Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetsbegrepet, grunnleggende kvalitetsteori Programkvalitet og prosessforbedring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetsbegrepet, grunnleggende kvalitetsteori Programkvalitet og prosessforbedring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetsbegrepet, grunnleggende kvalitetsteori Programkvalitet og prosessforbedring

2 Innhold  Hvordan defineres kvalitet?  Hvem avgjør hva som er kvalitet?  Hvem har ansvaret for at det blir kvalitet?  Er kvalitet lønnsomt?  Hvordan går vi frem for å sikre kvalitet?  Vi snakker om dette generelt, senere vil vi relatere det generelle til systemutvikling

3 Hvordan defineres kvalitet?  Zen and the art of motorcycle maintenance:  Kvalitet kan ikke defineres, men du kjenner det igjen når du ser det

4 Hva er din definisjon av kvalitet?  Som kunde?  Som produsent?

5 Hvordan defineres kvalitet?  Feilfritt?  Det jeg vil ha og har bruk for?  Luksus?  ?

6  ISO9000:2000  Kvalitet – i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav  Krav: behov eller forventninger som er:  angitt  vanligvis underforstått  eller obligatoriske  Krav kan fremsettes av forskjellige interesseparter En formell definisjon av kvalitet

7 Å merke seg om kvalitetsdefinisjon:  stemmer godt med den intuitive oppfatningen  kvalitet er subjektivt og tidsavhengig  kvalitetskravene er ikke alltid uttalt  andre enn kunden kan ha krav  Hva er konsekvensene for oss som leverandører?

8 Dekkes dette av definisjonen?  Leveres til rett tid  Akseptable kostnader  Rimelig i bruk  Miljøvennlig  I samsvar med lover og standarder  Moro å lage  Leverandøren er solid og til å stole på  Annet?

9 Kvalitet – som skjønnhet – er avhengig av øyet som ser

10 Kunden har alltid rett?

11 Fremtidens kvalitetsdefinisjon?  «Et produkt har god kvalitet når det med:  minimum av totale levetidskostnader  bidrar maksimalt til helse og lykke  for alle mennesker involvert i dets fremstilling, distribusjon, bruk, vedlikehold, destruering og gjenvinning  forutsatt minimalt forbruk av energi og andre ressurser  og med generelt sett akseptable konsekvenser for samfunnet og miljøet.»  Ref: Asbjørn Aune

12 Et betimelig spørsmål  I forbindelse med ISO 9000-standarden er det brukt utrolig mange timer og mye energi på å definere kvalitet mest mulig presis  Og definisjonen er revidert flere ganger  Hvorfor er dette så viktig?  Hvorfor ikke bare si at kvalitet:  er som skjønnhet, avhengig av øyet som ser  umulig å definere, men du kjenner det igjen når du ser det?

13 0 Kvalitetsstandarden må være 0-feil!

14 Hva betyr dette?  Målet er 0-feil og 0-mangler selv om vi aldri kan nå det i praksis!  Hva synes du om et slikt mål?  Hva er alternativet?

15 Ansvar for kvalitet – noen prinsipper  Ledelse/ medarbeider  Alle har ansvar for eget arbeid  Ledelsen har ansvar for å tilrettelegge for at kvalitet kan oppnås  Kunde/leverandør  Kunden har ansvar for å stille krav  Leverandør har ansvar for å hjelpe kunden til å forstå hva som kan oppnås og til å se konsekvensene av kravene  Hvis det går galt – produktansvar  Et komplisert etisk og juridisk spørsmål

16 Kunden, produsenten og kvaliteten

17 Noen begrep  Behov:  fravær av noe  Forventning:  håp, formodning  Krav:  beskrivelse av egenskaper, formell beskrivelse av behov  Spesifikasjon:  formell beskrivelse av krav

18 Hva koster kvalitet?  Vi sammenligner:  Kostnader for kvalitet  Kostnader for ikke-kvalitet

19 Hva koster kvalitet og lønner det seg?  Kvalitet kan bety:  Fravær av feil og mangler  Produktegenskaper  Vi får to forskjellige regnestykker

