Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”FRA PROGRAM TIL PRAKSIS”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”FRA PROGRAM TIL PRAKSIS”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”FRA PROGRAM TIL PRAKSIS”
VeRDI for SMBèr I Møre og Romsdal Ragna Brenne Bjerkeset, Bedriftsrådgiver Triangel AS

2 Målsetning med forelesningen;
Gi innsikt i; HVORDAN offentlig program kan settes ut i praksis - 3 prosjekter HVORFOR vi jobba som vi gjorde HVA bedriftene som deltok fikk i utbytte

3 Bakgrunn - Ragna; Jeg jobber med å; Sette mennesker og teknologi i system Lede utviklingsprosesser- og prosjekter Forretningsutvikling Få VeRDI-programmet ut i praktisk nytte Og er/har; Sivilagr. NLH, Prosjektledelse BI VeRDI- og FRAM konsulent sommerkurs e-business HiMolde 2000 jobberfaring fra PRIOR, TINE og 3 år som bedriftsrådgiver

4 eEuropa eNorge VeRDI e- SMBèr

5 Næringslivet Mål (2001): eNorge-planen
Næringslivets konkurranseevne sikres ved økt satsingen på nyskaping, kompetanseheving og FoU. Norge skal være i forkant i utviklingen av e-handel og forretningsdrift. Økt kompetanse om bruk av IKT og e-handel. Effektiv konkurranse om høykapasitets tjenester til rimelige priser tilrettelegges, slik at investeringer foretas og sikrer forbrukernes interesser. Elektronisk kommunikasjon skal bli like sikker og sidestilles med papirbasert kommunikasjon.

6 Overordnede politiske mål (mai 2002)
eNorge 2005 Overordnede politiske mål (mai 2002) Verdiskapning i næringslivet. Informasjonsteknologi økt innovasjon og konkurransekraft Effektivitet og kvalitet i offentlig sektor. Økt effektivitet og nye/bedre tilbud Deltakelse og identitet Alle skal kunne utnytte IKT-muligheter, utvikle vår identitet.

7 Tilstandsrapport (januar 2003)
eNorge 2005 Tilstandsrapport (januar 2003) PÅ GOD VEI; Tilgang på elektronisk infrastruktur, unntatt bredbånd. Modernisering av regelverk - de fleste formelle hindringer for e-kommunikasjon fjernet Internasjonalt ledende i utviklingen innen SMS BÅDE OG; Næringslivet god tilgang til teknologi, utnytter ikke mulighetene for elektronisk forretningsdrift godt nok. Sikkerhet en voksende utfordring, særlig små bedr. Få offentlige virksomheter har begynt å høste gevinster

8 Tilstandsrapport (januar 2003)
eNorge 2005 Tilstandsrapport (januar 2003) ET STYKKE IGJEN; For dårlig bredåndsdekning og høy priser Lavere investeringer i IT-forskning enn våre naboland Betydelig koordineringsbehov i.f.t. offentlig signatur. Lite i bruk Sårbare kommunikasjonsnettverk i Norge Det offentlige tilbudet ikke i takt med etterspørselen Uønsket innhold en utfordring (masse-e-post, barns nettbruk..)

9 VeRDI (I) Programmets målsetning Styrke SMB`ers konkurransekraft og
lønnsomhet gjennom bevisstgjøring og stimulering til bruk av ”e” Små og mellomstore bedrifter Bransjer og verdikjeder Kvinner Distrikter Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her. Kanskje en fordel å la de feste seg lit tbedre i SG først? Nå kan vi ta bort ”AC’s vurdering” Vi må jobbe litt mer med den nasjonale målsettingen

10 VeRDI (II) Bakgrunn og Hovedinnhold
Initiativ fra Handels og Servicenæringen (HSH) Bevisstgjøring og motivasjon. Tilbud til alle E-strategiprosesser Kunnskapstilførsel og kompetansebygging (best practice) Fellestiltak og infrastruktur

11 VeRDI (IV) Metodikk

12 E-strategi metodikk Fase 1

13 E-strategi metodikk Fase 2

14 E-strategi metodikk Fase 3 Resultat etter fase 3:
Resultat etter fase 3: Et strategidokument med kartlegging av status, beskrivelse av arbeidet med å utvikle e- strategi og en handlingsplan for videre arbeid.

