Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADR/RID Nytt 2011: Begrenset mengde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADR/RID Nytt 2011: Begrenset mengde"— Utskrift av presentasjonen:

1 ADR/RID Nytt 2011: Begrenset mengde
Nils Henrik Agerup DSB ADR/RID Nytt 2011: Begrenset mengde Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Kapittel 3.4 Farlig gods pakket i begrensede mengder
Innholdet i kapittel 3.4 er skrevet på nytt Gjelder i prinsippet for de samme varer som tidligere Kravene er formulert ”positivt”, slik at kapittelet nevner de bestemmelsene som faktisk gjelder Dvs. Man slipper å sjekke alle bestemmelsene man ikke trenger å oppfylle Tabellen i er fjernet. Høyst tillatt mengde i inneremballasjen fremkommer nå direkte av kolonne (7a) i hovedtabellen Det er innført et nytt merke for begrenset mengde Samme merke er også innført i IMDG koden for sjøtransport av farlig gods

3 Kapittel 3.4 Nytt merke for begrenset mengde
Tillatt i ADR/RID og IMDG, da slike begrensede mengder i lufttransport også vil oppfylle bestemmelsene til begrensede mengder i ADR/RID/IMDG ADR/RID/IMDG ICAO-TI Merke på kolli skal være 100 x 100 mm, men kan reduseres ned til 50 x 50 mm dersom kolliets størrelse og utforming ikke muliggjør full størrelse. Merke på kjøretøyer, jernbanevogner og storcontainere skal være minimum 250 x 250 mm.

4 Farlig gods i begrensede mengder
Farlig gods i begrensede mengder. Hvilken merking er tillatt på emballasje? Gjeldende merking lufttransport. Også tillatt under ADR/RID/IMDG Gjeldende merking ADR/RID. Tillatt i sjøtransport etter IMDG koden fra 1. januar 2011 – obligatorisk i sjøtransport fra 1. januar 2012 Merking i henhold til ADR/RID Tillatt brukt frem til 30. juni 2015 LQ UN 1993 Tillatt i sjøtransport frem til 1. januar 2012. Tillatt på veg og jernbane før og etter en sjøtransport UN 1993

5 Farlig gods i begrensede mengder. Merking av kjøretøy (ADR)
Merke 250 x 250 mm. ADR foran og bak på transportenheter med totalvekt over 12 tonn. Merke kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn Bokstaver minst 65 mm høye på hvit bakgrunn. Tillatt brukt frem til 30. juni 2015 ADR foran og bak på transportenheter med totalvekt over 12 tonn .Kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn. LTD QTY

6 Farlig gods i begrensede mengder. Merking av jernbanevogn (RID)
Merke 250 x 250 mm. På begge sider av vogn med totalvekt over 12 tonn. Merke kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn pr. vogn. Bokstaver minst 65 mm høye på hvit bakgrunn. Tillatt brukt frem til 30. juni 2015 På begge sider av vogn med totalvekt over 12 tonn. Kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn pr. vogn. LTD QTY

7 Farlig gods i begrensede mengder. Merking av container (ADR og RID)
Merke 250 x 250 mm. Alle fire sider på containere med totalvekt over 12 tonn. Merke kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn. Bokstaver minst 65 mm høye på hvit bakgrunn. Tillatt brukt frem til 30. juni Alle fire sider på containere med totalvekt over 12 tonn. Merke kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn pr. container. LTD QTY

8 Farlig gods i begrensede mengder. Merking av container (IMDG-koden)
Merke 250 x 250 mm. Alle fire sider på containere uansett totalvekt og uansett bruttomasse på kolliene. Obligatorisk fra 1. januar 2012. Bokstaver minst 65 mm høye. Tillatt frem til 1. januar Alle fire sider på containere uansett totalvekt og uansett bruttomasse på kolliene. LTD QTY eller LIMITED QUANTITIES

9 LQ UN 1993 LTD QTY Til 30. juni 2015 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

10 Takk for oppmerksomheten
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Laste ned ppt "ADR/RID Nytt 2011: Begrenset mengde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google