Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”FRA PROGRAM TIL PRAKSIS” VeRDI for SMBèr I Møre og Romsdal Ragna Brenne Bjerkeset, Bedriftsrådgiver Triangel AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”FRA PROGRAM TIL PRAKSIS” VeRDI for SMBèr I Møre og Romsdal Ragna Brenne Bjerkeset, Bedriftsrådgiver Triangel AS."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”FRA PROGRAM TIL PRAKSIS” VeRDI for SMBèr I Møre og Romsdal Ragna Brenne Bjerkeset, Bedriftsrådgiver Triangel AS

3 Målsetning med forelesningen; Gi innsikt i; Δ HVORDAN offentlig program kan settes ut i praksis - 3 prosjekter Δ HVORFOR vi jobba som vi gjorde Δ HVA bedriftene som deltok fikk i utbytte

4 Jeg jobber med å ;  Sette mennesker og teknologi i system  Lede utviklingsprosesser- og prosjekter  Forretningsutvikling  Få VeRDI-programmet ut i praktisk nytte Og er/har; © Sivilagr. NLH, Prosjektledelse BI © VeRDI- og FRAM konsulent © sommerkurs e-business HiMolde 2000 © jobberfaring fra PRIOR, TINE og 3 år som bedriftsrådgiver Bakgrunn - Ragna;

5 eEuropa eNorge VeRDI e- SMBèr

6 Næringslivet Næringslivets konkurranseevne sikres ved økt satsingen på nyskaping, kompetanseheving og FoU. Norge skal være i forkant i utviklingen av e- handel og forretningsdrift.Næringslivets konkurranseevne sikres ved økt satsingen på nyskaping, kompetanseheving og FoU. Norge skal være i forkant i utviklingen av e- handel og forretningsdrift. Økt kompetanse om bruk av IKT og e-handel. Effektiv konkurranse om høykapasitets tjenester til rimelige priser tilrettelegges, slik at investeringer foretas og sikrer forbrukernes interesser. Elektronisk kommunikasjon skal bli like sikker og sidestilles med papirbasert kommunikasjon. e Norge-planen Mål (2001) :

7 Overordnede politiske mål (mai 2002) Verdiskapning i næringslivet.Verdiskapning i næringslivet. –Informasjonsteknologi økt innovasjon og konkurransekraft Effektivitet og kvalitet i offentlig sektor. –Økt effektivitet og nye/bedre tilbud Deltakelse og identitet –Alle skal kunne utnytte IKT-muligheter, utvikle vår identitet. e Norge 2005

8 Tilstandsrapport (januar 2003) PÅ GOD VEI;  Tilgang på elektronisk infrastruktur, unntatt bredbånd.  Modernisering av regelverk - de fleste formelle hindringer for e-kommunikasjon fjernet  Internasjonalt ledende i utviklingen innen SMS BÅDE OG; Næringslivet god tilgang til teknologi, utnytter ikke mulighetene for elektronisk forretningsdrift godt nok. Sikkerhet en voksende utfordring, særlig små bedr. Få offentlige virksomheter har begynt å høste gevinster e Norge 2005

9 Tilstandsrapport (januar 2003) ET STYKKE IGJEN;  For dårlig bredåndsdekning og høy priser  Lavere investeringer i IT-forskning enn våre naboland  Betydelig koordineringsbehov i.f.t. offentlig signatur. Lite i bruk  Sårbare kommunikasjonsnettverk i Norge  Det offentlige tilbudet ikke i takt med etterspørselen  Uønsket innhold en utfordring (masse-e-post, barns nettbruk..) e Norge 2005

10 Styrke SMB`ers konkurransekraft og lønnsomhet gjennom bevisstgjøring og stimulering til bruk av ”e” VeRDI (I) Programmets målsetning sSmå og mellomstore bedrifter sBransjer og verdikjeder sKvinner sDistrikter

11 –Initiativ fra Handels og Servicenæringen (HSH) –Bevisstgjøring og motivasjon. Tilbud til alle –E-strategiprosesser –Kunnskapstilførsel og kompetansebygging (best practice) –Fellestiltak og infrastruktur VeRDI (II) Bakgrunn og Hovedinnhold

12 VeRDI (IV) Metodikk

13 E-strategi metodikk Fase 1

14 E-strategi metodikk Fase 2

15 E-strategi metodikk Fase 3 Resultat etter fase 3: Et strategidokument med kartlegging av status, beskrivelse av arbeidet med å utvikle e- strategi og en handlingsplan for videre arbeid.

