Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdelbart resultat og kapitalvedlikehold *)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdelbart resultat og kapitalvedlikehold *)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdelbart resultat og kapitalvedlikehold *)
A company’s profit for the year is the maximim value which the company can distribute during the year, and still be as well off at the end of the year as it was at the beginning.” (Sandilandsrapporten 1975) *) Capital maintenance kan oversettes med kapitalvedlikehold eller kapitalopprettholdelse

2 Måleattributter Prisstigning
Historisk kostpris Gjenanskaffelseskost Nåverdi (bruksverdi) Salgsverdi Virkelig verdi: Fair value Slaktverdi Prisstigning Generell prisstigning = inflasjon Spesiell pris- og verdistigning

3 Finansregnskapsmodeller og verdistigning – Eks.:
Tradisjonell = Transaksjonsbasert historisk kost (Varer 100) Prisnivåjustert (10% inflasjon) Gjenanskaffelseskost (Varer 135)

4 Kapitalvedlikehold og finansieringseffekt
MODELLER: Tradisjonell Prisnivåjustert historisk kost Klassisk gjenanskaffelseskost Økonomisk egenkapitalvedlikeholdsmetode = Edwards & Bell og Pengepostmetoden = FAS 33 Fysisk egenkapitalvedlikeholdsmetode og Gearing

5 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansieringseffekt (1)

6 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansieringseffekt (2)

7 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansieringseffekt (3)

8 Eks.: Kapitalvedlikehold og finansieringseffekt (4)

9 Oppgave: Klassisk gjenanskaffelseskost

10 Svarantydning oppgave: Klassisk gjenanskaffelseskost

11 Svarantydning oppgave forts.: Klassisk gjenanskaffelseskost

12 Oppgave: Tilgang og avgang varige driftsmidler

13 Svarantydning oppgave: Tilgang og avgang klassisk gjenanskaffelseskost

14 Eks.: Rentabilitet og verdistigning

15 Eks.: Regnskapsføring av verdistigning (1)

16 Eks. Regnskapsføring av verdistigning (2)

17 Eks.: Skatt og regnskapsføring av verdistigning

18 Oppsummeringseksempel

19 Oppsummeringseksempel forts.:

20 Oppsummeringsoppgave

21 Oppsummeringsoppgave – svarantydning (1)

22 Oppsummeringsoppgave – svarantydning (2)

23 Oppsummeringsoppgave – svarantydning (3)

24 Oppsummeringsoppgave – svarantydning (4)

25 Finansregnskapsmodeller og verdistigning
Rendyrket transaksjonsbasert historisk kostmodell: Bare realisert verdistigning resultatføres Fair value accounting: All verdiendring resultatføres Mixed models (pragmatiske blandingsmodeller) Hovedregel: Verdifall (forsiktighetsprinsippet) og realisert verdistigning (transaksjonsprinsippet) resultatføres Unntak på enkelte områder (pålitelig måling) Resultatføring av verdistigning Kun balanseføring av verdistigning (oppskrivning)


Laste ned ppt "Utdelbart resultat og kapitalvedlikehold *)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google