Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt trøndersk matproduksjon fra Tenkeloft Trøndersk landbruk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt trøndersk matproduksjon fra Tenkeloft Trøndersk landbruk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt trøndersk matproduksjon fra Tenkeloft Trøndersk landbruk
Framtidsbilder anno 2030 fra Tenkeloft Trøndersk landbruk Tore Bjørkli

2 Omsetning, verdiskaping og sysselsetting i jordbruket (faste 2010-kroner)

3 Økt bærekraftig matproduksjon
Samarbeid med ungdomsorganisasjoner om felles tiltak. I arrangerte vi debattmøte i Studentersamfundet sammen med Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, 4H , prosjektet Min Tur og styret i studentersamfundet. Full storsal i Samfundet og en livlig debatt. Mange av morgendagnes bygdefolk og bønder tar høyere utdannelse i Trondheim og de andre store byene. Dette er derfor en viktig arena. Våren 2010 jobber vi sammen med STBU, 4H og bondelaget om en egne ungdomssatsing. Begge organisasjoner har jobbet med aktuelle samarbeidstiltak i sine årsmøter. Dette skal ende opp i et felles notat / prosjekt våren 2010. Sør-Trøndelag bygdeungdomslag er representert i Regionalt næringsforum 20 % 30 %

4 Avlingsstagnasjon?

5 Selvforsyningsgrad

6 da, da pr år NB: Streken for nydyrking er her daa – i virkeligheten er den daa. Må jukse her for at den i heletatt skal vises

7 Dyrkbar jord i Sør-Trøndelag
Forklare sammenhengene og viktigheten av samordning i dette arbeidet ! NTFK har 80 planer å forholde seg til

8 Potensialet for nydyrking i fylket
Potensiale: da, derav da myr da Forklare sammenhengene og viktigheten av samordning i dette arbeidet ! NTFK har 80 planer å forholde seg til

9 Hvor finner vi kornproduksjon i dag
Forklare sammenhengene og viktigheten av samordning i dette arbeidet ! NTFK har 80 planer å forholde seg til

10 Framtidsbilder 2030

11 Politiske tiltak Produksjon Trend Potensial Realisme Juridisk
Som i dag Deregulering (også av jakt på rovdyr…) Budsjettstøtte Økende Økt investeringsstøtte første 5-10 år Under press Større krav for å få støtte Importvern og prisstøtte Styrking Markedsregulering Økt omsetningsavgift Red omsetningsavgift Produksjonsregulering Regionalisering Økt regionalisering 2 deling – noe mer regionalisering Miljøtiltak og dyrevelferd Økende regulering Korn-grovfôr Vridning mot grovfôrproduksjon + økt kraftfôrimport Ala som i dag, økt kraftfôrimport

12 Næringas tiltak Produksjon Trend Potensial Realisme Kompetanseheving
Som i dag Fokus for alle; økt FoU, eUtd, kursing, helhetlig rådgivningssatsing Økt skille mellom produsentene, større variasjon Driftsledelse Profesjonalisering 2-deling; proffbonden deltids-/hobbybonden Produsentmiljø Styrking Heltidsbøndene samles mer Under press – lite å gjøre noe med, noe 2-deling Samvirke Tiltak for økt oppslutning Press på samvirke Rekruttering Økt positivisme og framtidstro Økt negativisme Produktivitetsendring Økt produktivitet Økt produktivitet i enkelte områder og for enkelte produksjoner, stagnering for andre Samarbeidspartnere «Integrasjon» «Outsourcing»

13 Konsekvenser generelt
Trend Potensial Realisme Geografisk fordeling av produksjon Ala som i dag, noe mer i Trøndelag, Rogaland og på Østlandet, mindre på Vestlandet og Nord-Norge Trøndelag på bekostning av andre deler av landet, bl.a. Nord-Norge og Vestlandet. Tar i bruk hele Trøndelag Trøndelag, Rogaland og Østlandet øker noe på bekostning av Vestlandet og Nord-Norge Marginale områder går ut av produksjon Holdninger hos trønderbonden Delt; noen satser og mange legger inn årene Positivisme og framtidstro Økonomi for trønderbonden Lav lønnsomhet Økende risiko Redusert soliditet Bedring i lønnsomhet Verdiskaping Sysselsetting Ringvirkninger Status quo Sterk reduksjon Avtagende Økende Opprettholdes Reduksjon relativt sett Redusert Strukturutvikling Produksjonsform Produksjonsmiljø Produksjonsregulering Sterk Intens- og ekstensivering Forvitring Press på regelverk Intensivering Styrking Deregulering Forvitring, hele grender faller ut Andre utviklingstrekk Produksjoner som kan kombineres med annet arbeid opprettholdes Press på arbeidsintensive produksjoner Økt fôrtransport Fokus på arbeidsintensive produksjoner i Trøndelag Økende profesjonalisering kombinert med ulike inntektskombinasjoner