16 E-strategi metodikk Fase 4

17 Den virkelige faren er ikke at datamaskiner begynner å tenke som mennesker, men at mennesker begynner å tenke som datamaskiner Sidney J. Harris EN TANKEVEKKER UNDERVEIS…..

18 Pilotprosjekt Aker Aukra, LIV, MJ - fra business til e-business  Strategiprosjekt;  forankring i bedriftsledelsen - og mellom deltakerbedriftene  involvere nøkkelmedarbeidere  Pilot i VeRDI;  teste ut Verktøykassa, metodikken og infomateriell  Tre faser - tidsperiode 3 måneder

19 Triangel tok initativet fordi...  VeRDI samstemmer med våre forretningsområder  Vi skal være regionens ledende konsulentmiljø på e-handel...

20 ” Klyngetanken”…. Aukra Industrier AS Lønsethagen Industrivarer AS Molde Jarnvare- forretning AS Høgskolen i Molde

21 –Hvorfor strategisk innfallsvinkel ? VeRDI - e-Strategi

22 Mål for prosjektet Strategisk forankring og handlingsplan for implementering av konkrete e-løsninger (dok.forenkling, innkjøp, lagerlogistikk, e- tilleggstjenester) Samkjøring med pågående ERP-prosjekter og strategisk arbeid i deltakerbedriftene Utvikle moderne løsninger for å styrke lokale leverandører; tenke globalt - handle lokalt!! Forsterke samarbeidet Høgskole og næringsliv

23 Hva starta vi med? Bedrifter med ulikt ståsted To konkurrenter med felles kunde Manglende ERP-løsninger (spesielt Aker Aukra) Fysiske lagerutfordringer på AA Innkjøpsportalen ShipYardeXchange (SYX) - utviklingsarbeidet påbegynt

24

25 Prosjektgjennomføring….  Forstå og beskrive markedsmessige, konkurransemessige og bedriftsinterne trender og forutsetninger for valg av e-strategi  Grunnlag for valg av e-strategi Kartlegging Situasjons - analyse FASE 2 Utvikle strategi FASE 3 Beskrive tiltak FASE 1 Situasjons- beskrivelse FASE 4 Gjennom- føring

26 Prosjektgjennomføring….  Utvikle en e-strategi, tiltak og handlingsplaner som utnytter mulighetene Internett og e-handel representerer (kreativ fase) Kartlegging Situasjons - analyse FASE 2 Utvikle strategi FASE 3 Beskrive tiltak FASE 1 Situasjons- beskrivelse FASE 4 Gjennom- føring

27 Prosjektgjennomføring….  Handlingsplan i 3 steg;  Steg 1= effektivisere manuelle løsninger  Steg 2 = Delvis elektronisk samhandling  Steg 3 = Elektronisk handel og forr.drift Kartlegging Situasjons - analyse FASE 2 Utvikle strategi FASE 3 Beskrive tiltak FASE 1 Situasjons- beskrivelse FASE 4 Gjennom- føring

28

29 Prosjektresultat (juni 01) 3- stegs Handlingsplan Steg 1 = Effektivisering av manuelle funksjoner Gjennom avtale og konkrete manuelle tiltak mellom AI, LIV og MJ skal "klyngen" forenkle og effektivisere innkjøps-, lager-, ordre og distribusjonsløsninger m.h.p. Ikke-strategiske varer (forbruksmateriell)

30 Prosjektresultat (II) 3- stegs Handlingsplan Gjennomføring av nødvendige organisasjons- messige tilpasninger og endring i arbeidsrutiner for å gjøre de enkelte bedriftene i klyngen "e-businessready”. Iverksette elektroniske implementeringstiltak for å effektivisere informasjons- og dokumentflyten før, under og etter en handel. Steg 2 = Delvis elektronisk samhandling

31 Prosjektresultat (III) 3- stegs Handlingsplan Innføre bruk av elektroniske bestillings - og oppfølgings- systemer der leverandørene (MJ og LIV) ajourholder avtalte essensielle kundetilpassede data knyttet til produktgruppen "forbruksmateriell"etter en handel. Steg 3 = elektronisk forretninsdrift

