Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk publisering ved Universitetsbibliotekene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk publisering ved Universitetsbibliotekene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk publisering ved Universitetsbibliotekene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin og helsefag

2 Universitetet i Bergen  UB Bergen har siden høsten 2001 drevet en støttetjeneste for elektronisk publisering (STEP).  STEP-prosjektet er et tilbud til hovedfagsstudenter om elektronisk publisering av hovedoppgaven. Det frivillige tilbudet har så langt resultert i ca 300 publiserte hovedoppgaver.  STEP har også ansvar for Rokkansenterets rapportserie: http://www.rokkansenteret.uib.no/publications/?/$r apporter http://www.rokkansenteret.uib.no/publications/?/$r apporter

3 Universitetet i Bergen  En lokaldatabase over samtlige doktorgrader siden 1949 med innholdsfortegnelse pluss evt sammendrag. Doktorgrad databasen finnes på: http://www.ub.uib.no/fdoktmp/drgrad/default.asp http://www.ub.uib.no/fdoktmp/drgrad/default.asp  UB Bergen har nylig valgt DSpace som sin publiseringsplattform.  Tre ulike pilotprosjekt:  1) elektronisk innlevering og publisering av masteroppgaver,  2) elektronisk publisering av skriftserie og  3) selvarkivering.  Informasjon om elektronisk publisering vid UB Bergen finns på http://www.ub.uib.no/elpubl.http://www.ub.uib.no/elpubl

4 Oslo  DUO er et system for nettbasert publisering  forfatterstøtte, konvertering, innlevering, gjenfinning og arkivering av UiOs elektroniske publikasjoner  Utviklet av USIT og UB  UB systemeier  1245 fulltekst dokument  Informasjon om DUO http://www.duo.uio.no/http://www.duo.uio.no/

5 Oslo  Strategiske plan 2003 - 2007 http://www.ub.uio.no/ubfelles/prosjekter/digipub/hoering2003/index.html  Mål: UiO skal legge til rette for en effektivisering av den vitenskapelige publiseringen og en overgang til elektronisk originalpublisering  Tiltak:  alle institutt skal fra og med 2004 tilby og motivere studentene å levere oppgaver i elektronisk form  alle oppgaver skal fra år 2006 leveres i elektronisk form slik at de kan publiseres på nettet

6 NTNU  NTNU deltar sedan våren 2004 i DIVA-prosjektet og NTNU videreutvikler DIVA i samarbeid med 12 andre universitet i Norden (collaborative development)  DIVA ble valgt som publiseringsplattform vinter/vår 2004 og ble satt i drift mai 2004  Teknisk drift av systemet kjøpes av Uppsala universitet, men vurderes overført til NTNU i løpet av 2005  Nåværende publiseringsprosjekt:  Doktoravhandlinger  Finansiert av NTNU 2003-2004  Prosjektledelse fra UBiT  Kun publisering av elektroniske originaldokumenter, skanning av eldre avhandlinger pt. ikke aktuelt

7 NTNU  Pilotprosjekt  Høsten 2004 pilotprosjekt i samarbeid med Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI)  Publisering av hovedoppgaver, masteroppgaver, rapportserier  Prosjektledelse og finansiering fra IDI, prosjektdeltakerer fra UBiT  Mål for prosjektet: å skaffe erfaringer med publisering av denne typen materiale, etablere rutiner og arbeidsfordeling mellom instituttene og UBiT med sikte på å starte publisering ved flere institutter

8 NTNU  Foreslåtte prosjekt  UBiT søker om midler fra NTNU til tre nye publiseringsprosjekt fra 2005  Hovedoppgaver, masteroppgaver  Rapportserier  Selvarkivering av artikler/papers  Informasjon om elektronisk publisering ved NTNU finnes på http://www.ub.ntnu.no/prosjekt/dravh/. http://www.ub.ntnu.no/prosjekt/dravh/

9 Universitetet i Tromsø  Aktiviteter – digital publisering  Pilotprosjekt (2000-2002) for tre institutter angående masteroppgaver  Pilotprosjekt (2004) på institusjonstidsskrift  Planlagt prosjekt for rapportserier (1.kv.-05)  Planlagt prosjekt for avhandlinger (2005)  Planlagt prosjekt for implementasjon- /markedsføring ved UiTø (2005-2007)

10 Universitetet i Tromsø  Organisert som samarbeidsprosjekter mellom UB og fag/eier. Prosjektleder fra UB.  Finansiering over UBs driftsbudsjett. Forankret i UBs ledelse som utgjør styringsgruppa.  Hovedoppgaver bygger på ETD-basen fra Virginia Tech University (vurderer ny løsning)  Tidsskrift bygger på open source systemet Open Journal Systems.Open Journal Systems  Standardiserer på DC-metadata (OAI-MHP) med fulltekst i PDF og NBs URN-NBN tjeneste

11 Universitetet i Tromsø  Resultater  Støttetjeneste, mal for forfatteravtaler og ansvarsmodeller  Prinsippvedtak (2004) ved Det humanistiske fakult om digital publisering av alle masteroppgaver  36 hovedoppgaver m/søkbare DC-metadatahovedoppgaver  Tidsskriftet “Nordlyd – University of Tromsø working papers on language and linguistics”. Omfatter 6 nummer og 53 artikler.Nordlyd  MUNIN etablert som navn (og sted) for et institusjonsarkiv  Skriver saksdokument for universitetsdirektøren til egen sak i universitetsstyret om ”Elektronisk publisering – egenpublisering ved Universitetet i Tromsø”. Behandles trolig medio oktober.

12 Samarbeide mellom Ubena  Samarbeidsgruppe angående elektronisk publisering mellom Universitetsbibliotekene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.  2 representanter fra hver ub (prosjektleder og it- ansvarlig)  ABM utvikling  NB (Nasjonalbiblioteket)  FRIDA (Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskaplige aktiviteter)  Første møte 16 mars 2004

13 Harmonisering av metadata Målet med felles standard for Metadata er  felles løsning for import/eksport av metadata mellom Frida og åpne institusjonelle fulltekstdatabaser (repositories)  felles søketjeneste for åpne institusjonelle fulltekstdatabaser (repositories) i Norge

14 Harmonisering av metadata  Forslag til metadatamodell for åpne institusjonelle fulltekstdatabaser ved universitetene i Norge http://www.ub.uio.no/ubfelles/prosjekte r/digipub/Ubena/Metadatamodell/Metad atamodell_for_Norge_version_4.htm http://www.ub.uio.no/ubfelles/prosjekte r/digipub/Ubena/Metadatamodell/Metad atamodell_for_Norge_version_4.htm

15 Harmonisering av emneord  De åpne institusjonelle fulltekst- databasene har behov av et felles emnehierarki for å kunne navigere i en felles søketjeneste/fulltekstdatabase.  Kan vi benytte Fridas emneord?  Fellesprosjekt FRIDA og Ubena?

16 Samarbeide med NB  NBs URN-NBN-tjeneste  Pliktavlevering og høsting av universitetenes elektroniske arkiv  Anbefale dataformater

17 Samarbeide med ABM utvikling  Norsk digitalt bibliotek  Nasjonal søketjeneste for åpne institusjonelle fulltekstdatabaser (repostitories) i Norge. http://stirfry.uio.no/noaister/search.html http://stirfry.uio.no/noaister/search.html  Ansøkning til ABM utvikling fra Ubena?


Laste ned ppt "Elektronisk publisering ved Universitetsbibliotekene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google