Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om Norsk Finansbarometer 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om Norsk Finansbarometer 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2014 Det norske skadeforsikringsmarkedet Status og endringer Grafikkrapport

2 Om Norsk Finansbarometer 2014
Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen kartlegger, dokumenterer og observerer over tid aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret (skadeforsikring) 2014 omfatter 3297 intervju gjennomført i ukene 1 til og med , blant befolkningen 18 år+. Denne rapporten tar for seg det norske skadeforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2006. Norsk Finansbarometer 2014 fokuserer på: Kundens bruk av sitt forsikringsselskap Selskapenes betjening av kunden Evaluering av kunderelasjonen Selskapenes profil i markedet Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 Gjennomsnittlig antall selskap
% Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2961

4 Hvor vanskelig eller lett ville du oppleve det å bytte skadeforsikringsselskap?
Total base: 2014=3136; 2013=3153

5 Har du byttet ditt hoveselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året?
Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2958

6 Før du byttet forsikringsselskap, informerte du tidligere forsikringsselskap om at du hadde planer om å bytte forsikringsleverandør? Total base: 2014 n=406; 2013 n=406

7 Gjorde selskapet et aktivt forsøk på å forhindre at du byttet?
Total base: 2014 n=110; 2013 n=111

8 Tok selskapet du byttet til kontakt med deg før du bestemte deg for å bytte?
Total base: 2014 n=406; 2013 n=406

9 Hvilke av følgende skadeprodukter har du i ditt hovedselskap?
Total base: 2014 n=3085; 2013 n=2958

10 Hvilke skadeprodukter har du i andre forsikringselskap?
Total base: 2014 n=1019; 2013 n=1030

11 Har du kjøpt noen av de forsikringer du i dag har på Internett?
Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2958

12 Hvilke av disse har du kjøpt på Internett?
Total base: 2014 n=590; 2013 n=489

13 Hvor lenge har du vært kunde i ditt hovedselskap?
Total base: 2014 n=2407; 2013 n=2958

14 Har du en fast kontaktperson i ditt/dine forsikringsselskap?
Total base: 2014 n=3136

15 Hvor fornøyd er du med din kontaktperson i ditt hovedselskap?
59 2.0 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig og svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2) Total base: 2014=892; 2013=778

16 Har du samlerabatt i ett av selskapene du er kunde hos?
Total base: 2014 n=3126; 2013 n=2958

17 Har du meldt et eller flere forsikringstilfeller (f
Har du meldt et eller flere forsikringstilfeller (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l) til et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 år? Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2958

18 Hvor fornøyd er du med skadeforsikringsselskapets behandling av ditt siste forsikringstilfelle (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l)? Total base: 2014 n=1418; 2013 n=1336

19 Fikk du utbetalt erstatning?
Total base: 2014 n=1418; 2013 n=1336

20 Synes du at erstatningen du fikk var passende?
Total base: 2014 n=1092; 2013 n=996

21 Har du av andre grunner tatt kontakt med eller blitt kontaktet av ett eller flere av dine forsikringsselskap i løpet av de siste 12 måneder? Total base: 2014 n=3136; 2013 n=2958

22 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett?
49 3.0 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig og svært fornøyd (4 og 5) og mindre fornøyd eller misfornøyd (1 og 2) Total base: 2014=3136; 2013=2958

23 Hvor store fordeler mener du å ha gjennom ditt hovedselskap fremfor et annet selskap?
18 6.0 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom en stor eller meget stor fordel (4 og 5) og kun en liten eller ingen fordel i det hele tatt (1 og 2) Total base: 2014=3136; 2013=2958

24 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos ditt hovedselskap de neste 12 måneder?
76 4.0 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom ganske eller helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) Total base: 2014=3136; 2013=2958

25 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale ditt hovedselskap til venner og bekjente? 49 1.0 Indeks*) 2014 vs 2013 Indeks*) Differanse mellom ganske eller helt sikkert (4 og 5) og ganske eller helt sikkert ikke (1 og 2) Total base: 2014=3136; 2013=2958

26 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander..
Indeks*) 2014 vs 2013 35 -1.0 24 -3.0 -20 0.0 -32 -5.0 -53 -2.0 -75 -6.0 -81 -4.0 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Total base: 2014=3297; 2013=3153

27 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?
%-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2014 n=3153; 2013 n=2811

28 På hvilke forsikringsprodukter tror du det er mest vanlig å svindle
På hvilke forsikringsprodukter tror du det er mest vanlig å svindle? (Spørretekst endret fra «lettest» til «mest vanlig» i 2011) Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

29 Har du fått avslag på å tegne forsikring i et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 årene?
Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

30 Kjenner du til at du kan flytte dine skadeforsikringer med en måneds varsel?
Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

31 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse?
Total base: 2014 n=3297; 2013 n=3153

32 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikringsselskapene i 2013 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger? Total base: 2014 n=3297; 2013 n=

33 Gitt at du får de samme konkurransedyktige betingelsene, i hvilken grad mener du å ha fordeler av å samle forsikringene dine ett sted? Total base: 2014 n=3136


Laste ned ppt "Om Norsk Finansbarometer 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google