32 Status april 02 Steg 1avslutta INTERN ”RYDDING”; Aker Yards Aukra valgte IFS som ERP-system (forprosjekt) LIV oppgradert ”BRAVO”- løsning som ERP. Molde Jarnvareforretning videreutviklet sin OLFI-løsning BRANSJESAMARBEID; To-box løsning (lager) på plass

33

34 Status feb 03 Steg 2 avslutta og 3 begynt Aker Yards Aukra;  Innkjøp av ikke-strategiske varer via portalen www.norne.no − Strekkodebest. − XML - fil pr. mail − manuelt inn i leverandørenes systemer (prioriterte lev.) − Månedsfaktura ferdig kontert tilbake  Strategiske innkjøp via SYX Gjenstående;  Automatisk innlesning av faktura i IFS (AA)  Automatisert varebestilling hos leverandør

35 Hva lærte vi ?  Samhandling i klynge ; utelukkende positivt! Plusseffekter - Bygge relasjoner - Ny konkurransesituasjon MEN; Utfordrende - bedrifter med ulikt ståsted!  Strategiprosesser - forankring viktig. Men tidkrevende !  Viktig å ha orden på egne forretningsprosesser, god datakvalitet og egnede datastrukturer  Artikkelnummerhåndtering en utfordring  Verktøykassa nyttig. Lightversjon ?  Bygge steg for steg

36 Det er bedre med ti små seire enn èn STOR nedtur HVA sier deltakerbedriftene? STRATEGIEN VAR VELLYKKET! VI HAR NÅDD VÅRE MÅL!

37 Den som tror han er ferdig utlært er ikke Utlært, men FERDIG!! Ukjent FLERE TANKEVEKKERE…..

38 ”e-FISK” 2001 - 2002

39

40 Sjøvik AS Ønsket løsningDagens løsning STAR SIS 12 Linebåter Svega Sea Products Fartøy DL Database- utdrag (eks.) Salg Utdrag til kunde/ samarbeidspartner STAR Manuell rapportering /registrering Database Excel Svega Sea Products Word-dok. rapporter Utfordringer: -Fangstrapportering -Felles database for fartøydrift + analyseverktøy

41 KUNDE: Sjøvik AS STAR SIS IFS Andre ERP - system LEVERANDØRER * Peterson Emballasje * Mørenot * Kunde x Integrasjon ** ** El. utveksling av forespørsel, innkjøpsordre, ordrebekreftelse, faktura, fakturadokument og prognostisering i et omforent format Fiskeri e-klynge Outsourching?

42 STAR Quotation Fax / mailsvar TO = Tender Request Fax - mail PO PO = Purchase order Registrering av mottat fax Material requestion TR Op p f ø l g i ng Skisse over rutiner/systemløsning for ordre-/bestilling i Star SIS, Sjøvik AS

43 INNKJØPSSTRUKTUR OG E-SAMHANDLING SJØVIK AS 1 2 3 4 Innkjøps- struktur NivåNivå for e- samhandling Fangst, Fartøydrift (Mng.ment) Innkjøp, Prod./ foredling Markeds- føring / salg Utgående logistikk / distr. Service og støtte Tilfeldige innkjøp uten avtale 1 Informasjon (enveis) Tradisjonell innkjøpsavtale 2 Kommunikasjo n (toveis) Avtale om e- handel via SIS Commerce 3 Handel Rammeavtale til grunn for helintegrert samhandling 4 Integrasjon av virksomheter Triangel RBB 150202

44 Datamaskiner er ubrukelige - de kan bare gi oss svar. Pablo Picasso DEN SISTE TANKEVEKKEREN…..

45

46 ”e –entreprenør”

47 Verdikjeden Bedriften Leverandør Kunde Konkurrent Primæraktiviteter Støtteaktiviteter Bedriftens hovedaktiviteter Typer e-handels-/ internettløsninger Verdikjeden

48 Dokumentasjonsvisjon Arkitekt Entreprenør Fagkonsulent (RiB, VVS, EL) Leverandør Prosjekt- leder Kommune All info/ dokumentasjon vedr. prosjektet (f.eks. Holteprosj. senter) Byggeplass Godkjenning Problemstilling: Samordning Mål: samme versjon i sann tid Tilbud Tekniskespesif. Tegning