14 Konsekvenser for enkeltprodukt i Trøndelag
Produksjon Trend Potensial Realisme Melk Redusert betydning Redusert sysselsetting Norges ost- og smørlager 1/3 av norsk produksjon Opprettholdt sysselsetting? Bygging av foredlingskapasitet Rødt kjøtt Redusert beiting Utfordringer for storfekjøttproduksjon, 70-tallsfjøsene stenger etter hvert Økt beiting, ingen rovdyr Noen store satsinger Hvitt kjøtt og egg Økt betydning Salderings-post ihht spredeareal Som i dag Frukt og grønt Status quo Økt produksjon Økt sysselsetting Korn Utkonkurrerer husdyrene Salderings-post for arealbruk Økt profesjonalisering

15 Hva må til for å komme til felles målbilde for matproduksjon i Trøndelag i 2030?
Tiltak for næringa Tiltak for regionalt virkemiddelapparat Tiltak for nasjonal landbrukspolitikk

16 Næringa Vise profesjonalitet og bli bedre bedriftsledere
Samarbeid: maskin, gjødsel, agronomi/vekstskifte Økte krav til rådgivningsapparatet Bedre koordinert bestillerolle til politikerne Stolte og profesjonelle bønder og produsentmiljø Kompetanseklynger og produsentmiljø Kvalitet på produktene Kompetent praksis; hva gjør de beste bedre? Fokus på grovfôr – stor del av produksjonskostnadene

17 Regionalt Mer økonomi inn i produksjonsrådgivningen
Områdeutvikling; samordning av virkemiddelbruk i spesielle områder Kompetanseløft Samordning og samhandling av kompetanse Prosjekt storfekjøtt

18 Nasjonalt Pris Nasjonal ekspertgruppe for optimaliering av forholdet mellom produksjonen; melk-storfekjøtt, korn/kraftfôr-grovfôr Investeringstilskudd – dobling Styrking av velferdsordningene Kvoteordningen

19 Trønderbonden er mangfoldig
Den ekspansive samvirkebonden Den kreative bonden Den fornøyde bonden Den slitne bonden Den miljøorienterte bonden Den gretne bonden

20 Naturgrunnlaget er forskjellig

21 Samarbeid med ungdomsorganisasjoner om felles tiltak
Samarbeid med ungdomsorganisasjoner om felles tiltak. I arrangerte vi debattmøte i Studentersamfundet sammen med Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, 4H , prosjektet Min Tur og styret i studentersamfundet. Full storsal i Samfundet og en livlig debatt. Mange av morgendagnes bygdefolk og bønder tar høyere utdannelse i Trondheim og de andre store byene. Dette er derfor en viktig arena. Våren 2010 jobber vi sammen med STBU, 4H og bondelaget om en egne ungdomssatsing. Begge organisasjoner har jobbet med aktuelle samarbeidstiltak i sine årsmøter. Dette skal ende opp i et felles notat / prosjekt våren 2010. Sør-Trøndelag bygdeungdomslag er representert i Regionalt næringsforum

22 Andel av kornarealet fordelt på ulike teigstørrelser
Samarbeid med ungdomsorganisasjoner om felles tiltak. I arrangerte vi debattmøte i Studentersamfundet sammen med Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, 4H , prosjektet Min Tur og styret i studentersamfundet. Full storsal i Samfundet og en livlig debatt. Mange av morgendagnes bygdefolk og bønder tar høyere utdannelse i Trondheim og de andre store byene. Dette er derfor en viktig arena. Våren 2010 jobber vi sammen med STBU, 4H og bondelaget om en egne ungdomssatsing. Begge organisasjoner har jobbet med aktuelle samarbeidstiltak i sine årsmøter. Dette skal ende opp i et felles notat / prosjekt våren 2010. Sør-Trøndelag bygdeungdomslag er representert i Regionalt næringsforum

23 Robotfjøs Folkefjøs


Laste ned ppt "Økt trøndersk matproduksjon fra Tenkeloft Trøndersk landbruk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google