Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når er nok nok ved starten av livet? Trond Markestad Barneklinikken, HUS Institutt for klinisk medisin, UiB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når er nok nok ved starten av livet? Trond Markestad Barneklinikken, HUS Institutt for klinisk medisin, UiB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når er nok nok ved starten av livet? Trond Markestad Barneklinikken, HUS Institutt for klinisk medisin, UiB

2 Spedbarnsdødelighet i Norge

3 Utfordringene •Utviklingsavvik/ misdannelser •Fødselsasfyksi/ fødselsskader •Ekstrem Prematuritet Trisomi 18 Fødselsasfyksi Prematur

4 Hva er vi opptatt av? •Hva er et leveverdig liv? •Hva kan vi utsette et barn for med den hensikt å bevare liv, men med fare for store plager og funksjonshemninger? •Hva kan vi utsette familien for? •Hva skal vi bruke ressurser på? •Hvor går grenser for vårt ansvar som helsepersonell?

5 Meningomyelocele •Ryggdefekt •Hydrokefali

6 Hypoplastisk venstre hjerte

7 Trisomi 18 •95 % dør i løpet av 1. leveår •Kan forlenges?

8 Et liv uten muligheter? Ved humanismens grenser Kronikk i Aftenposten 5.12.2005

9 •> 25 uker: –Behandling •23-25uker: –Individuell vurdering

10 Grenser ved prematuritet Konsensus 1998: •Grense 23-25 uker •Individuell vurdering innen denne grensen Miljeteig I et al 2007: •Konsensus av 1998 gjelder fortsatt MEN •Mer villig til å behandle ved 23 uker

11 Forekomst av prematuritet •Antall fødte i Norge 57000 •Andel premature 7,5 % 4275 •Andel under 1500 g 1,5% 855 •Andel under 28 uker0,5% 280 –Overlevende 150

12 Prosjekt Ekstrem Prematuritet •Født 1999-2000 •Svangerskapsalder < 28 uker eller Fødselsvekt 500-999 g •Antall fødte 636 –462 behandlet –174 dødfødte eller ikke resuscitert

13 Overlevelse av barn som legges inn i nyfødtavdeling

14

15 Dager på respirator avhengig av svangerskapsalder

16 Hjerneblødning prematurt barn •Subependymal •Intraventrikulær •Brunt område –iskemi

17 Periventrikulær leukomalaci •Cyster ved siden av ventriklene i storehjernen

18

19 Leversen K, Markestad T 2009 GA og nevrosensoriske handicap

20 Leversen K, Markestad T 2009 Utfall ved 5 års alder Svangerskapsalder

21 Irene Elgen 2002, 2003 Marit Indredavik 2004 Andel (%) med psykiske vansker Elgen 11 år Indredavik 14 år < 2 kgTermin< 1,5 kgTermin ADHD-symptomer407255 ADHD-diagnose101 71 Angst -diagnose 97144 Depresjon- diagn 2140 Psykiatrisk diag.279257

22 Moster D, Lie RT, Markestad T. New Engl J Med 2008; 359:262– 273. 22 Sosial funksjon som voksne Ikke tatt med uføretrygdete (11% for < 28 uker, 2% ved termin) Utdanning/ Sosialt Svangerskapsalder (uker) < 2828-3031-3334-36>36 Videregående (%) 687072 75 Høgskole (%)2528313235 Universitet (%)55567 Gift/sambo (%)1014161718 Egne barn (%)29364143

23 Livskvalitet og sosial funksjon Ungdom/unge voksne •Vurderer egen livskvalitet som like god mens foreldrene vurderer den som dårligere (emosjonelle, atferdsmessige og sosiale vansker) (Dahl LB et al. Pediatrics 2006, Odberg. Haukeland) •Forsiktige, lite kriminalitet og rusmisbruk •Noe mer angst, mer sosial isolering

24 De fleste klarer seg bra

25 Fødselsasfyksi - nedkjøling

26 Senskade etter asfyksi •Cerebral parese –Spastisk kvadriplegi •Avslutte sondeernæring? •Er det, etisk sett, forskjell på å stanse respiratorbehandling og sondeernæring?

27 Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende •Behandlingen forlenger en plagsom dødsprosess •Behandlingen forlenger et liv med store plager •Den vegetative pasient

28 Nyfødtmedisinens dilemma •Vi ”skaper” liv –Barn som tidligere med funksjonshemninger overlever nå som friske –Barn som tidligere døde: •De fleste overlever friske •Noen overlever med funksjonshemninger •Vi ”skaper funksjonshemninger” – både hos det enkelte barn og familien •Vi pålegger samfunnet store kostnader –Første behandlingen –Senere i livet

29 Et av medisinens utfordringer •I medisinen generelt opererer vi med usikkerhet, grader av sannsynlighet og risiko – det er en del av vår plikt å leve i denne usikkerheten •Særlig vanskelig når det gjelder liv og død og konsekvenser i form av funksjonshemninger •Særlig vanskelig når dette er barn som fra naturens hånd ville dø

30 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Når er nok nok ved starten av livet? Trond Markestad Barneklinikken, HUS Institutt for klinisk medisin, UiB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google