15 E-strategi metodikk Fase 4

16 EN TANKEVEKKER UNDERVEIS…..
Den virkelige faren er ikke at datamaskiner begynner å tenke som mennesker, men at mennesker begynner å tenke som datamaskiner Sidney J. Harris Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her. Kanskje en fordel å la de feste seg lit tbedre i SG først? Nå kan vi ta bort ”AC’s vurdering” Vi må jobbe litt mer med den nasjonale målsettingen

17 Pilotprosjekt Aker Aukra, LIV, MJ - fra business til e-business
Strategiprosjekt; forankring i bedriftsledelsen - og mellom deltakerbedriftene involvere nøkkelmedarbeidere Pilot i VeRDI; teste ut Verktøykassa, metodikken og infomateriell Tre faser - tidsperiode 3 måneder

18 Triangel tok initativet fordi...
VeRDI samstemmer med våre forretningsområder Vi skal være regionens ledende konsulentmiljø på e-handel ...

19 ”Klyngetanken”…. Høgskolen i Molde Lønsethagen Molde Jarnvare-
Industrivarer AS Molde Jarnvare- forretning AS Aukra Industrier AS

20 VeRDI - e-Strategi Hvorfor strategisk innfallsvinkel ?

21 Mål for prosjektet Strategisk forankring og handlingsplan for implementering av konkrete e-løsninger (dok.forenkling, innkjøp, lagerlogistikk, e-tilleggstjenester) Samkjøring med pågående ERP-prosjekter og strategisk arbeid i deltakerbedriftene Utvikle moderne løsninger for å styrke lokale leverandører; tenke globalt - handle lokalt!! Forsterke samarbeidet Høgskole og næringsliv

22 Hva starta vi med? Bedrifter med ulikt ståsted
To konkurrenter med felles kunde Manglende ERP-løsninger (spesielt Aker Aukra) Fysiske lagerutfordringer på AA Innkjøpsportalen ShipYardeXchange (SYX) - utviklingsarbeidet påbegynt

23 Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her
Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her. Kanskje en fordel å la de feste seg lit tbedre i SG først? Nå kan vi ta bort ”AC’s vurdering” Vi må jobbe litt mer med den nasjonale målsettingen

24 Prosjektgjennomføring….
FASE 1 Situasjons- beskrivelse FASE 2 Utvikle strategi FASE 3 Beskrive tiltak FASE 4 Gjennom- føring Kartlegging Situasjons -analyse Forstå og beskrive markedsmessige, konkurransemessige og bedriftsinterne trender og forutsetninger for valg av e-strategi Grunnlag for valg av e-strategi

25 Prosjektgjennomføring….
FASE 1 Situasjons- beskrivelse FASE 2 Utvikle strategi FASE 3 Beskrive tiltak FASE 4 Gjennom- føring Kartlegging Situasjons -analyse Utvikle en e-strategi, tiltak og handlingsplaner som utnytter mulighetene Internett og e-handel representerer (kreativ fase)

26 Prosjektgjennomføring….
FASE 1 Situasjons- beskrivelse FASE 2 Utvikle strategi FASE 3 Beskrive tiltak FASE 4 Gjennom- føring Kartlegging Situasjons -analyse Handlingsplan i 3 steg; Steg 1= effektivisere manuelle løsninger Steg 2 = Delvis elektronisk samhandling Steg 3 = Elektronisk handel og forr.drift

27

28 Prosjektresultat (juni 01)
3- stegs Handlingsplan Steg 1 = Effektivisering av manuelle funksjoner Gjennom avtale og konkrete manuelle tiltak mellom AI, LIV og MJ skal "klyngen" forenkle og effektivisere innkjøps-, lager-, ordre og distribusjonsløsninger m.h.p. Ikke-strategiske varer (forbruksmateriell)

29 Prosjektresultat (II)
3- stegs Handlingsplan Steg 2 = Delvis elektronisk samhandling Gjennomføring av nødvendige organisasjons- messige tilpasninger og endring i arbeidsrutiner for å gjøre de enkelte bedriftene i klyngen "e-businessready”. Iverksette elektroniske implementeringstiltak for å effektivisere informasjons- og dokumentflyten før, under og etter en handel.

30 Prosjektresultat (III)
3- stegs Handlingsplan Steg 3 = elektronisk forretninsdrift Innføre bruk av elektroniske bestillings - og oppfølgings- systemer der leverandørene (MJ og LIV) ajourholder avtalte essensielle kundetilpassede data knyttet til produktgruppen "forbruksmateriell"etter en handel.

