Start av PHP Slutt av PHP test">

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Webprogrammering Grunnleggende PHP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Webprogrammering Grunnleggende PHP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Webprogrammering Grunnleggende PHP

2 I dag l Datatyper, variabler, operatorer l Kontrollstrukturer l Inkludering av filer l Kodegjennomgang l Oppgaveløsning på lab

3 Generelt PHP kode Start av PHP Slutt av PHP test

4 Kommentarer i PHP kode Hei alle sammen Har alle det bra? Ja det må de jo, de lærer jo PHP scripting. Det var alt i dette scriptet. // Hei alle sammen Ja det må de jo, de lærer jo PHP scripting. Det var alt i dette scriptet. /* ** */ Hei alle sammen Har alle det bra? Det var alt i dette scriptet. Merk linjeskift

5 Variabler l Merk $ foran variabelen l Ingen deklarering av typer, finner det ut selv l Bruk bare engelske bokstaver, store/små og tall l Ikke mellomrom, men _ kan brukes String Heltall Desimal String

6 Variabler Eksempler på variabler: Alderen til Ole Olsen er 21. Ole Olsen tjener 45000 som Student. Case sensitivt!

7 Eksempler på variabler: Per fikk A, han er 24 Ola fikk B, han er 23 Ikke start med stor bokstav Brukes spesielt senere (sessions)

8 Per og Ola er til sammen: 47. Per og Line er til sammen: 47. Per og Kari er til sammen: 24.

9 Sammenslåing av tekststrenger Eksempler på variabler: Navnet er: OleOlsen. Navnet er: Ole Olsen. Merk mellomrom

10 Summen er : 30.05. Differansen er : 20.05. Produktet : 125.25. Kvotienten : 5.01 Merk forskjellen !

11 Operators rekkefølge 2 * 4 + 10 = 18 2 * (4 + 10) = 28

12 Økning av en variabel 7

13 Casting, endre datatype En pris på 23.55 kr gir 23 hele kr.

14 En generell kontrollstruktur l Starter med { og slutter med } l Husk vanlige parenteser rundt uttrykket l Ikke ; etter utrykket, men inne i strukturen Kodeord (uttrykk) { setninger som utføres; dersom uttrykket er sant; }

15 Beslutninger, if setning = 20) { echo "Du er gammel nok til å kjøpe brennvin på polet!"; } ?> Du er gammel nok til å kjøpe brennvin på polet!

16 Sammenlikningsoperatorer == likhet != ikke likhet > større enn >= større eller lik < mindre enn <= mindre eller lik 19) { echo "Du er gammel nok!"; } if ($alder >= 20) { echo "Du er gammel nok!"; } ?>

17 If-else 18) { echo "Du er over 18"; } else { echo ”Du er 18 eller yngre"; } ?> Du er 18 eller yngre

18 If-elseif-else 19) { echo "Du er over 19"; } elseif ($alder > 17) { echo "Du er over 17"; } elseif ($alder > 15) { echo "Du er over 15"; } else { echo "Du er mindre eller lik 15"; } ?> Du er mindre eller lik 15

19 Logiske operatorer - AND, and, && - OR, or, || -! (betyr NOT eller IKKE) = 13 and $alder <= 19) { echo "Du er tenåring"; } ?> Du er tenåring

20 Switch – alternativ til elseif Det er ikke helg Switch kan brukes når det er eksakte verdier som skal testes Husk å bruke break!

21 While- løkker 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Husk å øke telleren ellers blir det en uendelig løkke

22 For-løkker 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 StartverdiLoop så lengeØkning

23 Inkludering av filer (includes) l Vi bruker inkludering av filer hovedsaklig for: –Gjennbruk av kode –Enklere vedlikehold l Vanlig å dele opp ulike deler av et script i isolerte deler (topp, bunn, meny) l Inkludering gjøres med funksjonen include

24 Ulike filer for å bygge opp nettstedet main.php topp.html meny.php bunn.html

25 PHP kode for denne siden l Nå kan de ulike filene endres uten at alle sidene på nettstedet behøver å endres l Dersom f.eks toppteksten skal endres for alle sidene så kan det gjøres en gang i topp.html

26 Include forts. l www (blogg) –Reise »Norge l Bilder.php –Include../Sverige/Bilder.php »Sverige l Bilder.php –Include../../Bil/Bilder.php –Bil »Bilder.php –Bruk prikk- syntaks –Uten denne kun inludering av filer fra samme katalog


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Webprogrammering Grunnleggende PHP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google