Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Estimering av arbeids- og tids-forbruk ved systemutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Estimering av arbeids- og tids-forbruk ved systemutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Estimering av arbeids- og tids-forbruk ved systemutvikling
In 140 Forelesning Nr 18 b Sommerville kap 23

2 Mål Forstå grunnleggende prinsipper og sammenhenger for kostnads- og prisestimering Kjenne til tre måltall for vurdering av programvareproduktivitet Innse at forskjellige beregningsmåter er nødvendige

3 Introduksjon Prosjektlederen må anslå
Arbeidsmengde Tidsforbruk Totalkostnad Kostnadsestimering samtidig med prosjektplanlegging Stadig oppdatering av anslag Handling nødvendig ved betydelige avvik

4 Kostnadsberegning og prissetting
Tre kostnadskomponenter Maskin- og programvarekostnader Reise og treningskostnader Arbeidskostnader Den siste er normalt den største Overhead typisk 100% Prissetting Ikke det samme som kostnad Mange faktorer spiller inn

5 Faktorer som påvirker prissetting
Markedsmuligheter Usikkerhet i kostnadsestimatet Kontraktsbetingelser Usikker kravspesifikasjon Finansiell styrke Konkurransesituasjonen

6 Produktivitet Programvareprodukter er forskjellig
Vanskelig å sammenligne tidsforbruk Estimering er nødvendig To måltallstyper Størrelsesrelatert (linjer, sider, objektkode) Funksjonalitetsrelatert (funksjons- eller objektpoeng) Svært vanlig: Linjer kode per måned Stammer fra korttiden Tellingsmåter Kan gi meningsløse resultater

7 Høy- og lavnivåspråk

8 Systemutvikling - tidsforbruk

9 Funksjonspoengtelling (Albrecth 1979)
Språkuavhengig Funksjonspoeng per personmåned Best egnet for databehandlingssystemer Det tildeles poeng med ulik vekt (3-15) for Inn og utdata Brukeraksjoner Eksterne grensesnitt Filer som brukes UFC = Summen av antall elementer x vekt Korreksjonsfaktorer for Distribuert, Gjenbruk, Ytelseskrav Ikke objektivt mål

10 Objektpoengtelling Egnet for 4. generasjonsspråk
Ingen sammenheng med objektorientering Veid estimering av Antall skjermbilder (1-3 op avh av kompleksitet) Antall rapporter (2-8 op avh av kompleksitet) Antall 3. GL støttemoduler (10 op) Lettere å estimere enn funksjonspoeng. Tillater tidlig estimering

11 Funksjons- og objektpoeng
Tillater tidlig estimering Kan også brukes for estimering av kodestørrelse = AVC x Sum av FP AVC Assembly LOC per FP 4. GL 2-40 LOC per FP

12 Faktorer som påvirker utviklerens produktivitet
Individuelle ferdigheter viktigst En forskjell på 10x Små og store lag Ellers Erfaring fra anvendelsesområdet Prosesskvaliteten Prosjektstørrelsen Støtte fra teknologi Arbeidsmiljø Varierer sterkt med hva som lages 30 LOC/mnd – 900 LOC/mnd 4-50 OP/mnd

13 Problemer med kvantitetsmål
Hva med kodeforenkling Hva med kodekvalitet Bør ikke brukes i evaluering av personale Bare veiledende Krever omtanke

14 Estimeringsteknikker
Ikke enkelt å estimere Vanskelig å vurdere estimeringsnøyaktighet Selvoppfyllende estimater Prosjektledere og estimering Arbeidsmengde: Bra Kodestørrelse: Svakere Bottom-up vs Top-Down Store og små systemer

15 Estimeringsteknikker
Algoritmisk kostnadsestimering Ekspertvurdering Estimering ved analogi Parkinsons lov "Pricing to win"

16 Estimeringsteknikker
Tidlige estimater Usikkerhet ved endret teknologi OO C/S COTS Gjenbruk CASE og programgeneratorer

17 Algoritmisk kostmodellering
Systematisk Arbeidsmengde = A x StørrelseB x M A konstant for organisasjon og produkttype Størrelse LOC B kompleksitetskorrigering (1-1,5) M avhenger av Språk, Gjenbruk, Prosess ... Kalibrering Flere estimater Worst Case, Best Case ...

18 Usikkerhet ved estimatet

19 Alternative kostnader

20 Alternative kostnader

21 Prosjektvarighet og -bemanning
Ingen enkel sammenheng Ved flere deltakere: Mer kommunikasjon Flere grensesnitt å definere Nominell varighet: TDEV=3xPM(0,33+0,2*(B-1,01)) NB! Antall medarbeidere er ikke med i formelen Kan akselereres Antall deltakere på prosjektet Rask oppbygging korrelerer med forsinkelser

22 Hovedpoeng Produktivitet påvirkes av dyktighet, erfaring, prosess, størrelse, CASE og arbeidsmiljø Ulike metoder for kostnadsestimering Prissetting ofte for å få kontrakten – funksjonaliteten justeres til prisen stemmer Algoritmisk kostnadsmodellering bygger på egenskaper ved det ferdige produktet Algoritmiske kostnadsmodeller og veivalg Tidsforbruket er ikke direkte avhengig av antall deltakere – forsinkelser blir ofte verre ved å tildele flere personer.


Laste ned ppt "Estimering av arbeids- og tids-forbruk ved systemutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google