31 Status april 02 Steg 1avslutta INTERN ”RYDDING”;
Aker Yards Aukra valgte IFS som ERP-system (forprosjekt) LIV oppgradert ”BRAVO”-løsning som ERP. Molde Jarnvareforretning videreutviklet sin OLFI-løsning BRANSJESAMARBEID; To-box løsning (lager) på plass

32 Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her
Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her. Kanskje en fordel å la de feste seg lit tbedre i SG først? Nå kan vi ta bort ”AC’s vurdering” Vi må jobbe litt mer med den nasjonale målsettingen

33 Status feb 03 Aker Yards Aukra; Innkjøp av ikke-strategiske varer
via portalen Strekkodebest. XML - fil pr. mail manuelt inn i leverandørenes systemer (prioriterte lev.) Månedsfaktura ferdig kontert tilbake Strategiske innkjøp via SYX Steg 2 avslutta og 3 begynt Gjenstående; Automatisk innlesning av faktura i IFS (AA) Automatisert varebestilling hos leverandør

34 Hva lærte vi ? Samhandling i klynge; utelukkende positivt! Plusseffekter - Bygge relasjoner - Ny konkurransesituasjon MEN; Utfordrende - bedrifter med ulikt ståsted! Strategiprosesser - forankring viktig. Men tidkrevende ! Viktig å ha orden på egne forretningsprosesser, god datakvalitet og egnede datastrukturer Artikkelnummerhåndtering en utfordring Verktøykassa nyttig. Lightversjon ? Bygge steg for steg

35 HVA sier deltakerbedriftene?
Det er bedre med ti små seire enn èn STOR nedtur STRATEGIEN VAR VELLYKKET! VI HAR NÅDD VÅRE MÅL!

36 Den som tror han er ferdig utlært er ikke Utlært, men FERDIG!! Ukjent
FLERE TANKEVEKKERE….. Den som tror han er ferdig utlært er ikke Utlært, men FERDIG!! Ukjent Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her. Kanskje en fordel å la de feste seg lit tbedre i SG først? Nå kan vi ta bort ”AC’s vurdering” Vi må jobbe litt mer med den nasjonale målsettingen

37 ”e-FISK”

38

39 Ønsket løsning Dagens løsning
Sjøvik AS Ønsket løsning Dagens løsning 12 Linebåter Manuell rapportering /registrering Fartøy STAR SIS Excel Database STAR Svega Sea Products Word-dok. rapporter Utfordringer: Fangstrapportering Felles database for fartøydrift + analyseverktøy Svega Sea Products DL Utdrag til kunde/ samarbeidspartner Database-utdrag (eks.) Salg

40 Fiskeri e-klynge STAR SIS Outsourching? IFS Andre ERP - system KUNDE:
Sjøvik AS STAR SIS Outsourching? Integrasjon ** LEVERANDØRER * Peterson Emballasje * Mørenot * Kunde x IFS Andre ERP - system ** El. utveksling av forespørsel, innkjøpsordre, ordrebekreftelse, faktura, fakturadokument og prognostisering i et omforent format

41 Skisse over rutiner/systemløsning for ordre-/bestilling i Star SIS, Sjøvik AS
Quotation Fax/mailsvar TO = Tender Request Fax - mail PO PO = Purchase order Registrering av mottat fax Material requestion TR Opp f ø l g i ng

42 1 2 3 4 INNKJØPSSTRUKTUR OG E-SAMHANDLING SJØVIK AS Innkjøps-struktur
Nivå Nivå for e- samhandling Fangst, Fartøydrift (Mng.ment) Innkjøp, Prod./ foredling Markeds-føring / salg Utgående logistikk / distr. Service og støtte Tilfeldige innkjøp uten avtale 1 Informasjon (enveis) Tradisjonell innkjøpsavtale 2 Kommunikasjon (toveis) Avtale om e-handel via SIS Commerce 3 Handel Rammeavtale til grunn for helintegrert samhandling 4 Integrasjon av virksomheter 1 2 3 4 Triangel RBB

43 DEN SISTE TANKEVEKKEREN…..
Datamaskiner er ubrukelige - de kan bare gi oss svar. Pablo Picasso Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her. Kanskje en fordel å la de feste seg lit tbedre i SG først? Nå kan vi ta bort ”AC’s vurdering” Vi må jobbe litt mer med den nasjonale målsettingen

44 Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her
Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her. Kanskje en fordel å la de feste seg lit tbedre i SG først? Nå kan vi ta bort ”AC’s vurdering” Vi må jobbe litt mer med den nasjonale målsettingen

45 ”e –entreprenør”

46 Bedriftens hovedaktiviteter Typer e-handels-/ internettløsninger
Verdikjeden Konkurrent Leverandør Kunde Bedriften Leverandør Kunde Verdikjeden Primæraktiviteter Støtteaktiviteter Bedriftens hovedaktiviteter Typer e-handels-/ internettløsninger

