Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsetning, verdiskaping og sysselsetting i jordbruket (faste 2010-kroner)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsetning, verdiskaping og sysselsetting i jordbruket (faste 2010-kroner)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Omsetning, verdiskaping og sysselsetting i jordbruket (faste 2010-kroner)

3 Økt bærekraftig matproduksjon 30 %20 %

4 Avlingsstagnasjon?

5 Selvforsyningsgrad

6 160 000 da, 8 200 da pr år

7 Dyrkbar jord i Sør-Trøndelag

8 Potensialet for nydyrking i fylket Potensiale: 1 100 000 da, derav 460 000 da myr 855 358 da

9 Hvor finner vi kornproduksjon i dag

10 Framtidsbilder 2030

11 Politiske tiltak ProduksjonTrendPotensialRealisme Juridisk Som i dagDeregulering (også av jakt på rovdyr…) Deregulering Budsjettstøtte Som i dagØkende Økt investeringsstøtte første 5-10 år Under press Større krav for å få støtte Importvern og prisstøtte Som i dagStyrkingUnder press Markedsregulering Som i dagØkt omsetningsavgiftDeregulering Red omsetningsavgift Produksjonsregulering Som i dagDeregulering Regionalisering Som i dagØkt regionalisering2 deling – noe mer regionalisering Miljøtiltak og dyrevelferd Som i dagDereguleringØkende regulering Korn-grovfôr Som i dagVridning mot grovfôrproduksjon + økt kraftfôrimport Ala som i dag, økt kraftfôrimport

12 Næringas tiltak ProduksjonTrendPotensialRealisme Kompetanseheving Som i dagFokus for alle; økt FoU, eUtd, kursing, helhetlig rådgivningssatsing Økt skille mellom produsentene, større variasjon Driftsledelse Som i dagProfesjonalisering2-deling; -proffbonden -deltids-/hobbybonden Produsentmiljø Som i dagStyrking Heltidsbøndene samles mer Under press – lite å gjøre noe med, noe 2-deling Samvirke Som i dagTiltak for økt oppslutningPress på samvirke Rekruttering Som i dagØkt positivisme og framtidstro Økt negativisme Produktivitetsendring Som i dagØkt produktivitetØkt produktivitet i enkelte områder og for enkelte produksjoner, stagnering for andre Samarbeidspartnere Som i dag«Integrasjon»«Outsourcing»

13 Konsekvenser generelt TrendPotensialRealisme Geografisk fordeling av produksjon Ala som i dag, noe mer i Trøndelag, Rogaland og på Østlandet, mindre på Vestlandet og Nord-Norge Trøndelag på bekostning av andre deler av landet, bl.a. Nord- Norge og Vestlandet. Tar i bruk hele Trøndelag Trøndelag, Rogaland og Østlandet øker noe på bekostning av Vestlandet og Nord-Norge Marginale områder går ut av produksjon Holdninger hos trønderbonden Delt; noen satser og mange legger inn årene Positivisme og framtidstroDelt; noen satser og mange legger inn årene Økonomi for trønderbondenLav lønnsomhet Økende risiko Redusert soliditet Bedring i lønnsomhet Økende risiko Redusert soliditet Lav lønnsomhet Økende risiko Redusert soliditet Verdiskaping Sysselsetting Ringvirkninger Status quo Sterk reduksjon Avtagende Økende Opprettholdes Økende Reduksjon relativt sett Sterk reduksjon Redusert Strukturutvikling Produksjonsform Produksjonsmiljø Produksjonsregulering Sterk Intens- og ekstensivering Forvitring Press på regelverk Sterk Intensivering Styrking Deregulering Sterk Intens- og ekstensivering Forvitring, hele grender faller ut Press på regelverk Andre utviklingstrekkProduksjoner som kan kombineres med annet arbeid opprettholdes Press på arbeidsintensive produksjoner Økt fôrtransport Fokus på arbeidsintensive produksjoner i Trøndelag Økt fôrtransport Økende profesjonalisering kombinert med ulike inntektskombinasjoner Økt fôrtransport

14 Konsekvenser for enkeltprodukt i Trøndelag ProduksjonTrendPotensialRealisme Melk Redusert betydning Redusert sysselsetting Norges ost- og smørlager 1/3 av norsk produksjon Opprettholdt sysselsetting? Bygging av foredlingskapasitet Redusert betydning Redusert sysselsetting Rødt kjøtt Redusert beiting Utfordringer for storfekjøttproduksjon, 70- tallsfjøsene stenger etter hvert Økt beiting, ingen rovdyrRedusert beiting Noen store satsinger Hvitt kjøtt og egg Økt betydningSalderings-post ihht spredeareal Som i dag Frukt og grønt Status quoØkt produksjonØkt sysselsetting Korn Utkonkurrerer husdyreneSalderings-post for arealbrukØkt profesjonalisering

15 Hva må til for å komme til felles målbilde for matproduksjon i Trøndelag i 2030? Tiltak for næringa Tiltak for regionalt virkemiddelapparat Tiltak for nasjonal landbrukspolitikk

16 Næringa Vise profesjonalitet og bli bedre bedriftsledere Samarbeid: maskin, gjødsel, agronomi/vekstskifte Økte krav til rådgivningsapparatet Bedre koordinert bestillerolle til politikerne Stolte og profesjonelle bønder og produsentmiljø Kompetanseklynger og produsentmiljø Kvalitet på produktene Kompetent praksis; hva gjør de beste bedre? Fokus på grovfôr – stor del av produksjonskostnadene

17 Regionalt Mer økonomi inn i produksjonsrådgivningen Områdeutvikling; samordning av virkemiddelbruk i spesielle områder Kompetanseløft Samordning og samhandling av kompetanse Prosjekt storfekjøtt

18 Nasjonalt Pris Nasjonal ekspertgruppe for optimaliering av forholdet mellom produksjonen; melk-storfekjøtt, korn/kraftfôr- grovfôr Investeringstilskudd – dobling Styrking av velferdsordningene Kvoteordningen

19 Trønderbonden er mangfoldig Den ekspansive samvirkebonden Den fornøyde bonden Den kreative bonden Den miljøorienterte bonden Den gretne bonden Den slitne bonden

20 Naturgrunnlaget er forskjellig

21

22 Andel av kornarealet fordelt på ulike teigstørrelser

23 Robotfjøs Folkefjøs


Laste ned ppt "Omsetning, verdiskaping og sysselsetting i jordbruket (faste 2010-kroner)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google