Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 ADR/RID Nytt 2011: Begrenset mengde Nils Henrik Agerup DSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 ADR/RID Nytt 2011: Begrenset mengde Nils Henrik Agerup DSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 ADR/RID Nytt 2011: Begrenset mengde Nils Henrik Agerup DSB

2 Kapittel 3.4 Farlig gods pakket i begrensede mengder •Innholdet i kapittel 3.4 er skrevet på nytt •Gjelder i prinsippet for de samme varer som tidligere •Kravene er formulert ”positivt”, slik at kapittelet nevner de bestemmelsene som faktisk gjelder Dvs. Man slipper å sjekke alle bestemmelsene man ikke trenger å oppfylle •Tabellen i 3.4.6 er fjernet. Høyst tillatt mengde i inneremballasjen fremkommer nå direkte av kolonne (7a) i hovedtabellen •Det er innført et nytt merke for begrenset mengde •Samme merke er også innført i IMDG koden for sjøtransport av farlig gods

3 Kapittel 3.4 Nytt merke for begrenset mengde ADR/RID/IMDGICAO-TI Tillatt i ADR/RID og IMDG, da slike begrensede mengder i lufttransport også vil oppfylle bestemmelsene til begrensede mengder i ADR/RID/IMDG Merke på kolli skal være 100 x 100 mm, men kan reduseres ned til 50 x 50 mm dersom kolliets størrelse og utforming ikke muliggjør full størrelse. Merke på kjøretøyer, jernbanevogner og storcontainere skal være minimum 250 x 250 mm.

4 Farlig gods i begrensede mengder. Hvilken merking er tillatt på emballasje? Merking i henhold til ADR/RID 2009. Tillatt brukt frem til 30. juni 2015 LQ UN 1993 Gjeldende merking lufttransport. Også tillatt under ADR/RID/IMDG Gjeldende merking ADR/RID. Tillatt i sjøtransport etter IMDG koden fra 1. januar 2011 – obligatorisk i sjøtransport fra 1. januar 2012 Tillatt i sjøtransport frem til 1. januar 2012. Tillatt på veg og jernbane før og etter en sjøtransport UN 1993

5 Farlig gods i begrensede mengder. Merking av kjøretøy (ADR) Bokstaver minst 65 mm høye på hvit bakgrunn. Tillatt brukt frem til 30. juni 2015 ADR foran og bak på transportenheter med totalvekt over 12 tonn.Kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn. Merke 250 x 250 mm. ADR foran og bak på transportenheter med totalvekt over 12 tonn. Merke kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn LTD QTY

6 Farlig gods i begrensede mengder. Merking av jernbanevogn (RID) Bokstaver minst 65 mm høye på hvit bakgrunn. Tillatt brukt frem til 30. juni 2015 På begge sider av vogn med totalvekt over 12 tonn. Kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn pr. vogn. Merke 250 x 250 mm. På begge sider av vogn med totalvekt over 12 tonn. Merke kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn pr. vogn. LTD QTY

7 Farlig gods i begrensede mengder. Merking av container (ADR og RID) Bokstaver minst 65 mm høye på hvit bakgrunn. Tillatt brukt frem til 30. juni 2015. Alle fire sider på containere med totalvekt over 12 tonn. Merke kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn pr. container. Merke 250 x 250 mm. Alle fire sider på containere med totalvekt over 12 tonn. Merke kan utelates når bruttomasse av kolliene med farlig gods i begrenset mengde ikke overskrider 8 tonn. LTD QTY

8 eller LIMITED QUANTITIES Farlig gods i begrensede mengder. Merking av container (IMDG-koden) Bokstaver minst 65 mm høye. Tillatt frem til 1. januar 2012. Alle fire sider på containere uansett totalvekt og uansett bruttomasse på kolliene. Merke 250 x 250 mm. Alle fire sider på containere uansett totalvekt og uansett bruttomasse på kolliene. Obligatorisk fra 1. januar 2012.

9 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar9 LQ UN 1993 LTD QTY Til 30. juni 2015

10 Takk for oppmerksomheten Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 ADR/RID Nytt 2011: Begrenset mengde Nils Henrik Agerup DSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google