Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Estimering av arbeids- og tids- forbruk ved systemutvikling In 140 Forelesning Nr 18 b Sommerville kap 23.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Estimering av arbeids- og tids- forbruk ved systemutvikling In 140 Forelesning Nr 18 b Sommerville kap 23."— Utskrift av presentasjonen:

1 Estimering av arbeids- og tids- forbruk ved systemutvikling In 140 Forelesning Nr 18 b Sommerville kap 23

2 2 Mål Forstå grunnleggende prinsipper og sammenhenger for kostnads- og prisestimering Kjenne til tre måltall for vurdering av programvareproduktivitet Innse at forskjellige beregningsmåter er nødvendige

3 3 Introduksjon Prosjektlederen må anslå –Arbeidsmengde –Tidsforbruk –Totalkostnad Kostnadsestimering samtidig med prosjektplanlegging Stadig oppdatering av anslag Handling nødvendig ved betydelige avvik

4 4 Kostnadsberegning og prissetting Tre kostnadskomponenter –Maskin- og programvarekostnader –Reise og treningskostnader –Arbeidskostnader Den siste er normalt den største Overhead typisk 100% Prissetting –Ikke det samme som kostnad –Mange faktorer spiller inn

5 5 Faktorer som påvirker prissetting Markedsmuligheter Usikkerhet i kostnadsestimatet Kontraktsbetingelser Usikker kravspesifikasjon Finansiell styrke Konkurransesituasjonen

6 6 Produktivitet Programvareprodukter er forskjellig Vanskelig å sammenligne tidsforbruk Estimering er nødvendig To måltallstyper –Størrelsesrelatert (linjer, sider, objektkode) –Funksjonalitetsrelatert (funksjons- eller objektpoeng) Svært vanlig: Linjer kode per måned –Stammer fra korttiden –Tellingsmåter –Kan gi meningsløse resultater

7 Høy- og lavnivåspråk

8 Systemutvikling - tidsforbruk

9 9 Funksjonspoengtelling (Albrecth 1979) Språkuavhengig Funksjonspoeng per personmåned Best egnet for databehandlingssystemer Det tildeles poeng med ulik vekt (3-15) for –Inn og utdata –Brukeraksjoner –Eksterne grensesnitt –Filer som brukes UFC = Summen av antall elementer x vekt Korreksjonsfaktorer for Distribuert, Gjenbruk, Ytelseskrav Ikke objektivt mål

10 10 Objektpoengtelling Egnet for 4. generasjonsspråk Ingen sammenheng med objektorientering Veid estimering av –Antall skjermbilder (1-3 op avh av kompleksitet) –Antall rapporter (2-8 op avh av kompleksitet) –Antall 3. GL støttemoduler (10 op) Lettere å estimere enn funksjonspoeng. Tillater tidlig estimering

11 11 Funksjons- og objektpoeng Tillater tidlig estimering Kan også brukes for estimering av kodestørrelse = AVC x Sum av FP AVC –Assembly 200-300 LOC per FP –4. GL 2-40 LOC per FP

12 12 Faktorer som påvirker utviklerens produktivitet Individuelle ferdigheter viktigst –En forskjell på 10x –Små og store lag Ellers –Erfaring fra anvendelsesområdet –Prosesskvaliteten –Prosjektstørrelsen –Støtte fra teknologi –Arbeidsmiljø Varierer sterkt med hva som lages –30 LOC/mnd – 900 LOC/mnd –4-50 OP/mnd

13 13 Problemer med kvantitetsmål Hva med kodeforenkling Hva med kodekvalitet Bør ikke brukes i evaluering av personale Bare veiledende Krever omtanke

14 14 Estimeringsteknikker Ikke enkelt å estimere Vanskelig å vurdere estimeringsnøyaktighet Selvoppfyllende estimater Prosjektledere og estimering –Arbeidsmengde: Bra –Kodestørrelse: Svakere Bottom-up vs Top-Down Store og små systemer

15 15 Estimeringsteknikker Algoritmisk kostnadsestimering Ekspertvurdering Estimering ved analogi Parkinsons lov "Pricing to win"

16 16 Estimeringsteknikker Tidlige estimater Usikkerhet ved endret teknologi –OO –C/S –COTS –Gjenbruk –CASE og programgeneratorer

17 17 Algoritmisk kostmodellering Systematisk Arbeidsmengde = A x Størrelse B x M –A konstant for organisasjon og produkttype –Størrelse LOC –B kompleksitetskorrigering (1-1,5) –M avhenger av Språk, Gjenbruk, Prosess... Kalibrering Flere estimater Worst Case, Best Case...

18 18 Usikkerhet ved estimatet

19 Alternative kostnader

20

21 21 Prosjektvarighet og -bemanning Ingen enkel sammenheng Ved flere deltakere: –Mer kommunikasjon –Flere grensesnitt å definere Nominell varighet: TDEV=3xPM (0,33+0,2*(B-1,01)) NB! Antall medarbeidere er ikke med i formelen Kan akselereres Antall deltakere på prosjektet Rask oppbygging korrelerer med forsinkelser

22 22 Hovedpoeng Produktivitet påvirkes av dyktighet, erfaring, prosess, størrelse, CASE og arbeidsmiljø Ulike metoder for kostnadsestimering Prissetting ofte for å få kontrakten – funksjonaliteten justeres til prisen stemmer Algoritmisk kostnadsmodellering bygger på egenskaper ved det ferdige produktet Algoritmiske kostnadsmodeller og veivalg Tidsforbruket er ikke direkte avhengig av antall deltakere – forsinkelser blir ofte verre ved å tildele flere personer.


Laste ned ppt "Estimering av arbeids- og tids- forbruk ved systemutvikling In 140 Forelesning Nr 18 b Sommerville kap 23."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google