49 E-entreprenør; Vare – og infoflyt 30.05.02 ODA/NOBB Norsk Varedatabase Anbud LEVERANDØR Kjedeløsning; -Økonomi -Logistikk/ordre -faktura Transaksjonsutveksling * Foresp.-tilbu-ordre-odrebekr.-levering-faktura-fakturakontroll Vareleveranser - Pakkseddel (= faktura) - - Avviksmelding (SMS/telf./?) ENTREPRENØR Administrasjon Hjemmekontor Byggeplass(er) Vareleveranseoversikt; (Bestilling, Levert, Avvik) * Trinn 1: Mail som kommunikasjonsform. Trinn 2: Et felles skjermbilde for entrepr. og lev. implementert i begges IKT-systemer. Internett/XML (?) som kommunikasjosnbærer. Trinn 1/2

50 E-entreprenør; Vare – og infoflyt 30.05.02 ODA/NOBB Norsk Varedatabase 1.Anbud LEVERANDØR Kjedeløsning; -Økonomi -Logistikk/ordre -faktura 2. Forespørsel 4. Tilbud 3. Negativt svar 5. Ordre 6. Ordre bekreftelse 7. Leveranse/ Pakkseddel/Avvik 8. Betaling ENTREPRENØR Administrasjon Hjemmekontor Byggeplass(er) Trinn 1/2

51

52 Fase 1 : Kartlegge ”e- stå” Dagens infoflyt Prioritere områder å ta fatt i (e –potensiale) Fase 2: Faglig ”e – input” Aktuelle løsninger Kreativ fase - beskrive konseptskisse = ”ønskebilde” Fase 3: Vise systemløsninger og bedrifts/bransjeløsninger Beskrive tiltak/prosjekter; * felles for flere i en kjede * bedriftsinterne 1 fagsamling 2 arb.møter à 2-3 t. KONSULENTSTØTTE 1 fagsamling 2 arb.møter à 2-3 t. 1 fagsamling 2- 3 arb.møter à 2-3 t. DOKUMENTASJON ”e-bedrift”

53 Fagsamling 3 – ”e-bedrift” 18.02.02 Begrepsforklaringer knyttet til PKI v/ Terje Skytterholm, Triangel As  Kryptering  Digitale signaturer  TTP-tjenester  Smartkort  Offenlige og private nøkler PKI`s betydning for utviklingen av elektronisk handel og forretningsdrift v/ Agnes Beate Steen-fosse, eForum og gruppeleder PKI-Forum  hvilke fordeler gir PKI  Hva kan PKI brukes til - på SMB-bedriftnivå  Betraktninger om ”Kost/Nytte” på SMB-nivå  Best practise/caser (SMB-nivå)  Status fra arbeidet i PKI-forum  Juridisk status for elektroniske dokument Status i prosjektet - erfaringsutveksling  Konkrete utfordringer/erfaringer hos den enkelte deltakerbedriften, v/bedrift + konsulent  Handlingsplaner – Veien videre

54 TILBUD ORDRE INNKJØP LAGER- STYRING BIL- OMBYGGING OVER- LEVERING ETTER- KALKYLE Under- leverandører (Kolberg, Caspary Maskin) Statusinformasjon Hjelpemiddelsentralen (Rikstrygdeverket) Innsalg Nye prosjekt Forespørsel fra HMS Organisering av arbeidet Timeføring pr bil og oppg. Økt fakturerings- grad Vare- plassering (fysisk og elektronisk) Lagerstyring (max/min- nivå) ”Påslagsprinsipper” Forbrukt tid DB på forbrukt utstyr Moens Bilverksted AS (Bilombygg) Daglig forbruk Etter faktisk ordre Triangel AS RBB 201201

55 Takk for meg... Ragna Brenne Bjerkeset Bedriftsrådgiver Triangel AS www.triangel.no ragna.brenne.bjerkeset@triangel.no


Laste ned ppt "”FRA PROGRAM TIL PRAKSIS” VeRDI for SMBèr I Møre og Romsdal Ragna Brenne Bjerkeset, Bedriftsrådgiver Triangel AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google