Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stav skole Skoleåret 13/14 ”Kunnskap er viktig, skole er viktig. Forbered deg for fremtiden….”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stav skole Skoleåret 13/14 ”Kunnskap er viktig, skole er viktig. Forbered deg for fremtiden….”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stav skole Skoleåret 13/14 ”Kunnskap er viktig, skole er viktig. Forbered deg for fremtiden….”

2 Oss  Lani Lunde, rektor  Marius R. Grønning, inspektør (pedagogikk)  Bjørn Onstad, inspektør (økonomi)  Anne Aasheim, miljøterapeut/sosiallærer  Tore Gulbrandsen, rådgiver  Kristian Johnsen, 10.trinnsleder  Vigdis Håseth, 9.trinnsleder  Anna Johansson, 8.trinnsleder  Åse Harildstad, spes.ped.-koordinator.  Houshyar Sabetrasekh, koordinator for grunnleggende norsk (minos)  Gitte Kruse, helsesøster 2 ggr pr.uke

3 Fakta om skolen: Bygget i 2003 8. – 10. skole med ca.420 elever Ca. 40 ansatte Flott samlingssal og to auditorier Fotballbane med kunstgress Elever på 8.trinn med egne PCer. Nybygde klasserom for hele skolen høsten 2014.

4 Klassene  Fire 8. klasser høsten 2014  Oppstart kl. 8.30 hver dag  23t/u  Får møte nye klasser og kontaktlærer onsdag 18.juni, kl.10.00. VENNER:  Elevene vil få nye venner  Å være venn betyr ikke å gå i samme klasse

5 Nye fag: 1) Utdanningsvalg. 2) Fremmedspråk. 3) Valgfag.  Arbeidsplaner

6 Utdanningsvalg (ikke karakter) 8.trinn  Gründercamp  Arbeidsdag/jobbskygging – hos foreldre/familie/bekjente. 9.trinn  Elevbedrift  Jobbskygging /utplassering  ”På rett kurs”: besøke videregående skole  Økonomi og karriereveiledning-samarbeid banken http://www.rb.no/lorenskog/article7222821.ece

7 VALGFAG  Ble innført høsten 2012.  Sentrale læreplaner i 14 valgfag er utarbeidet.  Vi tilbyr 7 valgfag høsten 2013.  1,5 t pr uke, ett år om gangen.  Valgfagene skal være praktisk innrettet, tverrfaglige og føre til økt motivasjon og læring.  Sluttvurdering hvert år, gjennomsnittskarakter på vitnemålet.  Kan ha det samme valgfaget i 3 år.

8 VALGFAG: Disse sju valgfagene tilbys på Stav skole fra høsten 2014  Sal og scene  Medier og informasjon  Internasjonalt samarbeid  Fysisk helse og aktivitet (2 grupper: «lek og fritid», og «fotball»).  Forskning i praksis (realfagsrettet)  Produksjon av varer og tjenester  Trafikk (bare 10.trinn)  Elevene setter opp fem valg i ønsket rekkefølge

9 Tilvalgsfag / språklig fordypningsfag 2t pr uke  Tysk  Fransk  Engelsk fordypning  Norsk fordypning

10 Gjeldende per 06.10.2008Side 10 Hva er videregående opplæring? Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

11 Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet: Styrke skolen i å forebygge og håndtere problematferd på individ- klasse- og skolenivå. Styrke læreren som klasseleder Bedre elevenes læringsutbytte

12 Konsekvenser ved brudd på regler: Advarsel eller samtale med lærer etter timen. Kontakt med foresatte Møte med skolens ledelse Utvisning fra skolen resten av dagen eller inntil tre dager

13 Rutine for fraværsoppfølging  Foreldre skal:  Varsle skolen snarest samme dag  Levere skriftlig melding første dag tilbake etter fravær.  Skolen skal:  Registrere alt fravær  Kontakte hjemmet første fraværsdag dersom vi ikke hører noe

14 Karaktersystemet  Karakterene skal være et uttrykk for elevens måloppnåelse i faget.  Læreplanenes kompetansemål ligger på ulike nivåer

15 Karaktersystemet  6 5 4 3 2 1  IV= ikke grunnlag for vurdering.  VURDERING: A) Sluttvurdering i 10.klasse = standpunktkarakter + eksamenskarakter B) Underveisvurdering - den viktigste vurderingen  Tre spørsmål : Hva skal jeg lære meg? Hva kan jeg nå? Hva må jeg gjøre for å lære mer?  - Utviklingssamtalen (2 ganger pr. år)  - Terminkarakterer (2 ganger pr. år) – skal vise deg hvor du står

16 Orden og oppførselsreglement God – Lite god – Nokså god  Orden Vurderingen baserer seg på om elevene er forberedt til undervisningen og hvordan arbeidsvanene og arbeidsinnsatsen er. Ugyldig fravær (forsentkomming)  Oppførsel Vurderingen baserer seg på hvordan elevene oppfører seg ovenfor medelever, lærere og ansatte. Ugyldig fravær (skulk)

17 Permisjonsreglementet Hvis forsvarlig:  Innvilges ikke i perioder med NP, tentamen, muntlig og skriftlig og eksamen  Ikke første skoleuke – alle trinn  Normalt ikke til ferie, unntak 1-2 dager ifm helg eller skoleferie  Kan innvilges ved særlig sorgpreget karakter  Kan innvilges ved deltagelse i NM, EM eller VM

18 1.skoledag  Eleven og foresatt møtes til en kort samtale første skoledag  Innkalling kommer i løpet av sommeren, men sett av mandag 18.august  Send gjerne en mail til Stav skole allerede nå med mailadresse dere ønskes kontaktet på. Merk med elevens navn

19 Takk for i kveld Velkommen og God sommer


Laste ned ppt "Stav skole Skoleåret 13/14 ”Kunnskap er viktig, skole er viktig. Forbered deg for fremtiden….”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google