Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevspråksanalyse: Modus og modalitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevspråksanalyse: Modus og modalitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevspråksanalyse: Modus og modalitet
Berit Løken Høgskolen i Østfold

2 Uttrykk for sannsynlighet på engelsk og norsk
Kategori Engelsk (n = 763) Norsk (n = 662) Modalverb 67,2 24,5 Adverb 30,5 72,4 Adjektiv-/partisipputtrykk 2,1 2,3 Substantiv 0,2 0,9 NICLE (n = 599) 66,3 33,7 Ikke analysert Modalverb mer frekvente på engelsk enn på norsk Adverb mer frekvente på norsk enn engelsk You may not know about this one: it's a modern sin. (FW1) Du kjenner kanskje ikke til den, det er en moderne synd.

3 Uttrykk for sannsynlighet i NICLE (Frekvenser per 10.000 ord)

4 Tekst 1: modus Alle fullstendige setninger er i indikativ
5 setninger er interrogative 4 polariserte – 1, 2, 13, 19 1 hv – 18 Spørsmålene i 1 og 2 blir besvart i konklusjonen Spørsmålene i 18 og 19 blir ikke besvart. Antagelig ment å være retoriske, men… Spørsmålet i 13 blir besvart i neste setning

5 Tekst 1: tempus og polaritet
Hovedsakelig presens 5 tilfeller av will-future – 3, 4, 12, 13, 28 I setning 3 og 4: om teksten I setning 12: hva noen hevder I 13 og 28 i betingelsessetninger Polaritet 8 setninger negert med not – 8, 9, 12, 17, 25, 27, 32 NB vurderingene i 12, 27, og også 30. Ellers mest om hva unge gutter/soldater ikke er eller vil

6 Tekst 1: modalitet Modulasjon Modalisasjon
Uttrykk for høy grad av nødvendighet Should, have to, in duty bound, must (1, 7, 23, 31) Potensial it is almost impossible to say (30) Jevnt fordelt i teksten Modalisasjon Fra høy til lav grad av sannsynlighet Can, must, probably, should, might (10, 11, 17, 32) Kommentaradjunkter: of course, actually Vurdering, for eksempel i 8, 11, 12, 27, 30 Modulasjon – nødvendighet army, soldiers, i 31 we. Modalisasjon – 10 i kombinasjon med betingelsessetning, 11 i evaluering, 17 med gradering (too), 32 konklusjonen Vurdering -- gradert eller kombinert med andre modale elementer

7 Tekst 1: subjekter Leksikalske
Hær 1 Gutter og menn 5, 22 Soldater 17, 27 Antall, mengde 19, 25 År 21 ”studielån” 28 Another aspect 15 Flere tilfeller av ekstraposisjon, jf en del av tilfellene av vurdering 3 eksistensielle Svært mange personlige pronomen (ca halvparten), inkludert første- og andreperson

8 Tekst 2: modus og tempus Modus Tempus Alle setninger er i indikativ
2 interrogative setninger, begge hv-interrogative 21 og 29 Svar på begge spørsmål gis i de neste setningene Tempus 1 preteritum – i setning 32 2 will-future – i setning 27 og 28 Begge med et sterkt element av sannsynlighet, begge om soldaters adferd

9 Tekst 2: polaritet og modalitet
3 tilfeller av not-negasjon – 12, 28, 30 subjektet referer til Norge eller noe norsk Modalitet Modulasjon Høy grad av nødvendighet: have to I første del av teksten (1 og 4) Modalisasjon Medium til lav grad av sannsynlighet probably, can, could, might I siste del av teksten (19, 25, 29, 30) Kommentaradjunkt: in fact

10 Tekst 2: subjekter Soldater 1-8 Oppgaver 9-10 Land 11-14
Blandet – de foregående 16-20 System, hær, soldat Den norske hær Unntak: most people (22), I (23) one answer, another answer (30 og 31) the threat from Russia (33) Få personlige pronomen, 1 eksistensielt

11 Sammenligning Forskjeller: Hva med NICLE generelt?
Bruk av interrogativer, modalitet, negativ polaritet, personlige pronomen Fordelingen av interrogativer og modalitet Subjekter: bruk av personlige pronomen, gruppering av referenter Hva med NICLE generelt?

12 Nøkkelord i NICLE (kontrollkorpus LOB)
Personlige pronomen (we, you, I, us, they, everybody) Modaluttrykk Modalverb (can, will, should, would) Modal- og kommentaradjunkter (maybe, actually, often, probably) Mentale prosesser (think, believe, feel) Spørreord Adjektiver som important, wrong, better, right

13 Oppsummering Tekst 1: Flere trekk til felles med NICLE generelt:
Forholdsvis utstrakt bruk av mellompersonlige ressurser Pronomenbruk ligner muntlig/uformell diskurs Forfatteren synes å mangle overblikk og vokabular, jf bruk av anførselstegn , fokus på detaljer og bruk av hypotetiske konstruksjoner Tekst 2: beskjeden og planlagt bruk av mellompersonlige ressurser Forfatteren synes å ha et visst overblikk over emnet, jf leksikalske valg og beskjeden bruk av hypotetiske konstruksjoner Gruppering av subjekter og bruken av mellompersonlige ressurser resulterer i at teksten virker velstrukturert Jf det Kjell Lars sa i går om fokus på mellompersonlig skrivemåte i skolen og burk av ressurser fra talespråk


Laste ned ppt "Elevspråksanalyse: Modus og modalitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google