk Begrepet TCO

21 Klassifisering av programvarekvalitet
Prosesskvalitet – Produktkvalitet Intern kvalitet – Ekstern kvalitet

22 Intern og ekstern kvalitet
- Det er den interne kvaliteten som gjør det mulig å oppfylle den eksterne

23 Prosesskvalitet og produktkvalitet
Prosesskvalitet – gjøre de riktige tingene Produktkvalitet – få det riktige resultatet

24 Systemets kvalitetsattributter
Korrekthet Pålitelighet Robusthet Ytelse Effektivitet Vedlikeholdbarhet Brukervennlighet

25 Korrekthet, pålitelighet og robusthet

26 Ytelse og effektivitet

27 Brukervennlighet

28 Vedlikeholdbarhet

29 Generelle kvalitetskrav til programvare
ISO/IEC 9126: funksjonalitet pålitelighet brukervennlighet produktivitet vedlikeholdbarhet utvidbarhet portabilitet

30 Mer er bedre?

31 Er det lønnsomt å satse på kvalitet også for programvare?

32 Hvem betaler for ikke-kvalitet?

33 Konsekvenser av ikke-kvalitet
Driftsstans Feil i utregninger Feil i databasen Dårlig analyseegenskaper Dårlig adgangskontroll Dårlige brukeregenskaper Passer ikke til arbeidsoppgavene

34 Hva er TCO? (livstidskostnader på norsk) Innkjøp av maskinvare
Innkjøp av programvare Utvikling av programvare Infrastruktur Hus, energi Installering Opplæring Brukerstøtte Vedlikehold Drift Nedetidskostnader

35 Oppgaver En liten bedrift hevder at de ikke har råd til de ekstra kostnadene som det medfører å satse på kvalitet. Hvordan vil du argumentere i mot? Kan de ha rett? Vi kan se på studenter som kunder og lærere som leverandører. Synes du dette er en god analogi? Hva er fordelen ved å se det slik? Er det noe i analogien som blir feil? En generell regel når vi utvikler programvare er at databasen skal være på 3dje normalform. Dette er en intern kvalitetsegenskap. Har den betydning for programvarens eksterne kvalitet? På hvilken måte? Har brukervennlighet noen påvirkning på systemets pålitelighet? Hvordan og hvorfor? Går det an å klassifisere et program generelt som brukervennlig? Har vedlikeholdbarhet noen betydning for brukerne, eller er dette en egenskap som er mest for dem som skal videreutvikle systemet? Hvordan og hvorfor? Kvalitet kan bety både “fravær av feil og mangler” og “egnethet for bruk”, forklar hvordan disse to betydningene av begrepet virker inn på det vi kaller TCO for et system

36 - Om du glemmer alt annet -
Husk: Kvalitet er å gi kunden det kunden vil ha og har behov for Kvalitet krever ”Fiber&jern”

37 - Om du glemmer alt annet
Kvalitet i programvare betyr også: Hvor lett er det å vedlikeholde programvaren? Hvor lett er det å videreutvikle programvaren? Hva koster det å bruke den ?

38 - Om du glemmer alt annet
Kostnadene for mangel på kvalitet viser seg ikke nødvendigvis på dag 1, men akkumuleres i løpet av systemets levetid


Laste ned ppt "Emner i faget Kvalitetsbegrepet Planlegging for kvalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google