Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frida - fellessystem for dei fire universiteta Kravspesifikasjon byggjer på Fres i Oslo og Fdok i Bergen ForskingsResultat og Informasjon for Dokumentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frida - fellessystem for dei fire universiteta Kravspesifikasjon byggjer på Fres i Oslo og Fdok i Bergen ForskingsResultat og Informasjon for Dokumentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frida - fellessystem for dei fire universiteta Kravspesifikasjon byggjer på Fres i Oslo og Fdok i Bergen ForskingsResultat og Informasjon for Dokumentasjon av forskingsAktivitetar

2 Frida –På møte mellom universitetsdirektørane 7. oktober 2002 blei UiO bedt om å utarbeide eit forslag til samarbeidsavtale mellom universiteta om utvikling og drift av eit forskingsdokumentasjonssystem til bruk internt ved institusjonane.

3 Organisering Frida er organisert som eit prosjekt ved USIT med ei nasjonal styringsgruppe og ei nasjonal prosjektgruppe Start: 1. mars 2003 Slutt: 31. desember 2004 Styringsgruppa: –Organisasjonsdirektør Trond Singsaas, NTNU, leiar –Adm.leiar Geir Gotaas, UiT –Seksjonssjef Rune Fløisbonn, UiO –Seniorrådgjevar Jarle Rønhovd, UiB

4 Organisering 2 Prosjektgruppe: –Førstekonsulent Arve Aleksandersen, UiO –Førstekonsulent Anne Asserson, UiB –Seksjonsleiar Ola Marius Johnsen, UiTø –Rådgjevar ØyvinSæther, NTNU –Universitetsbibliotekar Arild Søntvedt, NTNU Seksjonsleder Andora F. Sjøgren, USIT Senioringeniør Tina Lingjærde, USIT

5 Frida FRIDA er eit nytt system som dokumenterer og gjev oversikt over forskingsaktivitetar, resultat og kompetanse ved institusjonen. FRIDA har som målsetjing å forenkle rapportering av forskingsresultat og årsmeldingsdata, og å bidra til synleggjering av den forskinga som skjer ved institusjonen og den kompetansen institusjonen har.

6 Systemet består av 3 modular : –Modul for forskingsresultat –Modul for forskingskompetanse –Modul for årsmeldingsdata Forskingsresultat: –Oversikt over vitskaplege arbeid og aktivitetar, som for eksempel tidsskriftspublikasjonar, bøker, rapportar, foredrag, utstillingar osv.

7 Forskingskompetanse: –Oversikt over forskingskompetansen hos enkeltforskarar og einingar. Overordna karakteristikkar av fagmiljø og personar med utgangspunkt i søkbare emneord. Årsmeldingsdata: –Andre forskingsrelaterte opplysningar, bl.a. årsverk som er utførde utanlandsopphald besøk av gjesteforskarar utmerkingar og prisar

8 Frida Ei naturleg utviding av FRIDA i framtida vil vere å innføre ein prosjektmodul.

9

10 Nye finansieringsordningar Frå finansiering av stillingar til stykkprisfinansiering av studieplassar Midlar til studieplassar inklusiv forskingsdel Reduserte studenttal midt på 90-talet førte til reduksjon i løyvingar –studieplasskutt råka også forskinga Krav om forskingsfinansiering uavhengig av studenttal

11 Innst. S. nr. 110 (1999-2000)- Stortingets behandling av Regjeringens forsknings- melding Stortinget ber regjeringen legge til rette for: en ressurstildeling til universitetene som baseres på prinsipper som vektlegger forskningsdelen en mer konsentrert forskningsinnsats for å kunne styrke kvaliteten på forskningsarbeidet bevilgninger til grunnforskning og forskerutdanning bør i større grad inngå i institusjonenes grunnbevilgning

12 2002 - Ny finansieringsmodell 56 % Basisbudsjett 22 % Undervisning/resultat - Vekttal - Uteksaminerte kandidatar - Utvekslingsstudentar 22 % Forsking - Insentivbasert del - Strategisk del

13 Nytt finansieringssystem - Forsking Insentivdelen: –Doktorgradskandidatar vekt 0,3 –EU-tildelingar vekt 0,03 –NFR-tildelingar vekt 0,17 –Hovudfags-, mastergrads- og profesjons- kandidatar vekt 0,1 –Førstestillingar vekt 0,4 Stor interesse i fagmiljøa for å utvikle meir raffinerte kriterium baserte på publiserings- indeksar og liknande

14 Oversikt over faglig kvalitet på ulike områder Bibliometriske indikatorar -Publisering -Internasjonalt samforfattarskap -Siteringar -Tidsskrift-”impact” Andre kvantitative indikatorer -Tildeling av forskingsmidlar frå ulike kjelder -Doktorgradsproduksjon -Akademiske prisar Omfang av ulike typar samarbeid og nettverkssamband

15 Nettadresser Testdatabasen: https://wok.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/1?inst=185 https://wok.uio.no/as/WebObjects/frida.woa/1?inst=185 Prosjektsidene: http://www.usit.uio.no/prosjekter/frida/pg/http://www.usit.uio.no/prosjekter/frida/pg/


Laste ned ppt "Frida - fellessystem for dei fire universiteta Kravspesifikasjon byggjer på Fres i Oslo og Fdok i Bergen ForskingsResultat og Informasjon for Dokumentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google