Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreløpig program Mandag 11.november

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreløpig program Mandag 11.november"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreløpig program Mandag 11.november
Akershus universitetssykehus HF Auditoriet frontbygg Dato: november Kursnavn: Kroniske sykdommer i graviditet Målgruppe: Leger (fødselsleger, leger i allmennmedisin, leger i indremedisin, leger i psykiatri) og jordmødre Pris: ,- inkl lunch begge dager Påmelding m/navn, tittel, arb.sted og fakturadresse: pameldingkvinneklinikken @ahus.no innen Kurskomite: Anne Eskild Ingrid Nermoen Malin Eberhard-Gran Tone Breines Simonsen Akershus universitessykehus HF Foreløpig program Mandag 11.november 08:30 – 09:00 Registrering og kaffe 09:00 – 09:10 Velkommen v/Hege Lundring, klinikksjef, Kvinneklinikken, AHUS 09:10 – 09:55 Ulike hypertensive sykdommer i svangerskapet; klassifikasjon/definisjon/diagnostikk/ årsaker/sykdomsmekanismer v/Tore Henriksen, Professor Kvinneklinikken, OUS 09:55 – 10:10 Hypertensjon, konsekvenser for barnet i svangerskapet v/Ashi Sarfraz, lege, Kvinneklinikken, AHUS 10:10 – 10:30 Pause 10:30 – 11:15 Hypertensjon, konsekvenser for mor og barn etter svangerskapet v/Lars Vatten professor NTNU 11:15 – 12:00 Hypertensjon, behandling i svangerskapet/behandling i barseltid/oppfølging etter svangerskapet? v/Carl Erik Halvorsen, overlege/nefrolog, Medisinsk divisjon, AHUS 12:00 – 13:00 Lunch 13:00 – 13:45 Ulike diabetessykdommer i svangerskapet; klassifikasjon/definisjon/diagnostikk/årsaker/ sykdomsmekanismer v/Ingrid Nermoen, avdelingssjef/endokrinolog, Medisinsk divisjon, AHUS 13:45 – 14:00 Diabetes og svangerskapsforgifning; kan størrelsen på morkaken si oss noe om årsaker? v/Johanne Dypvik lege/stipendiat Kvinneklinikken, AHUS 14:00 – 14:20 Pause med kaffe 14:20 – 14:50 Diabetes; konsekvenser for mor og for barn i svangerskapet og seinere i livet v/Ellen Marie Strøm - Roum lege/stipendiat, Kvinneklinikken, AHUS 14:50 – 15:30 Hvem har diabetes i svangerskapet? v/Anne Karen Jenum professor Institutt for helse og samfunn, UiO

2 Det tas forbehold om endringer
Akershus universitetssykehus HF Auditoriet frontbygg Dato: november Kursnavn: Kroniske sykdommer i graviditet Målgruppe: Leger (fødselsleger, leger i allmennmedisin, leger i indremedisin, leger i psykiatri) og jordmødre Pris: ,- inkl lunch begge dager Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening med timer for leger i allmennpraksis. Påmelding m/navn, tittel, arb.sted og fakturadresse: pameldingkvinneklinikken @ahus.no innen Kurskomite: Anne Eskild Ingrid Nermoen Malin Eberhard-Gran Tone Breines Simonsen Akershus universitessykehus HF Foreløpig Program Tirsdag 12.november 09:00 – 09:45 Behandling av diabetes i svangerskapet. Behandling postpartum/oppfølging etter svangerskapet? v/Ingrid Nermoen, avdelingssjef/endokrinolog, Medisinsk divisjon, AHUS 09:45 – 10:30 Ulike psykiske sykdommer i svangerskapet; klassifikasjon/definisjon/diagnostikk v/Elisabeth Tjora, overlege Divisjon for psykiatri, AHUS 10:30 – 10:45 Pause 10:45 – 11:25 Behandling av angst, depresjon og psykose i svangerskap v/Hedvig Nordeng, professor Farmakologisk institutt, UiO 11:25 – 12:25 Lunch 12:25 – 13:10 Postpartumdepresjon hva er det? Skal alle kvinner undersøkes for postpartumdepresjon? Behandling av postpartumdepresjon v/Malin Eberhard-Gran, seniorforsker Divisjon for mental helse, FHI og HØKH, AHUS 13:10 – 13:30 Fødselsangst, hva er det? v/Susan Garthus Niegel, psykolog/ postdoc-stipendiat Divisjon for mental helse, Folkehelseinstituttet 13:30 – 14:00 Avslutning/diskusjon Helsetjenesten for gravide med kronisk sykdom – Har vi tilstrekkelig kompetanse? Det tas forbehold om endringer


Laste ned ppt "Foreløpig program Mandag 11.november"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google