Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt risikobilde – samfunnets sårbarhet for svikt i kraftforsyningen Avdelingsleder Erik Thomassen Fylkesmannen i Østfold 24. oktober 2013 Et trygt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt risikobilde – samfunnets sårbarhet for svikt i kraftforsyningen Avdelingsleder Erik Thomassen Fylkesmannen i Østfold 24. oktober 2013 Et trygt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt risikobilde – samfunnets sårbarhet for svikt i kraftforsyningen Avdelingsleder Erik Thomassen Fylkesmannen i Østfold 24. oktober 2013 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1

2 2 Rammeverk for samfunnssikkerhetsarbeidet Hva er det viktig å sikre? Hva må vi sikre oss mot?

3 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar3 Naturhendelser  Storm i Indre Oslofjord  Langvarig strømrasjonering  Flom på Østlandet  Varslet fjellskred i Åkneset  Kvikkleireskred i by  Pandemi i Norge  100-års solstorm  Vulkanutbrudd Island  Tre samtidige skogbranner Scenarioer i Nasjonalt risikobilde 2013 Tilsiktede handlinger  Terrorangrep i by  Strategisk overfall  Cyberangrep på finansiell infrastruktur Store ulykker  Gassutslipp på industrianlegg  Brann på oljeterminal i by  Skipskollisjon på Vestlandskysten  Atomulykke på gjenvinningsanlegg  Offshore-ulykke

4 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar4

5 Samlet risikobilde Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar5

6 6

7 By og land  Infrastruktursystemene i byene har generelt større grad av redundans enn på landsbygda. Delvis også mer teknisk robuste  Sannsynligheten for langvarig bortfall er derfor lavere i tettbygde strøk  Samtidig er bysamfunnene mye mer sårbare: –Svakere sosiale nettverk –Mindre evne og færre muligheter til ”selvberging” –Mer komplekse og sårbare tekniske systemer  Et bortfall av kritisk infrastruktur i en storby er et verstefallsscenario. Lav sannsynlighet, men potensielt svært alvorlige konsekvenser Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar7

8 8 Jernbane, trafikkstyring, tunneler, Drivstofforsyning Butikker, matvarer Alarmer, trygghetsalarmer oppvarming Skoler, barnehager, sfo Sykehjem, omsorgsboliger, Andre institusjoner Kommunikasjon, mobilnett, datanett, nødnett Drikkevann Heiser Betalingsterminaler, minibanker Belysning Branner Forfrysninger Dødsfall

9 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9 Andel av kommunene som mangler beredskapsplan som dekker bortfall av elektrisk kraft etter kommunestørrelse

10 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10

11 Kommunenes beredskap kan bli bedre  DSB har gjennomført en undersøkelse av kommunenes sårbarhet med hensyn til svikt i kraftforsyningen  Utredningen viser at mange norske kommuner vil få store problemer ved langvarig bortfall av kraft i en kuldeperiode  Kommunehus, sykehjem og (særlig) omsorgsboliger uten tilstrekkelige alternative energikilder  ¼ av kommunene mangler plan for evakuering av pleietrengende  Få har en gjennomtenkt plan for å opprettholde kommunikasjon med egne innbyggere og omverdenen Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar11

12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Takk for oppmerksomheten erik.thomassen@dsb.no


Laste ned ppt "Nasjonalt risikobilde – samfunnets sårbarhet for svikt i kraftforsyningen Avdelingsleder Erik Thomassen Fylkesmannen i Østfold 24. oktober 2013 Et trygt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google