Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdelingsleder Erik Thomassen Fylkesmannen i Østfold 24. oktober 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdelingsleder Erik Thomassen Fylkesmannen i Østfold 24. oktober 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdelingsleder Erik Thomassen Fylkesmannen i Østfold 24. oktober 2013
Nasjonalt risikobilde – samfunnets sårbarhet for svikt i kraftforsyningen Avdelingsleder Erik Thomassen Fylkesmannen i Østfold 24. oktober 2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Rammeverk for samfunnssikkerhetsarbeidet
Hva er det viktig å sikre? Hva må vi sikre oss mot? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

3 Scenarioer i Nasjonalt risikobilde 2013
Naturhendelser Storm i Indre Oslofjord Langvarig strømrasjonering Flom på Østlandet Varslet fjellskred i Åkneset Kvikkleireskred i by Pandemi i Norge 100-års solstorm Vulkanutbrudd Island Tre samtidige skogbranner Store ulykker Gassutslipp på industrianlegg Brann på oljeterminal i by Skipskollisjon på Vestlandskysten Atomulykke på gjenvinningsanlegg Offshore-ulykke Valget av risikoområder bygger på en enkel grov analyse av på hvilke områder som kan antas å skje hendelser med så store konsekvenser at håndteringen krever ekstraordinære ressurser. I tillegg en viss grad av pragmatisme: solstorm er et emne som har vært mye omtalt i media og hvor det har vært uklarhet knyttet til hvor alvorlig dette kan bli. Tilsiktede handlinger Terrorangrep i by Strategisk overfall Cyberangrep på finansiell infrastruktur Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

4 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

5 Samlet risikobilde Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

6 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

7 By og land Infrastruktursystemene i byene har generelt større grad av redundans enn på landsbygda. Delvis også mer teknisk robuste Sannsynligheten for langvarig bortfall er derfor lavere i tettbygde strøk Samtidig er bysamfunnene mye mer sårbare: Svakere sosiale nettverk Mindre evne og færre muligheter til ”selvberging” Mer komplekse og sårbare tekniske systemer Et bortfall av kritisk infrastruktur i en storby er et verstefallsscenario. Lav sannsynlighet, men potensielt svært alvorlige konsekvenser Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

8 oppvarming Belysning Sykehjem, omsorgsboliger, Andre institusjoner
Jernbane, trafikkstyring, tunneler, Alarmer, trygghetsalarmer Butikker, matvarer oppvarming Heiser Drivstofforsyning Skoler, barnehager, sfo Sykehjem, omsorgsboliger, Andre institusjoner Betalingsterminaler, minibanker Kommunikasjon, mobilnett, datanett, nødnett Belysning Drikkevann Forfrysninger Branner Dødsfall Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

9 Andel av kommunene som mangler beredskapsplan som dekker bortfall av elektrisk kraft etter kommunestørrelse Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

10 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

11 Kommunenes beredskap kan bli bedre
DSB har gjennomført en undersøkelse av kommunenes sårbarhet med hensyn til svikt i kraftforsyningen Utredningen viser at mange norske kommuner vil få store problemer ved langvarig bortfall av kraft i en kuldeperiode Kommunehus, sykehjem og (særlig) omsorgsboliger uten tilstrekkelige alternative energikilder ¼ av kommunene mangler plan for evakuering av pleietrengende Få har en gjennomtenkt plan for å opprettholde kommunikasjon med egne innbyggere og omverdenen Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar
Takk for oppmerksomheten Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Laste ned ppt "Avdelingsleder Erik Thomassen Fylkesmannen i Østfold 24. oktober 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google