Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske skadeforsikringsmarkedet Status og endringer Grafikkrapport.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske skadeforsikringsmarkedet Status og endringer Grafikkrapport."— Utskrift av presentasjonen:

1 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske skadeforsikringsmarkedet Status og endringer Grafikkrapport

2 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Om Norsk Finansbarometer 2014 2 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen kartlegger, dokumenterer og observerer over tid aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret (skadeforsikring) 2014 omfatter 3297 intervju gjennomført i ukene 1 til og med 3 2014, blant befolkningen 18 år+. Denne rapporten tar for seg det norske skadeforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2006. Norsk Finansbarometer 2014 fokuserer på: Kundens bruk av sitt forsikringsselskap Selskapenes betjening av kunden Evaluering av kunderelasjonen Selskapenes profil i markedet Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Gjennomsnittlig antall selskap 3 Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2961 %

4 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor vanskelig eller lett ville du oppleve det å bytte skadeforsikringsselskap? 4 Total base: 2014=3136; 2013=3153

5 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du byttet ditt hoveselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året? 5 Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2958

6 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Før du byttet forsikringsselskap, informerte du tidligere forsikringsselskap om at du hadde planer om å bytte forsikringsleverandør? 6 Total base: 2014 n=406; 2013 n=406

7 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Gjorde selskapet et aktivt forsøk på å forhindre at du byttet? 7 Total base: 2014 n=110; 2013 n=111

8 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Tok selskapet du byttet til kontakt med deg før du bestemte deg for å bytte? 8 Total base: 2014 n=406; 2013 n=406

9 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvilke av følgende skadeprodukter har du i ditt hovedselskap? 9 Total base: 2014 n=3085; 2013 n=2958

10 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvilke skadeprodukter har du i andre forsikringselskap? 10 Total base: 2014 n=1019; 2013 n=1030

11 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du kjøpt noen av de forsikringer du i dag har på Internett? 11 Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2958

12 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvilke av disse har du kjøpt på Internett? 12 Total base: 2014 n=590; 2013 n=489

13 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor lenge har du vært kunde i ditt hovedselskap? 13 Total base: 2014 n=2407; 2013 n=2958

14 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du en fast kontaktperson i ditt/dine forsikringsselskap? 14 Total base: 2014 n=3136

15 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor fornøyd er du med din kontaktperson i ditt hovedselskap? 15 Total base: 2014=892; 2013=778 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig og svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2) 592.0 Indeks*)2014 vs 2013

16 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du samlerabatt i ett av selskapene du er kunde hos? 16 Total base: 2014 n=3126; 2013 n=2958

17 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du meldt et eller flere forsikringstilfeller (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l) til et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 år? 17 Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2958

18 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor fornøyd er du med skadeforsikringsselskapets behandling av ditt siste forsikringstilfelle (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l)? 18 Total base: 2014 n=1418; 2013 n=1336

19 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Fikk du utbetalt erstatning? 19 Total base: 2014 n=1418; 2013 n=1336

20 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Synes du at erstatningen du fikk var passende? 20 Total base: 2014 n=1092; 2013 n=996

21 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du av andre grunner tatt kontakt med eller blitt kontaktet av ett eller flere av dine forsikringsselskap i løpet av de siste 12 måneder? 21 Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2958

22 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett? 22 Total base: 2014=3136; 2013=2958 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig og svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2) 493.0 Indeks*) 2014 vs 2013

23 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor store fordeler mener du å ha gjennom ditt hovedselskap fremfor et annet selskap? 23 Total base: 2014=3136; 2013=2958 Indeks*) Differanse mellom en stor eller meget stor fordel (4 og 5) og kun en liten eller ingen fordel i det hele tatt (1 og 2) 186.0 Indeks*) 2014 vs 2013

24 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos ditt hovedselskap de neste 12 måneder? 24 Total base: 2014=3136; 2013=2958 Indeks*) Differanse mellom ganske eller helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) 764.0 Indeks*) 2014 vs 2013

25 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale ditt hovedselskap til venner og bekjente? 25 Total base: 2014=3136; 2013=2958 Indeks*) Differanse mellom ganske eller helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) 491.0 Indeks*) 2014 vs 2013

26 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 35 24-3.0 -200.0 -32-5.0 -53-2.0 -75-6.0 -81-4.0 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander.. 26 Total base: 2014=3297; 2013=3153 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2)

27 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? 27 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2014 n=3153; 2013 n=2811

28 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 På hvilke forsikringsprodukter tror du det er mest vanlig å svindle? (Spørretekst endret fra «lettest» til «mest vanlig» i 2011) 28 Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

29 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Har du fått avslag på å tegne forsikring i et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 årene? 29 Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

30 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Kjenner du til at du kan flytte dine skadeforsikringer med en måneds varsel? 30 Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

31 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse? 31 Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

32 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikringsselskapene i 2013 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger? 32 Total base: 2014 n=3297; 2013 n=

33 ©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Gitt at du får de samme konkurransedyktige betingelsene, i hvilken grad mener du å ha fordeler av å samle forsikringene dine ett sted? 33 Total base: 2014 n=3136


Laste ned ppt "©TNS Norsk Finansbarometer 2014 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske skadeforsikringsmarkedet Status og endringer Grafikkrapport."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google