47 Dokumentasjonsvisjon
Problemstilling: Samordning Mål: samme versjon i sann tid Entreprenør Arkitekt Tilbud Byggeplass Tekniske spesif . Godkjenning Fagkonsulent Tegning ( RiB , VVS, EL) All info/ dokumentasjon vedr. prosjektet Kommune Leverandør Prosjekt - leder (f.eks. Holte prosj . senter)

48 E-entreprenør; Vare – og infoflyt 30.05.02
Trinn 1/2 ODA/NOBB Norsk Varedatabase Anbud ENTREPRENØR LEVERANDØR Kjedeløsning; Økonomi Logistikk/ordre faktura Transaksjonsutveksling * Foresp.-tilbu-ordre-odrebekr.-levering-faktura-fakturakontroll Hjemmekontor Administrasjon Vareleveranseoversikt; (Bestilling, Levert, Avvik) Vareleveranser Pakkseddel (= faktura) - Avviksmelding (SMS/telf./?) Byggeplass(er) * Trinn 1: Mail som kommunikasjonsform. Trinn 2: Et felles skjermbilde for entrepr. og lev. implementert i begges IKT-systemer. Internett/XML (?) som kommunikasjosnbærer.

49 E-entreprenør; Vare – og infoflyt 30.05.02
Trinn 1/2 ODA/NOBB Norsk Varedatabase 1.Anbud ENTREPRENØR LEVERANDØR Kjedeløsning; Økonomi Logistikk/ordre faktura 2. Forespørsel 3. Negativt svar Administrasjon 4. Tilbud Hjemmekontor 5. Ordre 6. Ordre bekreftelse 7. Leveranse/ Pakkseddel/Avvik 8. Betaling Byggeplass(er)

50 Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her
Er i tvil om vi skal slå sammen de 4 strategiene til 2 allerede her. Kanskje en fordel å la de feste seg lit tbedre i SG først? Nå kan vi ta bort ”AC’s vurdering” Vi må jobbe litt mer med den nasjonale målsettingen

51 ”e-bedrift” Fase 1: Fase 2: Fase 3: KONSULENTSTØTTE Kartlegge ”e- stå”
Dagens infoflyt Prioritere områder å ta fatt i (e –potensiale) Fase 2: Faglig ”e – input” Aktuelle løsninger Kreativ fase - beskrive konseptskisse = ”ønskebilde” Fase 3: Vise systemløsninger og bedrifts/bransjeløsninger Beskrive tiltak/prosjekter; * felles for flere i en kjede * bedriftsinterne KONSULENTSTØTTE 1 fagsamling 2 arb.møter à 2-3 t. 1 fagsamling 2 arb.møter à 2-3 t. 1 fagsamling 2- 3 arb.møter à 2-3 t. DOKUMENTASJON

52 Fagsamling 3 – ”e-bedrift”
Begrepsforklaringer knyttet til PKI v/ Terje Skytterholm, Triangel As Kryptering Digitale signaturer TTP-tjenester Smartkort Offenlige og private nøkler PKI`s betydning for utviklingen av elektronisk handel og forretningsdrift v/ Agnes Beate Steen-fosse, eForum og gruppeleder PKI-Forum hvilke fordeler gir PKI Hva kan PKI brukes til - på SMB-bedriftnivå Betraktninger om ”Kost/Nytte” på SMB-nivå Best practise/caser (SMB-nivå) Status fra arbeidet i PKI-forum Juridisk status for elektroniske dokument Status i prosjektet - erfaringsutveksling Konkrete utfordringer/erfaringer hos den enkelte deltakerbedriften, v/bedrift + konsulent Handlingsplaner – Veien videre

53 Moens Bilverksted AS (Bilombygg)
Under- leverandører (Kolberg, Caspary Maskin) Hjelpemiddelsentralen (Rikstrygdeverket) Innsalg Nye prosjekt Statusinformasjon ”Påslagsprinsipper” TILBUD ORDRE INNKJØP LAGER- STYRING BIL- OMBYGGING OVER- LEVERING ETTER- KALKYLE Vare- plassering (fysisk og elektronisk) Lagerstyring (max/min- nivå) Organisering av arbeidet Timeføring pr bil og oppg. Forbrukt tid DB på forbrukt utstyr Daglig forbruk Etter faktisk ordre Forespørsel fra HMS Økt fakturerings- grad Triangel AS RBB

54 Takk for meg... Ragna Brenne Bjerkeset Bedriftsrådgiver Triangel AS


Laste ned ppt "”FRA PROGRAM TIL PRAKSIS”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google