Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevspråksanalyse: Modus og modalitet Berit Løken Høgskolen i Østfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevspråksanalyse: Modus og modalitet Berit Løken Høgskolen i Østfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevspråksanalyse: Modus og modalitet Berit Løken Høgskolen i Østfold

2 Uttrykk for sannsynlighet på engelsk og norsk KategoriEngelsk (n = 763) Norsk (n = 662) Modalverb67,224,5 Adverb30,572,4 Adjektiv-/partisipputtrykk2,12,3 Substantiv0,20,9 Modalverb mer frekvente på engelsk enn på norsk Adverb mer frekvente på norsk enn engelsk You may not know about this one: it's a modern sin. (FW1) Du kjenner kanskje ikke til den, det er en moderne synd. NICLE (n = 599) 66,3 33,7 Ikke analysert

3 Uttrykk for sannsynlighet i NICLE (Frekvenser per 10.000 ord)

4 Tekst 1: modus Alle fullstendige setninger er i indikativ 5 setninger er interrogative – 4 polariserte – 1, 2, 13, 19 – 1 hv – 18 – Spørsmålene i 1 og 2 blir besvart i konklusjonen – Spørsmålene i 18 og 19 blir ikke besvart. Antagelig ment å være retoriske, men… – Spørsmålet i 13 blir besvart i neste setning

5 Tekst 1: tempus og polaritet Tempus – Hovedsakelig presens – 5 tilfeller av will-future – 3, 4, 12, 13, 28 I setning 3 og 4: om teksten I setning 12: hva noen hevder I 13 og 28 i betingelsessetninger Polaritet – 8 setninger negert med not – 8, 9, 12, 17, 25, 27, 32 NB vurderingene i 12, 27, og også 30. Ellers mest om hva unge gutter/soldater ikke er eller vil

6 Tekst 1: modalitet Modulasjon – Uttrykk for høy grad av nødvendighet Should, have to, in duty bound, must (1, 7, 23, 31) – Potensial it is almost impossible to say (30) – Jevnt fordelt i teksten Modalisasjon – Fra høy til lav grad av sannsynlighet Can, must, probably, should, might (10, 11, 17, 32) Kommentaradjunkter: of course, actually Vurdering, for eksempel i 8, 11, 12, 27, 30

7 Tekst 1: subjekter Leksikalske – Hær 1 – Gutter og menn5, 22 – Soldater17, 27 – Antall, mengde19, 25 – År21 – ”studielån”28 – Another aspect15 Flere tilfeller av ekstraposisjon, jf en del av tilfellene av vurdering 3 eksistensielle Svært mange personlige pronomen (ca halvparten), inkludert første- og andreperson

8 Tekst 2: modus og tempus Modus – Alle setninger er i indikativ – 2 interrogative setninger, begge hv-interrogative 21 og 29 Svar på begge spørsmål gis i de neste setningene Tempus – 1 preteritum – i setning 32 – 2 will-future – i setning 27 og 28 Begge med et sterkt element av sannsynlighet, begge om soldaters adferd

9 Tekst 2: polaritet og modalitet Polaritet – 3 tilfeller av not-negasjon – 12, 28, 30 subjektet referer til Norge eller noe norsk Modalitet – Modulasjon Høy grad av nødvendighet: have to I første del av teksten (1 og 4) – Modalisasjon Medium til lav grad av sannsynlighet – probably, can, could, might I siste del av teksten (19, 25, 29, 30) Kommentaradjunkt: in fact

10 Tekst 2: subjekter Soldater 1-8 Oppgaver9-10 Land11-14 Blandet – de foregående16-20 System, hær, soldat21-28 Den norske hær29-35 Unntak: most people (22), I (23) one answer, another answer (30 og 31) the threat from Russia (33) Få personlige pronomen, 1 eksistensielt

11 Sammenligning Forskjeller: – Bruk av interrogativer, modalitet, negativ polaritet, personlige pronomen – Fordelingen av interrogativer og modalitet – Subjekter: bruk av personlige pronomen, gruppering av referenter Hva med NICLE generelt?

12 Nøkkelord i NICLE (kontrollkorpus LOB) Personlige pronomen (we, you, I, us, they, everybody) Modaluttrykk – Modalverb (can, will, should, would) – Modal- og kommentaradjunkter (maybe, actually, often, probably) – Mentale prosesser (think, believe, feel) Spørreord Adjektiver som important, wrong, better, right

13 Oppsummering Tekst 1: – Flere trekk til felles med NICLE generelt: – Forholdsvis utstrakt bruk av mellompersonlige ressurser – Pronomenbruk ligner muntlig/uformell diskurs – Forfatteren synes å mangle overblikk og vokabular, jf bruk av anførselstegn, fokus på detaljer og bruk av hypotetiske konstruksjoner Tekst 2: – beskjeden og planlagt bruk av mellompersonlige ressurser – Forfatteren synes å ha et visst overblikk over emnet, jf leksikalske valg og beskjeden bruk av hypotetiske konstruksjoner – Gruppering av subjekter og bruken av mellompersonlige ressurser resulterer i at teksten virker velstrukturert


Laste ned ppt "Elevspråksanalyse: Modus og modalitet Berit Løken Høgskolen i Østfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google