20 Hva koster det å satse på kvalitet? ProduktegenskaperFravær feil og mangler Bedre kvalitet gjør det mulig for firmaet å:  Øke kundens tilfredshet  Øke salgbarheten av produktet  Øke konkurranseevnen  Øke markedsandelen  Øke fortjenesten  Øke prisen på produktet Bedre kvalitet gjør det mulig for firmaet å:  Redusere kundens missnøye  Redusere feilrate, vrak, omarbeiding  Redusere kostnader til erstatninger etc.  Redusere inspeksjoner og feilkontroller  Korte ned produksjonstiden  Øke produksjonskapasiteten  Øke leveringsdyktigheten Effekt:  Hovedeffekten er på fortjeneste.  Bedre kvalitet koster MER for produsenten Effekt:  Hovedeffekten er på kostnader  Bedre kvalitet koster MINDRE for produsenten

21 Økonomiske betraktninger reduksjon av feil og mangler  Vi investerer i bedre produksjonsprosess  Vi slipper å gjøre arbeid om igjen  Vi får høyere produktivitet  Kundene blir mer fornøyde  I de fleste tilfeller viser regnestykket at dette lønner seg  Det kan allikevel være vanskelig å få gjennomslag i en bedrift for slike investeringer  Det er aldri tid til å gjøre arbeidet skikkelig første gang  Det er alltid tid til å gjøre det om igjen

22 A/S Feil og mangler Jobber du i A/S Feil og mangler?

23 Betydningen av fornøyde og misfornøyde kunder  En fornøyd bilkjøper forteller det til 8 andre  En misfornøyd bilkjøper forteller det til 22 andre  26 av 27 kunder som er misfornøyd reklamerer IKKE, de bare slutter å handle i firmaet  bare1 av 10 som reklamerer forblir kunde

24 Hvem betaler for ikke-kvalitet?

25 Økonomiske betraktninger bedre produktegenskaper  Vi investerer i kundeundersøkelser, innovasjon, nye produktlinjer  Skal investeringene lønne seg må vi få tilstrekkelig økning i salget  Får vi det?

26 Grad av kundetilfredsstillelse Grad av oppfyllelse Elsker produktet Avskyr produktet Lav Attraksjoner Tilfredsstillere Selvfølgeligheter Kano-modellen for kvalitet som konkurransefaktor Høy

27 Strategier for å oppnå kvalitet TKLReparasjonsstrategien

28 Utviklingen i kvalitetstenkningen – illustrert ved et nærstående eksempel (meg)  Dagfinn  Kvalitetssikring? Ja, selvfølgelig – hun sitter der borte  Urias og jeg – ansvar for kvalitetssystemet  BPR  KK-ledelse

29 Hvordan satser vi på kvalitet?  Ved å forebygge  Kvalitetssikring er å forebygge  Det koster penger å forebygge  Vi mener det (generelt) lønner seg fordi konsekvensene hvis vi ikke gjør det, vil koste oss mer  Vi investerer altså i å hindre at det går galt før vi vet om det går galt  Det er en av årsakene til at det er vanskelig å gjennomføre

30  - ”det er aldri tid til å gjøre jobben skikkelig, men alltid tid til å gjøre den om igjen”! Reparasjonsstrategien

31 Kvalitetsnirvana

32 Quality is never an accident, it is always the result of intelligent effort ! - John Ruskins

33 Noen spørsmål  Hvorfor er kvalitet viktig for produsenten?  hvorfor er kvalitet viktig for kunden?  hvordan defineres kvalitet?  hvorfor er det viktig å definere kvalitet?  betyr høyere kvalitet mer luksus?  hvem avgjør om et produkt har kvalitet?  hvorfor må standarden være 0- feil?  nevn tre kvalitetsbegrep for programvare  hvorfor er det viktig å skille mellom disse?  nevn fire ulike strategier for å oppnå kvalitet  tre av dem bygger på et viktig prinsipp, hvilket?  hva er totalkvalitet?  hva er kvalitetsledelse?  hva koster kvalitet?

34 - Om du glemmer alt annet -  Husk:  Kvalitet er å gi kunden det kunden vil ha og har behov for  Kvalitet krever ”Fiber&jern”


Laste ned ppt "Kvalitetsbegrepet, grunnleggende kvalitetsteori Programkvalitet og prosessforbedring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google